Informatory

Informator dla osób z niepełnosprawnościami wydany przez ZUS i PFRON
Antydyskryminacja na co dzień
Jestem dorosły. Chcę tak żyć!
Masz prawo do…
Twoje prawa obywatelskie – dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Moje bezpieczeństwo w internecie – Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna bezpiecznie korzystać z internetu
Moje prawo do obrony przed przemocą – co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o przemocy
Moje relacje z ludźmi – czyli co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o związkach z innymi ludźmi 
Moja wizyta w ważnym urzędzie – informacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Moje sprawy załatwiam samodzielnie – czyli co osoba z niepełnosprawnością intelektualną powinna wiedzieć o różnych usługach pocztowych
Dlaczego dobrze jest pracować – poradnik dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
Intensywne szkolenie w miejscu pracy
Postępowanie w sytuacjach zagrożenia – pierwsza pomoc
Zasadnicze różnice między upośledzeniem umysłowym a chorobą psychiczną
Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
Mam zespół Aspergera
Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu
Wsparcie rówieśników doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego
Ku pełni życia – Poradnik dla Osób z niepełnosprawnością wzrokową, ich rodzin i przyjaciół
Informator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie – 2013
ABC osoby niepełnosprawnej
Milczący przewodnik filmy PJM (Polski Język Migowy) dla osób głuchych.Filmy mają wyjaśniać jak załatwiać najważniejsze sprawy i wypełniać formularze w Urzędach Pomocy Społecznej np. MOPR, MOPS, PCPR oraz w Urzędach Pracy.
Czasopismo “Sześciopunkt”
Publikacja pt. “Psychologiczne aspekty pandemii oraz skuteczne metody przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez Covid-19 – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”