Informatory

Informator dla osób z niepełnosprawnościami

 

wydany przez ZUS i PFRON

Antydyskryminacja na co dzień
Jestem dorosły. Chcę tak żyć!
Masz prawo do…
Twoje prawa obywatelskie – dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Moje bezpieczeństwo w internecie – Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna bezpiecznie korzystać z internetu
Moje prawo do obrony przed przemocą – co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o przemocy
Moje relacje z ludźmi – czyli co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi 
Moja wizyta w ważnym urzędzie – informacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Moje sprawy załatwiam samodzielnie – czyli co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o różnych usługach pocztowych
Dlaczego dobrze jest pracować – poradnik dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Intensywne szkolenie w miejscu pracy
Postępowanie w sytuacjach zagrożenia – pierwsza pomoc

Zasadnicze różnice między upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną

Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
Wszystko jasne – Informator dotyczący kształcenia specjalnego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Mam zespół AspergeraMam zespół Aspergera 
Damy Radę - PoradnikJak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu
broszura_wsparcie studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznegoWsparcie rówieśników doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
Ku pełni życia-Poradnik dla Osób z niepełnosprawnością wzrokową, ich rodzin i przyjaciół i dla wszystkich zainteresowanych przywracaniem ku pełni życia osób z dysfunkcją narządu wzroku na Lubelszczyźnie - aspekt zdrowotny, rehabilitacyjny i społecznyKu pełni życia – Poradnik dla Osób z niepełnosprawnością wzrokową, ich rodzin i przyjaciół 
Informator o instytucjach i placówkach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w LublinieInformator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie – 2013
Zdjęcie - ABC osoby niepełnosprawnejABC osoby niepełnosprawnej
Milczący przewodnik  Filmy PJM (Polski Język Migowy) dla osób głuchych.

 

Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR, MOPS, PCPR oraz w Urzędach Pracy.