BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Baza wiedzy — Lublin

Informacje ogólne

Wybierz kategorię informacji dla miasta Lublin

Baza informacji dla poszczególnych powiatów (mapa)

Kluby Integracji Społecznej (KIS)

Adres:

Klub Integracji Społecznej Fundacji Fuga Mundi w Lublinie

ul. Krochmalna 13/1

20-401 Lublin

Kontakt:

Prowadzący KIS:

Adres:

Klub Integracji Społecznej Stowarzyszenia W Stronę Człowieka w Lublinie

ul. Gnieźnieńska 48

20-830 Lublin

Adres:

Klub Integracji Społecznej „Szansa” w Lublinie

ul. Zielona 3

20-082 Lublin

Kontakt:

Organizacje pozarządowe

 1. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki 
 2. Bractwo Miłosierdzia im. w. Brata Alberta w Lublinie
 3. Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
 4. Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie
 5. Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Lublinie
 6. Europejska Fundacja Opieki
 7. Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON w Lublinie
 8. Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
 9. Fundacja Abecadło
 10. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne FAR w Lublinie
 11. Fundacja Allot
 12. Fundacja Alpha w Lublinie
 13. Fundacja Asdreamer
 14. Fundacja Bank Żywności w Lublinie
 15. Fundacja BARTEK- na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi w Lublinie
 16. Fundacja Biuro-Express w Lublinie
 17. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych Oddział w Lublinie
 18. Fundacja Dantis
 19. Fundacja dla osób po urazach neurologicznych Bez Ograniczeń
 20. Fundacja Dom Dzieci Benjamin w Lublinie
 21. Fundacja FLOW
 22. Fundacja Fuga Mundi w Lublinie
 23. Fundacja Godne Życie
 24. Fundacja Heros
 25. Fundacja Integron Plus
 26. Fundacja Kawalerów Maltańskich pod wezwaniem Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
 27. Fundacja Likejon
 28. Fundacja M-ART
 29. Fundacja Mali Szczęśliwi w Lublinie
 30. Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca Cor Infantis w Lublinie
 31. Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tacy Sami w Lublinie
 32. Fundacja na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie
 33. Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE”
 34. Fundacja Nieprzetartego Szlaku
 35. Fundacja Onkologii Lubelskiej
 36. Fundacja opiekująca się chorymi na nowotwory krwi i ich rodzinami Re Non Rerbis
 37. Fundacja Oswoić los w Lublinie
 38. Fundacja Pomóżmy Potrzebującym w Lublinie
 39. Fundacja POSTSCRIPTUM
 40. Fundacja Powiemy To
 41. Fundacja Prestissimo
 42. Fundacja Rozwiń Skrzydła
 43. Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń”
 44. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie
 45. Fundacja Rozwoju Ortopedii Dziecięcej i Ochrony Dzieci Przed Kalectwem O zdrowe dziecko w Lublinie
 46. Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego w Lublinie
 47. Fundacja Sokrates w Lublinie
 48. Fundacja SOS Ziemi Lubelskiej w Lublinie 
 49. Fundacja Szansa dla Niewidomych – Tyflopunkt Lublin
 50. Fundacja Szlachetne Zdrowie
 51. Fundacja Świat według Ludwika Braille’a
 52. Fundacja Tak, mam łuszczycę – w Lublinie
 53. Fundacja Teatroterapia Lubelska
 54. Fundacja Tup Tusie w Lublinie
 55. Fundacja Tutorium
 56. Fundacja W dobrych rękach
 57. Fundacja W Drodze
 58. Fundacja Wstań
 59. Fundacja Wszyscy Razem w Lublinie
 60. Fundacja “Zielony Słoń”
 61. Fundacja Zofia w Lublinie
 62. Fundacja Żyć z z autyzmem
 63. Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w Lublinie
 64. Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji START w Lublinie
 65. Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych  IKAR w Lublinie
 66. Katolickie Stowarzyszenie  Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie
 67. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 68. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siloe
 69. Klub Sportowy PAMARA Boccia Lublin
 70. Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących HETMAN w Lublinie
 71. Kolarski Klub Tandemowy “HETMAN”
 72. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą im. prof. B. Niewiedzioła w Lublinie
 73. Koło Przyjaciół Dzieci na Diecie Bezglutenowej i Dzieci z Fenyloketonurią w Lublinie
 74. Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Lublinie
 75. Lubelska Fundacja Most w Lublinie
 76. Lubelska Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem ”Arka”
 77. Lubelski Klub Sportowy Głuchych SPARTAN w Lublinie
 78. Lubelski Ośrodek Samopomocy LOS w Lublinie
 79. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu LZINR
 80. Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia
 81. Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Lublinie
 82. Lubelskie Stowarzyszenie AMAZONEK w Lublinie
 83. Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie
 84. Lubelskie Stowarzyszenie Jesteśmy
 85. Lubelskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – Zdobywcy Marzen
 86. Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej OPIEKUN
 87. Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół Drgawka
 88. Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
 89. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności LTD
 90. Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina 
 91. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających Się OSTOJA w Lublinie
 92. Polska Federacja Opiekunów
 93. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego \”OIC Poland\” z siedzibą w Lublinie
 94. Polska Fundacja Rozwoju
 95. Polski Czerwony Krzyż PCK
 96. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy
 97. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów PZERiI Zarząd Okręgowy w Lublinie
 98. Polski Związek Głuchych PZG Oddział Wojewódzki w Lublinie
 99. Polski Związek Niewidomych PZN Okręg Lubelski
 100. Polski Związek Sportu Niesłyszących
 101. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódzki w Lublinie
 102. Polskie Stowarzyszenie Muzykoterapeutów
 103. Polskie Stowarzyszenie  Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  PSONI Koło w Lublinie
 104. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo ”Mogę Żyć”
 105. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie
 106. Polskie Stowarzyszenie POLIO+
 107. Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztukę
 108. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
 109. Polskie Towarzystwo Stomijne POL- ILKO w Lublinie
 110. Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku (RKNS)
 111. Stowarzyszenie Bliżej siebie Lublin
 112. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
 113. Stowarzyszenie Charytatywne Dobrosław
 114. Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową w Lublinie
 115. Stowarzyszenie chorych na Fenyloketonurię PKU w Lublinie
 116. Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę Zarząd Główny w Lublinie
 117. Stowarzyszenie Chorych na Serce w Lublinie
 118. Stowarzyszenie Czarno -Białe
 119. Stowarzyszenie Głuchych Migiem Przez Świat
 120. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji GAR Region Lubelski
 121. Stowarzyszenie im. Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati “Frassatianum” w Lublinie
 122. Stowarzyszenie Integracji Międzypokoleniowej w Lublinie
 123. Stowarzyszenie Integracyjne Osób z Upoledzeniem Umysłowym OLIGUS w Matczynie
 124. Stowarzyszenie JESTEM
 125. Stowarzyszenie Łowcy Uśmiechów
 126. Stowarzyszenie mali bracia Ubogich w Lublinie
 127. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie
 128. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie Oraz Ich Rodzin – “Jesteśmy Wśród Was”
 129. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci I Młodzieży Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi
 130. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
 131. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Stonoga
 132. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia “IUVO”
 133. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino
 134. Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA
 135. Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti w Lublinie
 136. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Białaczki
 137. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Słoneczko w Lublinie
 138. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom I Rodzinie Nie-Łatwe Wychowanie
 139. Stowarzyszenie Postis
 140. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Lublinie
 141. Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa Ukryty Skarb w Lublinie
 142. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie pn. ”I Ty Możesz Pomóc Choremu Dziecku”
 143. Stowarzyszenie Radość Dawania
 144. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Bliżej Świata w Lublinie
 145. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych Nasza Szansa w Lublinie
 146. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób prowadzących Pogotowia Rodzinne Pierwsza szansa
 147. Stowarzyszenie Słuchaj Patrz Pomagaj
 148. Stowarzyszenie Synergia w Lublinie
 149. Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk
 150. Stowarzyszenie Wyrównywania Szans – Radość
 151. Stowarzyszenie Życie z chorobą nie musi być smutne imienia Karoli Majewskiej
 152. Stowarzyszenie ŹRÓDŁO Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, Ich Rodzin i Przyjaciół
 153. “SUITA” Stowarzyszenie Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych
 154. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło  Pomocy Rodzinom Dzieci I Młodzieży Z Cukrzycą
 155. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD w Lublinie
 156. Uczniowski Klub Sportowy Głuchych Koziołek w Lublinie
 157. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Alter Idem UMCS w Lublinie
 158. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP w Lublinie

Spółdzielnie inwalidów i niewidomych

Adres:

Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

Kontakt:

strona www: lsn.pl

tel.: 81 442 75 20

e-mail: sekretariat@lsn.pl

Opis działalności:

Elektrotechnika – sprzęt, usługi, motoryzacja, akcesoria, usługi motoryzacyjne, szczotki, pędzle, stemple, datowniki, pieczątki.

Spółdzielnie socjalne

obrazek zastępczy

Adres:

Kociołek Smaków Spółdzielnia Socjalna w Lublinie

ul. Wyżynna 16

20-560 Lublin

Kontakt:

Branże:

Gastronomia

Opis działalności:

Produkcja i sprzedaż oferowanych dań (gastronomia, w tym catering) – kuchnia wegańska.

obrazek zastępczy

Adres:

Spółdzielnia Socjalna B2B w Lublinie

Aleja Racławickie 22

20-037 Lublin

Branże:

Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej,

Edukacja i kultura,

Informatyka

Opis działalności:

Spółdzielnia socjalna prowadzi szkolenia dla biznesu. Wspiera firmy w pozyskiwaniu środków na rozwój. Optymalizuje procesy biznesowe. Wspiera i promuje zatrudnianie osób wykluczonych społecznie – osób z niepełnosprawnościami. Organizuje konferencje, spotkania, eventy dla firm i instytucji publicznych. Świadczy usługi w zakresie budowy stron internetowych oraz reklamy w social-mediach.

obrazek zastępczy

Adres:

Spółdzielnia Socjalna Garmażerka Pierogarnia Stolnica w Lublinie

ul. Kryształowa 19/3

20-582 Lublin

Branże:

Gastronomia,

Usługi socjalne

Opis działalności:

Spółdzielnia socjalna prowadzi działalność cateringową i gastronomiczną: wytwarzanie gotowych posiłków i dań, szczególnie pierogów i innych wyrobów garmażeryjnych z dostawą.

obrazek zastępczy

Adres:

Spółdzielnia Socjalna JBJ w Lublinie

Aleja Warszawska 43 A

20-803 Lublin

Kontakt:

Branże:

Usługi dla firm, organizacji i administracji publicznej,

Edukacja i kultura,

Gastronomia

Opis działalności:

Przedsiębiorstwo świadczy usługi z zakresu: znakowania materiałów reklamowych; tworzenia ofert handlowych; pozyskiwania klientów telefonicznie; prowadzenia dokumentacji firmowej.

Adres:

Spółdzielnia Socjalna “Wrotków” w Lublinie

ul. Przyjaźni 32/2

20-314 Lublin

Kontakt:

Branże:

Edukacja i kultura,

Gastronomia

Opis działalności:

Prowadzenie szkoleń oraz eventów, obozów mających na celu inicjatywy społeczne; prowadzenie zgrupowań osób z niepełnosprawnością, osób wykluczonych społecznie.

Sp. z o.o. (non-profit)

Adres:

My Business Academy

Al. Racławickie 22

20-037 Lublin

Opis działalności:

My Business Academy Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi dla firm w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych personelu, szkoleń.

Adres:

Drukarnia EMBE PRESS Sp. z o.o.

ul. Tokarska 9

20-210 Lublin

Kontakt:

strona www: embepress.pl

tel.: 81 710 17 00

e-mail: biuro@embepress.pl

Opis działalności:

Drukarnia oferuje szeroki zakres usług drukarskich, w technice druku fleksograficznego i offsetowego.

Adres:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe “MARKOPOL” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

20-705 Lublin

Kontakt:

Opis działalności:

Markopol zajmuje się dystrybucją gospodarstwa domowego znanych i cenionych producentów polskich i zagranicznych.

Adres:

MUSI Lublin Sp. z o.o.

ul. Magnoliowa 2

20-143 Lublin

Kontakt:

Opis działalności:

Produkcja i sprzedaż wyrobów ortopedyczno-rehabilitacyjnych.

Adres:

Dormel Sp. z o.o.

ul. Bohdana Dobrzańskiego 7

20-262 Lublin

Kontakt:

strona www: impel.pl

tel.: 510 012 037

e-mail: dormel@impelpartner.pl

Opis działalności:

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

Adres:

Bobinoo Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 3

20-484 Lublin

Kontakt:

Opis działalności:

Wytwarzanie tekstylnych artykułów dla dzieci, akcesoriów wpływających pozytywnie na rozwój psychofizyczny dzieci.

obrazek zastępczy

Adres:

BAKO OCHRONA Sp. z o.o.

ul. Krzemionki 4

20-314 Lublin

Kontakt:

strona www: www.bakoochrona.pl

tel.: 84 686 44 68

e-mail: bako@bako.pl

Opis działalności:

Działalność dochodzeniowo-detektywistyczna i ochroniarska, sprzątanie i czyszczenie obiektów, wykonywanie instalacji elektrycznych.

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Jednopietrowy budynek

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej “Misericordia” w Lublinie

ul. Głuska 138

20-385 Lublin

Pracownie

 • rękodzieła
 • krawiecka i prac ręcznych
 • gospodarstwa domowego
 • komputerowo-poligraficzna
 • porządkowo-dekoratorska
 • pamiątkarstwa
 • introligatorska

Ilość uczestników:

35

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatroterapia

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej Teatroterapia w Lublinie

ul. Jastrzebia 3

20-323 Lublin

Pracownie

 • żywego planu i plastyki ciała
 • dekoracji i kostiumów
 • biblioterapii
 • działań środowiskowych
 • gospodarstwa domowego

Ilość uczestników:

25

Organ prowadzący:

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Wallenroda 2A

20-607 Lublin

Pracownie

 • rękodzieła artystycznego
 • kulinarna
 • ceramiczna
 • ekologiczna
 • technik użytecznych
 • poligraficzno-plastyczna

Ilość uczestników:

30

Parterowy biały budynek WTZ

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Rogowskiego 5

20-840 Lublin

Pracownie

 • plastyczna
 • technik różnych
 • gospodarstwa domowego
 • rękodzieła artystycznego
 • funkcjonowania społecznego

Ilość uczestników:

25

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

Al. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lubilin

Pracownie

 • ceramiczna
 • gospodarstwa domowego
 • dekoratorsko-grawerska
 • technik sztuk plastycznych
 • plastyczna
 • rękodzieła

Ilość uczestników:

30

Organ prowadzący:

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ulicy Głowackiego.

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

Kontakt:

tel.: 81 442 75 03

e-mail: wtz@lsn.pl

Pracownie

 • rękodzieła artystycznego
 • działań twórczych
 • gospodarstwa domowego
 • techniczno-wikliniarska

Ilość uczestników:

20

Budynek Warsztatów Terapii Zajeciowej Żródło przy ulicy Radyńskiej.

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Radzyńska 3

20-850 Lublin

Pracownie

 • plastyczna
 • gospodarstwa domowego
 • artystyczna
 • techniczna
 • technik różnych
 • krawiecko-dziewiarska

Ilość uczestników:

40

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Gospodarcza 32

20-214  Lublin

Pracownie

 • plastyczna
 • muzyczno-teatralna
 • gospodarstwa domowego
 • rękodzieła artystycznego
 • techniczna
 • technik różnych

Ilość uczestników:

30

Jejednopiętrowy budynek WTZ

Adres:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lublinie

ul. Doświadczalna 46

20-236  Lublin

Pracownie

 • technik artystycznych
 • gospodarstwa domowego
 • kreatywności i poznawania świata
 • krawiecka
 • ogrodnicza
 • małej poligrafii
 • komputerowo-biurowa

Ilość uczestników:

35

Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ)

Adres:

Zakład Aktywności Zawodowej – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”

ul. Abramowicka 2

20-442 Lublin

Zakłady Pracy Chronionej

Adres:

Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis

ul. Kolorowa 24/47

20-802 Lublin

Branże:

Ochrona osób, obiektów, szycie odzieży roboczej.

Adres:

Dormel Sp. z o.o.

ul. Bohdana Dobrzańskiego 7

20-262 Lublin

Kontakt:

Branże:

Usługi ochroniarskie i detektywistyczne.

Adres:

Przedsiębiorstwo wielobranżowe “MARKOPOL” Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53

20-705 Lublin

Branże:

Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego.

Adres:

MUSI Lublin sp. z o.o.

ul. Magnoliowa 2

20-143 Lublin

Branże:

Produkcja sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Adres:

Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

Kontakt:

Branże:

Produkcja przewodów elektrycznych, przełączników, bezpieczników.

Projekty

aktualizacja: marzec 2024

Lp. Nazwa projektu Realizator Finansowanie Charakter / Cel projektu
1 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
2 Centrum Informacyjno-Poradnicze Osób Niepełnosprawnych Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki PFRON Rehabilitacja ciągła
3 Społeczna Inicjatywa Przewijamy Polskę Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki Społeczna Inicjatywa Informacja
4 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Fundacja Aktywator Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
5 Aktywny Start Fundacja Aktywizacja PFRON Aktywizacja zawodowa
6 Aktywuj pracę Fundacja Aktywizacja PFRON Aktywizacja zawodowa
7 Postaw na pracę II Fundacja Aktywizacja PFRON Aktywizacja zawodowa
8 Praca na start Fundacja Aktywizacja PFRON Aktywizacja zawodowa
9 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
10 Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim VIII Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR PFRON Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności
11 Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR PFRON, PZU,
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Aktywizacja społeczna; zwiększenie samodzielności
12 Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia II Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR PFRON, PZU,
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
Aktywizacja zawodowa; wsparcie psychologiczne
13 Akcja Motywacja Fundacja Fuga Mundi
w partnerstwie z
Fundacja Prestissimo
PFRON Rehabilitacja ciągła
14 Akademia Niezależnego Życia III Fundacja Fuga Mundi PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
15 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Fundacja Fuga Mundi Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
16 Asystent Osoby z Niepełnosprawnością Fundacja Fuga Mundi PFRON Asystencja osobista
17 Droga do zatrudnienia Fundacja Fuga Mundi PFRON Aktywizacja zawodowa
18 Klucz do sukcesu Fundacja Fuga Mundi PFRON Aktywizacja zawodowa
19 Kompas kariery Fundacja Fuga Mundi PFRON Aktywizacja zawodowa
20 Start kariery Fundacja Fuga Mundi PFRON Aktywizacja zawodowa
21 Stawiamy na pracę Fundacja Fuga Mundi PFRON Aktywizacja zawodowa
22 Absolwent w drodze do kariery II! Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
23 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa! Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
24 Droga do samodzielności II Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
25 Gotowi do pracy II Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
26 Kierunek samodzielność III Fundacja Heros PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
27 Klucz do sukcesu II Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
28 Kurs na niezależność! Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
29 Pora na pracę II Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
30 Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę! Fundacja Heros PFRON Aktywizacja zawodowa
31 Czas na pracę! Fundacja Integron Plus PFRON Aktywizacja zawodowa
32 Działanie kluczem do sukcesu Fundacja Integron Plus PFRON Aktywizacja zawodowa
33 Razem do samodzielności Fundacja Integron Plus PFRON Aktywizacja zawodowa
34 Niezależne serce: rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z wrodzonymi wadami serca Fundacja na Rzecz Dzieci z Wadami Serca “Cor Infantis” PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
35 Akademia Kompetencji Fundacja na Rzecz Seniorów “Bonum Vitae”, Lublin;
Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości, Puławy
PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
36 Odkryj swój potencjał! Fundacja na Rzecz Seniorów “Bonum Vitae”, Lublin;
Stowarzyszenie Przeszłość-Przyszłości, Puławy
PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
37 Ośrodek recepcyjny dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy Fundacja Nieprzetartego Szlaku PFRON Integracja społeczna
38 Przystań Lublin NS Fundacja Nieprzetartego Szlaku PFRON Integracja społeczna
39 Przystań Skrzynice NS Fundacja Nieprzetartego Szlaku PFRON Integracja społeczna
40 XXXIV Cykl Imprez Nieprzetartego Szlaku Fundacja Nieprzetartego Szlaku województwo lubelskie,
miasto Lublin,
PFRON
Impreza artystyczna
41 Akademia Cyfrowych Kompetencji II Fundacja Postscriptum PFRON Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa
42 Akademia Integracji Społecznej Fundacja Postscriptum PFRON Integracja społeczna
43 Aktywni na rynku pracy Fundacja Rozwoju i Aktywności Społecznej “Przyjaźń” PFRON Aktywizacja zawodowa
44 Dzielny Samodzielny Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej PFRON Rehabilitacja
45 Świat Motylków Fundacja Stella im. Agaty Orłowskiej PFRON Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych
46 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Fundacja Szlachetne Zdrowie Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
47 Szansa na zmiany Fundacja Szlachetne Zdrowie PFRON Aktywizacja zawodowa
48 Liderzy o wielkich sercach i umysłach – sylwetki zasłużonych dla środowiska niewidomych Fundacja Świat według Ludwika Braille’a PFRON Dostęp do informacji
49 Nowe technologie, nowe możliwości – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących Fundacja Świat według Ludwika Braille’a PFRON Dostęp do informacji
50 Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących Sześciopunkt Fundacja Świat według Ludwika Braille’a PFRON Dostęp do informacji
51 Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3 Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar” PFRON Rehabilitacja
52 Ruszaj się! VI Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar” PFRON Treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny
53 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE” Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
54 Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE” Fundusz Sprawiedliwości Dostosowanie lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która nabyła niepełnosprawności w wyniku przestępstwa (drobne prace remontowe)
55 Aktywni – Samodzielni OzA II Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Lublinie
PFRON Rehabilitacja ciągła
56 Kierunek Samodzielność – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Lublinie
PFRON Wsparcie terapeutyczne
57 Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Lublinie
PFRON Rehabilitacja ciągła
58 Kompetentni i przedsiębiorczy. Program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na Lubelszczyźnie Lubelska Fundacja Rozwoju PFRON Aktywizacja zawodowa
59 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
60 Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Fundusz Solidarnościowy Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej
61 Lubelski Park Nowych Możliwości Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Europejski Fundusz Społeczny Plus Aktywizacja społeczna
62 ABC osoby z niepełnosprawnościami Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu PFRON Dostęp do informacji
63 Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu PFRON Dostęp do informacji
64 POLLUB SPORT – Promocja sportu wśród lubelskiej społeczności Politechnika Lubelska Program „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki Sport i kultura fizyczna
65 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Polski Związek Niewidomych
Okręg Lubelski
Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
66 Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok Polski Związek Niewidomych
Okręg Lubelski
PFRON Rehabilitacja
67 Nowe kompetencje Polski Związek Niewidomych
Okręg Lubelski
Europejski Fundusz Społeczny Plus Podnoszenie kompetencji, aktywizacja zawodowa
68 Mieszkanie treningowe – My razem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Lublinie
PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
69 Małymi krokami do sukcesu Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Świdniku
PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
70 Restart zawodowy Spółdzielnia Socjalna Simpuls w Lublinie PFRON Aktywizacja zawodowa
71 Cyfrowe Lubelskie Stowarzyszenie Humaneo w Lublinie Fundusze Europejskie Aktywizacja społeczna i zawodowa
72 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Stowarzyszenie Klub XXI Wieku w Lublinie Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
73 Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 Stowarzyszenie Klub XXI Wieku w Lublinie Fundusz Solidarnościowy Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej
74 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
75 FENIKS – Aktywizacja społeczna niepełnosprawnych
więźniów
Stowarzyszenie POSTIS w Lublinie PFRON Wsparcie terapeutyczne
76 Akademia Aktywności Zawodowej II Stowarzyszenie Synergia w Lublinie PFRON Aktywizacja zawodowa
77 Aktywni i samodzielni II Stowarzyszenie Synergia w Lublinie PFRON Zwiększenie samodzielności OzN
78 Aktywni zawodowo w Lubelskim Stowarzyszenie Synergia w Lublinie Europejski Fundusz Społeczny Plus Aktywizacja zawodowa
79 Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 Stowarzyszenie Synergia w Lublinie Fundusz Solidarnościowy Asystencja osobista
80 Opieka wytchnieniowa – edycja 2024 Stowarzyszenie Synergia w Lublinie Fundusz Solidarnościowy Wsparcie rodzin (opiekunów) w wypełnieniu usługi opiekuńczej
81 Świadczenie usług asystenta osoby z niepełnosprawnościami Stowarzyszenie Synergia w Lublinie Miasto Lublin Asystencja osobista

 

Lp.Nazwa projektuRealizatorFinansowanieCharakter / Cel projektu
1Asystent Osobisty Osoby z NiepełnosprawnościamiLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik WojewódzkiSolidarnościowy  Fundusz Wsparcia Osób NiepełnosprawnychAsystencja osobista
2Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych Województwa LubelskiegoLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik WojewódzkiLFOON-SWInformacja
3Biuro Karier Osób NiepełnosprawnychLubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik WojewódzkiLFOON-SWAktywizacja zawodowa
4Centrum Informacyjno Poradnicze Osób NiepełnosprawnychLubelski Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik WojewódzkiPFRONInformacja
5Lubelscy Liderzy Dostępności na Start

Lubelski Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

   

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Fundusze EOG wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i NorwegięDostępność
6Pomagamy i współpracujemyLubelski Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik WojewódzkiFundusz Województwa LubelskiegoPomoc dla uchodźców z Ukrainy
7Społeczna Inicjatywa Przewijamy PolskęLubelski Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik WojewódzkiSpołeczna InicjatywaInformacja
8Wsparcie TerapeutyczneLubelski Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik WojewódzkiPFRONWsparcie psychologiczne
9Bądźmy RazemFundacja Powiemy ToPFRONWsparcie psychologiczne
10Wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunówFundacja InsignisPFRONWsparcie psychologiczne
11Wsparcie psychoterapeutycznePolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LubliniePFRONWsparcie psychologiczne
12Pomoc psychologiczno – terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych w dobie pandemii koronawirusa IIFundacja HerosPFRONWsparcie psychologiczne
13Utworzenie Punktu Konsultacji PsychologicznychStowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Wólka LeszczańskaPFRONWsparcie psychologiczne
14Włącznik!
– kontynuacja
Caritas Decezji Zamojsko – LubaczowskiejPFRONWsparcie psychologiczne
15Skutki psychospołeczne epidemii SARS-CoV-2 – wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższychFundacja ZEWPFRONWsparcie psychologiczne
16Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla osób niepełnosprawnych na terenie województwa lubelskiego
– kontynuacja 2
Fundacja GAUDIUM ET SPESPFRONWsparcie psychologiczne
17Lubelskie Samozatrudnienie!Consultor Spółka z o.o.Fundusze Europejskie Regionalny Program Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Aktywizacja zawodowa
18Dobry StartJoanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMEDRegionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Aktywizacja zawodowa
19Mój pomysł – mój biznesConsultor Sp. z o.o.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Aktywizacja zawodowa
20Motywator – program aktywnej integracjiEdufin Sp. z o.o.Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.Aktywizacja zawodowa
21AbsolwentFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
22Droga do zatrudnieniaFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
23PracaFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
24Stawiamy na pracęFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
25Nowe HoryzontyFundacja Fuga MundiEuropejski Fundusz SpołecznyAktywizacja zawodowa
26Model wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnościamiFundacja Fuga MundiFundusze EOG wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i NorwegięEdukacyjno-Strategiczny podnoszenie  kompetencji kadry ,projekty standardów
aktywizacji zawodowej
27Doskonalenie zawodowe kadry wobec wsparcia osób niepełnosprawnychFundacja Fuga MundiFundusze EOG wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i NorwegięEdukacyjny- podnoszenie  kompetencji kadry
28ZatrudnienieFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
29SamodzielniFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
30Pora na pracę!Fundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
31Kurs na niezależność!Fundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
32Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w okresie pandemii koronawirusa!Fundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
33Kompetentni na rynku pracyFundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
34Absolwent w drodze do kariery!Fundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
35Droga do samodzielności IIFundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
36Bez barier zawodowych!Fundacja HerosEuropejski Fundusz SpołecznyAktywizacja zawodowa
37Gotowi do pracyFundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
38Kompas – kierunek niezależnośćFundacja HerosPFRONAktywizacja zawodowa
39Aktywni – samodzielni OZAKrajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w LubliniePFRONRehabilitacja
40“WSPÓLNY ŚWIAT – kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zabur.PFRONRehabilitacja
41Gotowi na pracęFundacja Centrum Rozwiązań BiznesowychPFRONAktywizacja zawodowa
42Dzielny SamodzielnyFundacja “STELLA” im. Agaty OrłowskiejPFRONRehabilitacja
43“Mogę więcej…”. Społeczna rehabilitacja osób głuchych i słabosłyszących na terenie woj. lubelskiegoPolski Związek Głuchych Oddział LubelskiPFRONRehabilitacja
44Wydawanie specjalistycznego czasopisma dla niewidomych i słabowidzących ” Sześciopunkt”Fundacja “Świat według Ludwika Braille’a”PFRONInformacja
45Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnychLubelski Związek Inwalidów Narządu RuchuPFRONInformacja
46“ABC osoby z niepełnosprawnościami”Lubelski Związek Inwalidów Narządu RuchuPFRONInformacja
47Rehabilitacja społeczna szansą na samodzielność i pokonywanie własnych barierStowarzyszenie Integracyjne “MAGNUM BONUM”PFRONRehabilitacja
48Mieszkanie treningowe – drogą do samodzielności IIIStowarzyszenie “W dobrej wierze”PFRONTrening samodzielności
49Rehabilitacja sposobem na samodzielność 3Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar”PFRONRehabilitacja
50Pomocne dłonie – 2022Polski Związek Niewidomych Okręg LubelskiPFRONAsystencja osobista
51Kierunek samodzielność IIFundacja HEROSPFRONZwiększenie samodzielności
52“Aktywni i samodzielni”Stowarzyszenie SynergiaPFRONZwiększenie samodzielności
53Samodzielność to sukcesPolski Związek Głuchych Oddział LubelskiPFRONZwiększenie samodzielności
54Integracja sportowa XXV Ogólnopolski Wyścig w Paraolimpijskim Kolarstwie SzosowymKolarski Klub Tandemowy “HETMAN”PFRONIntegracja sportowa
55Wzrost samodzielności i aktywności osób z niepełnosprawnością poprzez ciągłą, wielospecjalistyczna działalność terapeutyczno – rehabilitacyjnąStowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RuchowoPFRONZwiększenie samodzielności i aktywności
56Mieszkanie TreningoweStowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń”PFRONTrening samodzielności
57Asystent osoby niepełnosprawnejFundacja Fuga MundiPFRONAsystencja osobista
58Asystent osoby niepełnosprawnejFundacja Szlachetne ZdrowiePFRONAsystencja osobista
59Pomocne dłonie – 2022Polski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiPFRONAsystencja osobista
60Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejPolski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiUrząd Miasta LublinAsystencja osobista
61Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejFundacja Fuga MundiUrząd Miasta LublinAsystencja osobista
62Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejPolski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiUrząd Miasta Lublin – Fundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
63Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejStowarzyszenie SynergiaUrząd Miasta Lublin – Fundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
64Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejStowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RuchowoUrząd Miasta Lublin – Fundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
65Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejFundacja Szlachetne ZdrowieFundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
66Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejFundacja Fuga MundiFundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
67Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejStowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SILFundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
68Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejLubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaFundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
69Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejStowarzyszenie SynergiaFundusz SolidarnościowyAsystencja osobista
70Ośrodek integracji społecznejFundacja Szlachetne ZdrowiePFRONZwiększenie samodzielności
71Świetlica terapeutyczna – moja szansa na samodzielnośćPolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LubliniePFRONZwiększenie samodzielności
72Prowadzenie ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Dziennym Centrum AktywnościPolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LubliniePFRONRehabilitacja
73Akademia Aktywności ZawodowejStowarzyszenie SynergiaPFRONAktywizacja zawodowa
74XXXII Cykl Imprez Nieprzetartego SzlakuFundacja Nieprzetartego SzlakuPFRONImpreza artystyczna
75Bez barier na rynku pracyFundacja Centrum Rozwiązań BiznesowychPFRONAktywizacja zawodowa
76Kierunek pracaFundacja Centrum Rozwiązań BiznesowychPFRONAktywizacja zawodowa
77Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez COVID-19 – poradnik dla osóbFundacja “Świat według Ludwika Braille’a”PFRONWsparcie psychologiczne
78Klucz do sukcesuFundacja Fuga MundiPFRONAktywizacja zawodowa
79Zatrudnienie wspomagane szansą na pracę!Fundacja HEROSPFRONAktywizacja zawodowa
80Niepełnosprawni – nie znaczy – nie znaczy niesprawni 2022Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “START”PFRONIntegracja sportowa
81IV Tandemowy Triatlon Szlakami LubelszczyznyStowarzyszenie Miłośników Tradycji “Klepisko”PFRONIntegracja sportowa
82Kierunek Samodzielność – Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmuKrajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w LubliniePFRONWsparcie terapeutyczne
83Nowe horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrokPolski Związek Niewidomych Okręg LubelskiPFRONRehabilitacja
84Aktywni i samodzielni 2022Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “START”PFRONAktywizacja zawodowa
85Światy MotylkówFundacja Stella im. Agaty OrłowskiejPFRONRehabilitacja
86Ruszaj się! VIntegracyjny Klub aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “Ikar”PFRONIntegracja sportowa
87Mam autyzm – jestem inny, nie gorszy. Rozwijam swój potencjał w przyjaznym środowiskuFundacja AlphaPFRONZwiększenie samodzielności
88Akademia Niezależnego Życia IIIFundacja Fuga MundiPFRONZwiększenie samodzielności
89Ośrodek TerapeutycznyFundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Tacy Sami”PFRONWsparcie terapeutyczne
90Samodzielni na falach życia – aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnychPolski Związek Sportu NiesłyszącychPFRONZwiększenie samodzielności
91Na falach życia sterując po sukces – aktywacja społeczna osób niepełnosprawnychPolski Związek Sportu NiesłyszącychPFRONZwiększenie samodzielności
92Uwierz w siebie!INSPIRES Sp. z o.oEFS – POWERAktywizacja zawodowa
93Lubelskie bez barier!Stowarzyszenie SynergiaEFS – POWERAktywizacja zawodowa
94Aktywni, pełnosprawni, kompetentni.Fundacja “Ruch Solidarności Rodzin”EFS – POWERAktywizacja zawodowa
95Program Aktywizacji Osób z NiepełnosprawnościąPolski Związek Niewidomych Okręg LubelskiEFS – POWERAktywizacja zawodowa
96Nowa droga zawodowa.HUMANEOEFS – POWERAktywizacja zawodowa
97Aktywni i kompetentni na lubelskim rynku pracy.Stowarzyszenie NatanaelumEFS – POWERAktywizacja zawodowa
98Potencjał Plus.Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTAEFS – POWERAktywizacja zawodowa
99Wybierz akTYwność!Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.EFS – POWERAktywizacja zawodowa
100ONi w PRACY.Karkonoski Sejmik Osób NiepełnosprawnychEFS – POWERAktywizacja zawodowa
101Work – For – All (W4A).Fundacja AktywizacjaEFS – POWERAktywizacja zawodowa
102Wsparcie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.Instytut ADN spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.EFS – POWERAktywizacja zawodowa
103Pełnosprawni w pracy – ogólnopolski kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.Kontraktor Sp. z o.o.EFS – POWERAktywizacja zawodowa
104niePEŁNOSPRAWNI na otwartym rynku pracy.Fundacja Szansa dla NiewidomychEFS – POWERAktywizacja zawodowa
105Pracujemy!Fundacja Szansa dla NiewidomychEFS – POWERAktywizacja zawodowa
106Akademia samodzielności.Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja “Romaniszyn” Sp. z o.o.EFS – POWERAktywizacja zawodowa
107Aktywizacja = praca bez barier.Consultor Sp. z o.o.EFS – POWERAktywizacja zawodowa
108Czym skorupka za młodu… – piknik osiedlowyStowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia “Iuvo”Urząd Miasta Lublin – PFRONIntegracja
109VI Festiwal – Mikołajki HIP – HOPOWEStowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Camino”Urząd Miasta Lublin – PFRONKultura
110Niech magia Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnychTowarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział RegionalnyUrząd Miasta Lublin – PFRONIntegracja
111Kultura i turystykaLubelski Związek Inwalidów Narządu RuchuUrząd Miasta Lublin – PFRONTurystyka
112Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LublinieUrząd Miasta Lublin – PFRONEdukacja
113Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnejStowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RuchowoUrząd Miasta Lublin – PFRONEdukacja
114Sport na start 2022Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Camino”Urząd Miasta Lublin – PFRONIntegracja sportowa
115Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”Urząd Miasta Lublin – PFRONEdukacja
116Organizacja zajęć edukacyjnych terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym.Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”Urząd Miasta Lublin – PFRONWsparcie terapeutyczne
117Wakacje z rękodziełemStowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia “Iuvo”Urząd Miasta Lublin – PFRONKultura
118Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LublinieUrząd Miasta Lublin – PFRONRehabilitacja
119Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”Urząd Miasta Lublin – PFRONRehabilitacja
120Aktywnie ku samodzielności“Słoneczko” Stowarzyszenie Pomocy Osobom NiepełnosprawnymUrząd Miasta Lublin – PFRONZwiększenie samodzielności
121Daj szansę wcześniakom!Fundacja Mali Szczęśliwi im. Janusza Korczaka w LublinieUrząd Miasta Lublin – PFRONEdukacja Rehabilitacja
122Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Camino”Urząd Miasta Lublin – PFRONRehabilitacja
123Pomagamy, wspieramy!Fundacja 5 Pora RokuPFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
124Otwarci dla Ukrainy – KROK2Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za Krokiem”PFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
125Przystań Skrzynice N5Fundacja Nieprzetartego SzlakuPFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
126Pomoc dla uchodźców z UkrainyPolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w LubliniePFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
127Pomoc i wpsarcie psychologiczne dla głuchych i słabosłyszących uchodźców z Ukrainy na terenie woj. lubelskiegoPolski Związek Głuchych – Oddział LubelskiPFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
128Świat Motylków – Polska dla UkrainyFundacja “Stella” im. Agaty OrłowskiejPFRONPomoc dla uchodźców z Ukrainy
129Zadanie 1Lubelski Związek Inwalidów Narządu RuchuROPS – PFRONRehabilitacja
130Zadanie 1Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci “O Uśmiech Dziecka”ROPS – PFRONRehabilitacja
131Zadanie 1Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”ROPS – PFRONRehabilitacja
132Zadanie 1Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”ROPS – PFRONRehabilitacja
133Zadanie 2Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”ROPS – PFRONEdukacja
134Zadanie 2Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w LublinieROPS – PFRONEdukacja
135Zadanie 2Polski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiROPS – PFRONEdukacja
136Zadanie 3Stowarzyszenie “Jesteśmy wśród Was”ROPS – PFRONEdukacja
137Zadanie 3Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Integracja”ROPS – PFRONEdukacja
138Zadanie 3Polski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiROPS – PFRONEdukacja
139Zadanie 3Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”ROPS – PFRONEdukacja
140Zadanie 4Polski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiROPS – PFRONWsparcie terapeutyczne
141Zadanie 5Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region LubelskiROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
142Zadanie 5Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w LublinieROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
143Zadanie 5Fundacja “Powiemy TO”ROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
144Zadanie 5Stowarzyszenie dla Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”ROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
145Zadanie 5Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w LublinieROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
146Zadanie 5Polski Związek Niewidomych – Okręg LubelskiROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
147Zadanie 5Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną “Camino”ROPS – PFRONZwiększenie samodzielności
148Zadanie 6“Nadzieja” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od alkoholu w LublinieROPS – PFRONAktywizacja zawodowa
149Zadanie 9Lubelski Związek Inwalidów Narządu RuchuROPS – PFRONImpreza regionalna
150Zadanie 9Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”ROPS – PFRONImpreza regionalna
151Zadanie 9Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – Region LubelskiROPS – PFRONImpreza regionalna
152Zadanie 9Krajowe Towarzystwo Autyzmy – Oddział w LublinieROPS – PFRONImpreza regionalna
153Zadanie 9Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”ROPS – PFRONImpreza regionalna
154Zadanie 9Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”ROPS – PFRONImpreza regionalna
155Zadanie 9Lubelska Liga Gier MiejskichROPS – PFRONImpreza regionalna
156Zadanie 10Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji “Start”ROPS – PFRONPromowanie aktywności
157Zadanie 10Stowarzyszenie POSTISROPS – PFRONPromowanie aktywności
158Zadanie 10Stowarzyszenie “Jesteśmy wśród Was”ROPS – PFRONPromowanie aktywności
159Zadanie 10Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w LublinieROPS – PFRONPromowanie aktywności
160Zadanie 10Charytatywnie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”ROPS – PFRONPromowanie aktywności
161Zadanie 10Fundacja Teatroterapia LubelskaROPS – PFRONPromowanie aktywności
162Zadanie 11Charytatywnie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym “Misericordia”ROPS – PFRONInformacje
163Zadanie 12Stowarzyszenie “Jesteśmy wśród Was”ROPS – PFRONWydawanie publikacji
164Zadanie 12Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych “IKAR”ROPS – PFRONWydawanie publikacji
165Zadanie 3 – DZR/2/PFRON/2022Fundacja Rozwoju Społeczno-OświatowegoROPS – PFRONEdukacja

Środowiskowe Domy Samopomocy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie

Oddział nr 1

ul. Zbożowa 22A

20-827 Lublin

Kontakt:

Pracownie:

 • plastyczna,
 • rękodzieła artystycznego,
 • biurowa,
 • komputerowa,
 • ceramiczna,
 • kulinarna,
 • florystyczno-ogrodniczna,
 • Integracji Sensorycznej,
 • muzyczna,
 • klubik żeglarski,
 • tkacka,
 • stolarska

Ilość miejsc i typ domu:

45 – typ BD powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Mozaika” w Lublinie

Oddział nr 2

ul. Nałkowskich 78

20-470 Lublin

Pracownie:

 • plastyczna,
 • krawiecka,
 • muzyczna,
 • kulinarna,
 • ogrodniczo-florystyczna,
 • komputerowa,
 • snycerska

Ilość miejsc i typ domu:

60 – typ A powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” w Lublinie

Oddział nr 3

ul. Lwowska 28

20-128 Lublin

Zajęcia i treningi m.in.:

 • trening orientacji w rzeczywistości,
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 • trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
 • trening funkcjonowania w życiu codziennym,
 • terapia zajęciowa,
 • rehabilitacja ruchowa,
 • zajęcia indywidualne,
 • dogoterapii,
 • felinoterapii,
 • uroczystości okolicznościowe

Ilość miejsc i typ domu:

15 – typ C powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Klub Samopomocy “Przystań”

funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy “Mozaika”

ul. Nałkowskich 78

20-470 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

20 – typ A powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Klub Samopomocy “Galeria”

funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy “Mozaika”

ul. Pozytywistów 16

20-639 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

10 – typ A powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

ul. Abramowicka 2

20-440 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

60 – typ A powiatowy

Adres:

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

ul. Abramowicka 122

20-440 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

15 – typ A powiatowy

Adres:

Klub Samopomocy „Misericordia” w Lublinie

ul. Abramowicka 2

20-440 Lublin

Kontakt:

Ilość miejsc i typ domu:

15 – typ A powiatowy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Roztocze” w Lublinie

ul. K. Wallenroda 2A

20- 607 Lublin

Pracownie:

 • makramy,
 • technik różnych,
 • muzyczna,
 • haftu,
 • specjalistyczna,
 • stolarska,
 • plastyczna

Ilość miejsc i typ domu:

90 – typ B powiatowy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Absolwent” w Lublinie

ul. Spółdzielczości Pracy 65 

20-147 Lublin

Pracownie:

 • kulinarna
 • plastyczna
 • rękodzielnicza
 • ogrodnicza
 • krawiecka
 • stolarska

Ilość miejsc i typ domu:

45 – typ BD powiatowy

Adres:

Klub Samopomocy

przy Środowiskowym Domu Samopomocy “Absolwent” w Lublinie

ul. Spółdzielczości Pracy 65

20-147 Lublin

Pracownie

 • kulinarna
 • plastyczna
 • rękodzielnicza
 • ogrodnicza
 • krawiecka
 • stolarska

Ilość miejsc i typ domu:

15 –  typ B powiatowy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera „Mefazja” w Lublinie

ul. Towarowa 19

20- 205 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

17 – typ C powiatowy

Adres:

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera „Memory” w Lublinie

Al. Racławickie 22

20-037 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

16 – typ C powiatowy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Serce” w Lublinie

ul. Gospodarcza 32

20-213 Lublin

Kontakt:

Ilość miejsc i typ domu:

18 – typ A powiatowy

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy “Kalina” w Lublinie

ul. Kalinowszczyzna 84

20-201 Lublin

Kontakt:

Ilość miejsc i typ domu:

43 – typ AC powiatowy

Organ prowadzący:

Adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie

ul. Wyścigowa 31

20-425 Lublin

Ilość miejsc i typ domu:

15 – typ BC powiatowy

Organ prowadzący:

Domy Pomocy Społecznej

Dwupiętrowy budynek DPS

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty

ul. B. Głowackiego 26

20-060 Lublin

Kontakt:

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

98

Organ prowadzący:

Budynek dwupiętrowego DPS

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty Filia Nr 1

ul. Miernicza 10

20-805 Lublin

Kontakt:

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

98

Organ prowadzący:

Adres:

Dom Pomocy Społecznej “Betania”

Al. Kraśnicka 223

20-718 Lublin

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • w podeszłym wieku,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

135

Organ prowadzący:

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Lublinie

ul. Ametystowa 22

20-577 Lublin

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • w podeszłym wieku,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

57

Organ prowadzący:

Adres:

Dom Pomocy Społecznej “Kalina”

ul. Kalinowszczyzna 84

20-201 Lublin

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • w podeszłym wieku,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

124

Organ prowadzący:

Zabytkowy budynek Domu Pomocy Sopołecznej w Lublinie przy ulicy Archidiakońskiej

Adres:

Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej

ul. Archidiakońska 7

20-113 Lublin

Kontakt:

Typ domu

dla osób:

 • przewlekle somatycznie chorych,
 • w podeszłym wieku,
 • dla kobiet

Ilość miejsc:

40

Organ prowadzący:

Adres:

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

ul. Kosmonautów 78

20-358 Lublin

Typ domu

dla osób:

 • niepełnosprawnych fizycznie
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

100

Organ prowadzący:

Adres:

Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

ul. Dolińskiego 1

20-127 Lublin

Kontakt:

Typ domu

dla osób:

 • w podeszłym wieku,
 • przewlekle somatycznie chorych,
 • dla kobiet i mężczyzn

Ilość miejsc:

26

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 1

ul. Mieczysława Biernackiego 9

20-089 Lublin

Kontakt:

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 2

ul. Herberta 21

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Nr 3

ul. Herberta 21

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny I

ul. Abramowicka 2, bud. “S” na 1 piętrze

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny II

ul. Abramowicka 2, bud. “M”

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny III

ul. Abramowicka 2, bud. “B” na 4 piętrze

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny IV

ul. Abramowicka 2, bud. “D” na parterze

20-468 Lublin

Kontakt:

Adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny V

ul. Abramowicka 2, bud. “N”

20-468 Lublin

Kontakt:

Porady prawne

Aktualizacja – styczeń 2024 r.

MIASTO LUBLIN

Nieodpłatne dla osób z niepełnosprawnościami poradnictwo prawne w ramach Centrum Informacyjno-Poradniczego Osób Niepełnosprawnych  prowadzonego przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane jest na terenie całego Województwa Lubelskiego. W celu umówienia konsultacji prawnej i uzyskania porady prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81 533 10 22 w godz. 10:00 – 14:00  lub kontakt e-mail lfoon.lublin@gmail.com.

InstytucjaAdresHarmonogram przyjęćZakres pomocy
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzkiul. Leszczyńskiego 23, pok. 14, 20-068 Lublin

W celu umówienia konsultacji prosimy o kontakt:

tel.: 81 533 10 22

e-mail:

lfoon.lublin@gmail.com

Świadczenie porad dla środowiska osób z niepełnosprawnością

Prawo cywilne, administracyjne i prawo pracy.

Stowarzyszenie Homo Faber

Baobab

ul. Krakowskie Przedmieście 39b, 20-076 Lublin

Poniedziałek – Piątek

9:00 – 17:00

Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego – dla każdego

Wsparcie jest bezpłatne.
Rozmowy są poufne.

Przed spotkaniem prosimy o wcześniejszy kontakt:
tel: 602 430 868
e-mail: antydyskryminacja@hf.org.pl

mediacje@hf.org.pl

Możesz uzyskać poradę również w języku angielskim i ukraińskim.

www.hf.org.pl

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie miasta Lublin

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 13 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

DzielnicaLokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacjiInformacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatną mediacjęRodzaj dyżuruDostępność punktu dla osób niepełno-sprawnych
WieniawaPaństwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Al. Racławickie 5,
parter, s. 27
Poniedziałek – Piątek
godz. 10:00-14:00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawnatak
Stare MiastoZespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
ul. Podwale 11,
I piętro, s. 148
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak
ŚródmieścieXXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie,
ul. Lipowa 25,
parter, s. 8

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 8:00-12:00

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnanie
TatarySzkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
ul. Maszynowa 2,
parter
Poniedziałek – Piątek
godz. 10:00-14:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskienie
Czechów PołudniowySzkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
ul. Józefa Śliwińskiego 5,
I piętro, s. 119
Poniedziałek – Piątek
godz. 15:30-19:30
Organizacja pozarządowa: PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Kilińskiego 2: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnatak
DziesiątaSzkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
ul. Kunickiego 116,
I piętro, s. 28
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnanie
SławinZespół Szkół nr 12 w Lublinie,
ul. Sławinkowska 50,
parter, s. 70
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
AdwokaciNieodpłatna pomoc prawna (w każdy poniedziałek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)tak
RuryBudynek Urzędu Miasta Lublin,
ul. Filaretów 44,
II piętro, s. 319
Poniedziałek – Piątek
godz. 8:00-12:00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawnanie
KalinowszczyznaZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
ul. Tumidajskiego 6A,
parter, sala nauczania indywidualnego
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawna (w każdy czwartek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)tak
WrotkówSzkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
ul. Nałkowskich 110,
parter , s.11, główne wejście

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 10:00-14:00

AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnatak

Węglin
Południowy

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie,
ul. Roztocze 14,
I piętro, s. 15A
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak
KośminekSzkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie,
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
parter, s. 1

Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00

Lipiec – Sierpień 2024 r.
godz. 8:00-12:00

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnatak
Czuby PółnocneSzkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
ul. Radości 13,
parter, sala konferencyjna
Poniedziałek – Piątek
godz. 16:00-20:00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest we wszystkich punktach wyłącznie w sposób stacjonarny, tj. osobiście w punkcie (z wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, którym przysługuje możliwość uzyskania porady za pośrednictwem porozumiewania się na odległość).

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl;
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. W przypadku:

 • porady stacjonarnej – należy wypełnić formularz “karta pomocy – część B” i wrzucić go do znajdującej się w punkcie urny;
 • osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) – można przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin), drogą mailową pod adresem: pomocprawna@lublin.eu lub pod numerem telefonu: 81 466 12 10.

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba fizyczna składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 poz. 583 i 830), nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna może być świadczona m.in. z następujących dziedzin prawa:
 • prawo rodzinne;
 • prawo pracy;
 • sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawo cywilne;
 • prawo ubezpieczeń społecznych, prawo do opieki zdrowotnej;
 • prawo administracyjne, z wyjątkiem prawa podatkowego;
 • prawo podatkowe;
 • prawo karne;
 • sprawy z zakresu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przy udziale tłumacza języka migowego:

 • poradę należy umówić przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem:
  • pod adresem: np.ms.gov.pl wybierając odpowiedź “Tak” na pytanie “Potrzebujesz pomocy tłumacza migowego?” lub
  • łącząc się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego w godzinach 9:00-15:00;
 • aby skorzystać z porady należy w umówionym terminie połączyć się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowegootwiera się w nowej karcie.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc de minimis przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej jest zobowiązana przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych;
 • oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy/nieotrzymaniu pomocy de minimis we wskazanym ww. okresie, wzór oświadczenia – czytaj więcej: pobierz plik;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312, nr 254, poz. 1704, z 2016 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 1338) dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Pomoc prawna zostanie udzielona wyłącznie po dostarczeniu dokumentów (zaświadczenia, oświadczenia i informacji) w formie papierowej do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów zostanie umówiony termin porady.

Pytania w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 12 10.

Na terenie miasta funkcjonują również jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego – czytaj więcej: pobierz plik.

Lista dyżurów specjalistycznych na terenie całego kraju, podczas których można uzyskać poradę specjalisty w danej dziedzinie w formie zdalnej, tj. za pomocą środków porozumiewania się na odległość – czytaj więcej: Lista dyżurów specjalistycznych.

Więcej informacji z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – czytaj więcej: Darmowa pomoc prawna.

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce:

W związku z rosnącym napływem na terytorium RP uchodźców wojennych z terenów broniącej się przed inwazją rosyjską Ukrainy, Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – czytaj więcej: Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu:81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Na stronach internetowych Izby Adwokackiej w Lublinie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie również znajdują się informacje w zakresie darmowej pomocy prawnej dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz Ukraińców mieszkających w Polsce – czytaj więcej: ORA i OIRP.

Społeczne Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWIAT MIASTO LUBLIN
kadencjaskład rady
2023-2027imię i nazwiskoorgan delegujący
Dorota FornalskaStowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Karol KostrzewaIntegracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu ,,Ikar”
Waldemar KozakiewiczStowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino
Anna BudzyńskaPolski Związek Głuchych Oddział Lublin
Anna SzemaMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
osoba do kontaktu – Ewa Sienkiewicz
adresWydział d/s Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin
20 – 601 Lublin; ul. Tomasza Zana 38, pokój 012 (Niski parter)
telefon / e-mail

tel.: (81) 466 30 80, w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

e-mail: ion@lublin.eu

strona wwwwww.lublin.eu/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
e-mail rady

Koordynatorzy do spraw dostępności

Lubelski Urząd Wojewódzki

ul. Spokojna 4

20-914 Lublin

Izabela Łopacka

tel.: (81) 742 45 71

e-mail: sekbou@lublin.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

Monika Mirosław

tel.: (81) 478 11 12

e-mail: dostepnosc@lubelskie.pl

Urząd Miasta
Lublin

pl. Króla Władysława Łokietka 1

20-109 Lublin

Joanna Olszewska

tel.: (81) 466 30 80

e-mail: ion@lublin.eu

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Centrum Wózków Inwalidzkich – CWI

ul. Okólna 1

20-205 Lublin

e-mail: sklep@centrumwozkow.eu

tel.: (81) 462 28 08

    

WWW: www.centrumwozkow.eu

      

Godziny pracy

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9:00 – 17:00

SOBOTA: 10:00 – 14:00

    

Oferuje usługi w zakresie:

 • wypożyczenia sprzętu medycznego, charakteryzującego się solidną konstrukcją i wysoką jakością (wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, koncentratory tlenu, podnośniki transportowo-kąpielowe);
 • profesjonalnego doradztwa w kwestii odpowiedniego dopasowania sprzętu do potrzeb pacjenta;
 • instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji sprzętu;
 • transportu i montażu sprzętu w domu pacjenta.

      

Ponadto prowadzi serwis i naprawę wózków inwalidzkich.

      

Sklep medyczno-ortopedyczny Stasiak Medical Team

ul. Jana Sawy 9/lok. 1

20-632 Lublin

tel. kom.: 793 787 888

e-mail: lublin@stasiak-med.pl

    

WWW: www.stasiak-med.pl – wypozyczalnia

      

Czynne

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 9:00 – 18:00

SOBOTA: 10:00 – 14:00

      

Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni sprzętu medyczno-ortopedycznego działającej w sklepie stacjonarnym Stasiak Medical Team w Lublinie.

W naszej ofercie znajdą Państwo wózki inwalidzkie i toaletowe, chodziki, kule łokciowe i pachowe oraz różne modele lasek.

Wszelkich informacji dotyczących ceny oraz warunków umowy użyczenia udzielamy po skontaktowaniu się z wypożyczalnią w sklepie stacjonarnym w Lublinie, za pomocą formularza kontaktowego, jak i pod numerem telefonu oraz adresem e-mail.

      

Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie

ul. Żołnierzy Niepodległej 10

20-078 Lublin

tel.: (81) 442 10 50

      

WWW: www.lublin.luteranie.pl/category/diakonia

WWW: www.diakonia.org.pl – wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego – patrz DIECEZJA WARSZAWSKA

      

Dom Małego Księcia

ul. Lędzian 49

20-828 Lublin

tel.: (81) 537 13 73

e-mail: wypozyczalnia@dommalegoksiecia.pl

      

WWW: www.dommalegoksiecia.pl – wypozyczalnia-sprzetu-medycznego

      

Hospicjum prowadzi wypożyczalnię bezpłatną sprzętu medycznego dla swoich podopiecznych.

Aby wypożyczyć sprzęt osoba wypożyczająca musi okazać swój dowód osobisty. W sprawie wypożyczenia prosimy kontaktować się pod numerem tel. komórkowym: 605-096-103 /695-741-718 w godz. 8:30 – 15:00

Rodzaje sprzętu medycznego

 • łóżka rehabilitacyjne elektryczne;
 • łóżka szpitalne metalowe;
 • pompy do żywienia dojelitowego;
 • koncentratory tlenu;
 • inhalatory;
 • ssaki;
 • pompy infuzyjne;
 • monitory oddechu;
 • wózki inwalidzkie;
 • balkoniki;
 • kule łokciowe;
 • trójnogi;
 • materace i poduszki przeciwodleżynowe;
 • wanienki do mycia głowy;
 • stoliki przyłóżkowe;
 • krzesła toaletowe.

      

ZWRACAMY SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ !

Do Państwa o ofiarowanie na rzecz Domu Małego Księcia używanego przez Państwa sprzętu medycznego, który obecnie nie jest już potrzebny, a jest w bardzo dobrym stanie. Taki dar serca pomoże osobom potrzebującym, które z różnych względów nie mogą sobie pozwolić na jego kupno.

Jeśli chcą Państwo przekazać nieodpłatnie sprzęt prosimy o kontakt na telefony podane powyżej i w tych samych godzinach.

      

4 Help Magdalena Semeniuk

ul. Trześniowska 31

20-139 Lublin

tel. kom.: 533 185 166

e-mail: wypozyczalnia4help@wp.pl

      

W ofercie  łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie aluminiowe i stalowe oraz dla osób o większej wadze, pionizatory, podnośniki wannowe, materace i wiele innych. Sprzęt dowożony  do domu pacjenta, rozkładany. Szkolenie z zakresu obsługi.

W przypadku dłuższego wynajęcia sprzętu istnieje możliwość negocjacji cen.

      

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy ALMED –specjalistyczny sklep zaopatrzenia medycznego

ul. Lubartowska 30

20-084 Lublin

tel.: (81) 747 57 64

fax: (81) 747 57 64

Alina Michalak

tel. kom.: 607 935 060

e-mail: almedalmed30@gmail.com

Danuta Gieroś

tel. kom.: 607 935 118

e-mail: almedalmed30@gmail.com

Wypożyczanie sprzętu odpłatne wg cennika, kontakt telefoniczny.

      

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego – Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

ul. Kosmonautów 78

20-356 Lublin

tel.: (81) 466 55 72

      

WWW: www.biuletyn.lublin.eu/dpsn/wypozyczalnia

      

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, który mieści się w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78. Wypożyczalnia działa w ramach Zadania 5 projektu LUBinclusiON (pozycja 580 – 583 wniosku). Przeznaczona jest dla mieszkańców miasta Lublin. Mieszkańcy Lublina będą mają możliwość nieodpłatnego wypożyczenia na swoje potrzeby łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych w ilości 15 sztuk, krzesełek kąpielowych w ilości  5 sztuk oraz balkoników ułatwiających poruszanie się osobom starszym w ilości 10 sztuk.

Wszystkie niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie BIP lub w siedzibie DPS. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu (81) 466 55 72 wew. 20 lub pod adresem e-mail dpsn@dpsn.lublin.eu

      

Allmedic

ul. Lubartowska 38, 20-094 Lublin

tel.: (81) 442 90 50

fax: (81) 442 90 50

tel. kom.: 533 991 828

e-mail: allmedic@allmedic.pl

      

WWW: www.allmedic.pl/wypozyczalnia

      

Na terenie całego województwa lubelskiego wypożyczamy sprzęt pomocniczy i rehabilitacyjny. Allmedic – wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Lublina i okolic. Zapewniamy montaż i dowóz do pacjenta. Proponowany przez nas sprzęt charakteryzuje się solidną konstrukcją i wysoką jakością. Gwarantujemy , że wypożyczony u nas sprzęt skutecznie wspomoże proces rehabilitacji.

Nasz oferta

 • łóżka rehabilitacyjne;
 • wózki inwalidzkie;
 • kule;
 • balkoniki;
 • koncentratory tlenu.

        

Rehabilito.pl – sklep medyczno-ortopedyczny z wypożyczalnią sprzętu

Silvertom S. Cyranowski T. Szast Spółka Jawna

ul. Wigilijna 2A

20-502 Lublin

      

WWW: www.rehabilito.pl/wypozyczalnia

      

Skontaktuj się z naszym doradcą, który telefonicznie odpowie na Twoje pytania (od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 18:00) >>> tel. kom.: 537 600 887

Szeroki wybór sprzętu rehabilitacyjnego na wynajem Wynajmujemy sprzęt medyczny, ortopedyczny i rehabilitacyjny. Prosto, szybko i wygodnie z dostawą do domu i instruktażem

Nasza wypożyczalnia sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i ortopedycznego działa w wielu miastach i miejscowościach na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Lublina, Puław, Świdnika, Kraśnika, Lubartowa, Łęcznej oferując najwyższej klasy sprzęt na wynajem od renomowanych producentów, m.in. Vermeiren, Burmeier, Sunrise Medical. Dzięki temu nasza wypożyczalnia sprzętu medycznego w znaczący sposób wpływa na poprawę jakości życia wielu Pacjentów. Wychodzimy z założenia, że nie tylko chorzy potrzebują wsparcia specjalistycznymi urządzeniami. Osoby starsze i seniorzy również znajdą dla siebie rozwiązania pomocne przy ich codziennych problemach.

Oferta wynajmu :

 • możliwość wynajmu na miesiąc i dłużej;
 • dowóz z montażem i instrukcją użytkowania;
 • brak ukrytych kosztów;
 • profesjonalne doradztwo;
 • konkurencyjne ceny wypożyczenia;
 • płatności online oraz gotówką;
 • wygodny system rezerwacji sprzętu online;
 • powiadomienia e-mail oraz SMS;
 • możliwość odkupienia wynajmowanego sprzętu.

      

MEDICUS – specjalistyczne sklepy medyczne

ul. Biernackiego 12/9

20-089 Lublin

e-mail: biernackiego@sklepymedicus.pl

tel.: (81) 748 38 77

      

ul. Dolińskiego 2/2U/10

20-128 Lublin

e-mail: dolinskiego@sklepymedicus.pl

tel. kom.: 609 201 044

fax: 609 201 044

      

WWW: www.sklepymedicus.pl/wypozyczalnia

      

Medicus posiada również wypożyczalnie sprzętu takiego jak:

 • koncentrator tlenu;
 • wózki inwalidzkie;
 • łóżka rehabilitacyjne.

      

Umowa podpisywana jest na pierwszy miesiąc, przedłuża się automatycznie na kolejne miesiące. Rozwiązanie następuje w dniu odbioru sprzętu. Płatność jest z góry za każdy miesiąc użytkowania sprzętu. Pierwsza płatność dokonywana jest gotówką, w dniu dostarczenia sprzętu, kolejne opłaty dokonywane są na numer konta podany w umowie. Przy wypożyczeniu łóżka pobierana jest dodatkowa opłata za montaż i demontaż. Łóżko wypożyczane jest bez materaca.

Sprzęt zamawia się telefonicznie pod numerem telefonu kom. 603-388-213 / 603-388-196

Każdy ze sprzętów jest dezynfekowany !

      

Kinezismed – Terapia dorosłych, wypożyczalnia sprzętu

ul. Północna 16

20-064 Lublin

tel. kom.: 606 877 004

      

WWW: www.kinezismed.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego

      

Świadczymy również usługi wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. W swojej ofercie posiadamy:

 • łóżka rehabilitacyjne;
 • balkoniki;
 • wózki inwalidzkie dla dorosłych;
 • podnośniki kąpielowe i wannowe.

      

REHA-MAX – sklep ortopedyczno-medyczny (wypożyczalnia)

ul. Lubartowska 54/1

20-094 Lublin

tel.: (81) 462 31 41

tel. kom.: 734 463 896 / 504 756 197

      

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 16:00

SOBOTA: 09:00 – 14:00

      

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2

20-950 Lublin

strona internetowa: www.lublin.caritas.pl/wypozyczalnia-rowerow-trojkolowych-dla-osob-niepelnosprawnych

      

Więcej informacji osób chętnym skorzystania z wypożyczalnia dla rowerów niepełnosprawnych pod numerem telefonu (81) 532 95 71

Hospicja, zespoły i oddziały opieki paliatywnej

Hospicjum Dobrego Samarytanina

(hospicjum stacjonarne i domowe dla dorosłych)

ul. Bernardyńska 11A

20-109 Lublin

Rejestracja:

tel.: (81) 534 81 49 wew. 10

tel. kom.: 508 344 995

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 14:30

strona internetowa: www.hospicjum-samarytanin.pl

     

Centrum Medyczne Luxmed

(hospicjum domowe dla dorosłych)

ul. Królewska 11

20-400 Lublin

Pełna informacja dla osób poszukujących takiej opieki pod numerem telefonu: (81) 532 37 11

    

strona internetowa: www.luxmedlublin.pl/hospicjum-domowe

    

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

(hospicjum stacjonarne i domowe dla dzieci, hospicjum perinatalne)

ul. Lędzian 49

20-828 Lublin

tel.: (81) 537 13 73

strona internetowa: www.hospicjum.lublin.pl

Agencje i usługi opiekuńcze dla seniorów

Firma pielęgnacyjno-opiekuńcza „EGIDA”

ul. Fryderyka Chopina 8/27

20-026 Lublin

tel.: (81) 532 25 17

e-mail: opieka@egida24.pl

strona internetowa: www.egida24.pl

    

Opieka nad osobami starszymi – zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakupy, sprzątanie, przygotowywanie  posiłków, pomoc w utrzymaniu higieny  osobistej, asekuracja osoby z ograniczoną lokomocją itp.

    

MANUS Centrum Opieki 24

BIURO OBSŁUGI KLIENTA (Przychodnia INTERMED – na  I piętro schodami po prawej stronie od wejścia za filarem)

ul. Głowackiego 35

20-060 Lublin

tel. kom.: 533 996 682530 267 115

e-mail: biuro@centrumopieki24.eu / lublin@centrumopieki24.eu

strona internetowa: www.centrumopieki24.eu

    

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych opiekunów osób starszych, profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w opiece nad ludźmi starszymi i chorymi, ale też pasjonatami, którzy postanowili stworzyć nową jakość w opiece nad osobami starszymi w domu, wierząc, że jest to możliwe

 • opieka nad osobami starszymi;
 • usługi długoterminowej opieki całodobowej;
 • pomoc w utrzymaniu czystości w miejscu świadczenia opieki;
 • nadzór nad przyjmowaniem leków;
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej.

    

Firma Opiekuńcza Prometeusz

ul. Głowackiego 35 – pokój 360

20-008 Lublin

tel. kom.: 509 620 226501 464 578

    

Służymy pomocą osobom starszym w codziennym życiu. Oferujemy szeroki wachlarz usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych wykonywanych w sposób fachowy, troskliwy i odpowiedzialny. Zapewniamy komfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny naszych podopiecznych. Organizujemy czas, proponujemy spacery, wyjścia do kina, teatru, pilnujemy pór podawania leków, załatwiamy ważne sprawy w urzędach i u lekarzy, przygotowujemy i podajemy posiłki, karmimy, ubieramy, troszczymy się o higienę osobistą podopiecznych, sprzątamy, itp. Jesteśmy do dyspozycji w dzień i w nocy, w dni powszednie i świąteczne. Mamy przystępne i promocyjne ceny usług: w dni powszednie – 9,8zł/godz.; w dni świąteczne i noce – 14 zł/godz. Działamy na terenie Lublina.

Zapraszamy do naszego biura (poniedziałek- piątek, w godzinach: 12.00 – 16.00), które mieści się w budynku Lubelskiej Spółdzielni Niewidomych (dobry dojazd i miejsca parkingowe). Udzielimy szczegółowych informacji.

 

IBI PFLEGE 24 – Opieka nad seniorami

ul. 1 maja 51/11

20-410 Lublin

e-mail: ibipflege24@gmail.com

tel. kom.: 49 (15) 159 174 326

strona internetowa: www.ibiopieka24.pl

    

Firmę tworzą osoby z kilkuletnim stażem w opiece. Świadczymy usługi w zakresie opieki nad osobami starszymi. Nasz personel służy pomocą w życiu codziennym lub podczas wizyt u lekarza. Dla potrzeb podopiecznego staramy się dobrać opiekunkę.

    

Europejska Fundacja Opieki

Stanisława Leszczyńskiego 23/101-103

20-068 Lublin

tel.: (81) 533 78 59

    

Centrum Opieki Drzewo Życia przy Fundacji Inicjatyw Menadżerskich

ul. Żołnierzy Niepodległej 5/7

20–078 Lublin

e-mail: biuro@fim.org.pl

tel.: (81) 441 33 44

tel. kom.: 538 314 496

    

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów proponujemy:

 • opiekę nad podopiecznym świadczoną przez wyspecjalizowaną opiekunkę osób starszych;
 • wizyty domowe opiekunów medycznych, rehabilitantów, pielęgniarek, psychologów oraz lekarzy różnych specjalizacji, w tym m.in. geriatrów, psychiatrów, lekarzy rodzinnych;
 • pomiar podstawowych parametrów podopiecznego takich jak np. ciśnienie, poziom cukru, saturację itp.;
 • domową rehabilitację;
 • inne.

    

Lubelskie Centrum Opieki Sp. z o. o.

ul. Wrońska 3c/37

20-337 Lublin

tel. kom.: 825 682 285

e-mail: biuro@lco.net.pl 

    

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

    

Centrum Opieki

ul. Zana 11A

20-601 Lublin

tel. kom.: 505 642 240

e-mail: centrum-opieki-lublin@wp.pl

strona internetowa: www.centrum-opieki-lublin.pl

    

Centrum świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze osobom, które z różnych powodów są niesamodzielne i wymagają pomocy innych osób. Opiekunka Centrum przejmuje część obowiązków rodziny zajmując się swoim podopiecznym, a bliskim gwarantuje spokój i komfort dzięki świadomości, że ich bliski ma zapewnioną odpowiednią pomoc i znajduje się pod doskonałą opieką. Centrum Opieki świadczy usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze osobom, chorym, starszym i niepełnosprawnym w ich domach. Wychodzimy z założenia, że takie osoby najlepiej czują się w przyjaznym, dobrze sobie znanym domowym otoczeniu, blisko rodziny i przyjaciół. Oferta Centrum skierowana jest przede wszystkim do rodzin, które z powodu obowiązków zawodowych czy rodzinnych nie są w stanie opiekować się najbliższymi lub nie mogą poświęcić im wystarczającej ilości czasu czy zaangażowania.

    

EUROPARTNER

Prywatna Opieka Ludzi Starszych oraz Chorych

ul. Głowackiego Bartosza 35 lok. 352 (III piętro)

20-060 Lublin

e-mail: biuro@prywatna-opieka.pl

tel.: (81) 465 26 06

tel. kom.: 501 178 982

strona www: www.opieka.prywatna-opieka.pl

    

Nasza firma oferuje państwu lub państwu najbliższym opiekę w dwóch wariantach, w „Co dziennej” lub „24-godzinnej” Opieka „Co dzienna” polega na przyjeżdżaniu opiekunki do podopiecznej / podopiecznego co dziennie w ustalonych godzinach. Opieka „24-godzinna” polega na tym iż opiekunka mieszka wraz z podopieczną / podopiecznym w jej mieszkaniu dzięki czemu ma ona lepszą możliwość opieki.

    

An-Med Centrum Opieki Domowej Anna Kwietniewska

Mełgiewska 2

20-209 Lublin

tel. kom.: 609 843 705

 

MOPR Lublin – świadczenie usług opiekuńczych złożone zostało firmom zewnętrznym:

 • Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy
  ul. Puchacza 6
  20-323 Lublin
  tel.: (81) 532 08 27
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie,
  ul. Puchacza 8
  20-323 Lublin
  tel.: (81) 744 89 47

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies