BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pełnomocnicy, Zespoły, Biura do spraw studentów niepełnosprawnych

14.11.2022

LUBLIN

UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rektorat

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5;

20-031 Lublin

www.umcs.pl

Logo z napisem: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych

      

DS „Helios” – pok. 9 (parter)

ul. Czwartaków 13

20-036 Lublin

tel.: 81 537 58 90

e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

      

Godziny konsultacji: poniedziałek – piątek w godz. 9:00-14:30.

Ze względu na pandemię zaleca się kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz poprzez fanpage na Facebooku.

      

www.umcs.pl – Zespół ds. wsparcia osób z niepełnosprawnościami

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Dom Studencki Femina (parter)

     

ul. Mariana Langiewicza 20

20-400 Lublin

e-mail: zsnalteridem.umcs@gmail.com

      

www.umcs.pl – Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych

Zespół ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS

    

Dr Dorota Chimicz – doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta w zakresie funkcjonowania wzrokowego – możliwość konsultacji po umówieniu mailowym dorota.chimicz@mail.umcs.pl – w tytule należy wpisać OPTIMUM.

Dr Małgorzata Gulip – doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania słuchowego oraz funkcjonowania psychicznego – możliwość konsultacji po umówieniu mailowym malgorzata.gulip@umcs.pl – w tytule należy wpisać OPTIMUM.

Dr hab. Katarzyna Klimkowska – doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania psychicznego – możliwość konsultacji po umówieniu mailowym katarzyna.klimkowska@mail.umcs.pl – w tytule należy wpisać OPTIMUM.

Dr Anna Prokopiak – doradca ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta ze spektrum autyzmu- – możliwość konsultacji po umówieniu mailowym anna.prokopiak@mail.umcs.pl – w tytule należy wpisać OPTIMUM lub kontakt telefoniczny 508292498.

    

www.umcs.pl/pl/optimum.htm – OPTIMUM UMSC

Biuro Rozwoju Kompetencji

      

ul. Sowińskiego 12/5

20-040 Lublin

e-mail: brk@umcs.pl

      

poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00

www.umcs.pl – Biuro Rozowju Kompetencji

www.facebook.com/BiuroRozwojuKompetencji

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

      

al. Racławickie 14

20-950 Lublin

      

www.kul.pl

Logo z napisem: KUL 1918.

 

KUL CAN – Dyrektor

(Budynek: Gmach Główny – pokój GG 332.)

   

mgr Paweł Robak – p.o. Dyrektor

tel.: 81 445 43 32

e-mail: pawel.robak@kul.pl

   

Dojazd windą – od strony wschodniej GG: z dziedzińca lub z wysokiego parteru (obok czytelni polonistyki).

Osoby z trudnościami w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

KUL CAN – Biuro Studentów z Niepełnosprawnością

(Budynek: Centrum Transferu Wiedzy (CTW) – pokój 43 (parter))

Wejście z ulicy Łopacińskiego lub od strony Kościoła Akademickiego KUL.

Wjazd dla osób na wózkach inwalidzkich z parkingu od strony Kościoła Akademickiego KUL

tel.: 81 445 32 03

 

Godziny przyjęć: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 13:00

      

www.facebook.com – KUL CAN

CENiS – Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

(budynek: Collegium Jana Pawła II – pokój C312)

 

Aleksandra Borowicz

tel.: 81 445  33 12

Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych (CAMDDN)

(budynek: Gmach Główny – pokój GG329)

tel.: 81 445 43 31

      

www.facebook.com – CAMDDN

Koło Naukowe studentów Niesłyszących i Słabo Słyszących SURDUS LOQUENS

      

www.kul.pl – Koło naukowe studentów niesłyszących i słabosłyszących

www.facebook.com – Surdus Loquens

Biuro Karier KUL

(budynek: Gmach Główny KUL – pok. 131)

Al. Racławickie 14

20- 950 Lublin

tel.: 81 445 43 71

tel.: 81 445 41 31

tel.: 81 445 41 32

e-mail: kariera@kul.pl

      

www.kul.pl – Biuro karier

www.facebook.com/kulbiurokarier

      

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek godz. 10.00 – 15.00

WSEI

      

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

      

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel.: 81 749 17 77

fax: 81 749 32 13

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

      

www.wsei.lublin.pl

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSEI

      

dr Małgorzata Artymiak – pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

tel.: 81 749 32 20

e-mail: malgorzata.artymiak@wsei.lublin.pl

e-mail: bon@wsei.lublin.pl

Biuro Karier – pokój 207

      

Eryka Musur – doradca zawodowy

tel.: 81 749 32 19

tel.: 81 749 32 71

e-mail: eryka.musur@wsei.lublin.pl

UP

Uniwersytet Przyrodniczy

      

20-950 Lublin

ul. Akademicka 13

tel.: 81 445 66 22

      

www.up.lublin.pl

Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

      

Agro II – pok.210

ul. Akademicka 15

20-950 Lublin

 

mgr inż. Magdalena Łukasik – pełnomocnik do spraw osób z niepełnosprawnościami

tel.: 81 445 65 40

kom: 668 342 221

e-mail: magdalena.lukasik@up.lublin.pl

      

Godziny konsultacji:

Poniedziałek – piątek w godz. 8:00-14:00

      

www.up.lublin.pl – Niepełnosprawni

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

      

ul. Głęboka 31

20-612 Lublin

tel. 81 445 66 05 / 81 445 67 19

e-mail: kariera@up.lublin.pl

      

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 7:00 – 15:00

    

Dorota Piekutowska – doradca zawodowy

e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

    

Magdalena Bohuniuk – doradca zawodowy

e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

     

www.bk.up.lublin.pl – Biuro Karier

UM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

      

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

      

www.umlub.pl

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

      

ul. dr K. Jaczewskiego 8

20-954 Lublin

II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii II Wydziału Lek. z Oddziałem Anglojęzycznym (pod Oddziałem Nefrologii, na poziomie -1)

tel.: 81 448 51 53

e-mail: prsn@umlub.pl

      

dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska – pełnomocnik rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

tel.: 81 448 51 53

e-mail: alicja.wojcik-zaluska@umlub.pl

      

biuro prowadzi – pok. 6 –> Emilia Olszewska

tel.: 81 448 51 53

e-mail: emilia.olszewska@umlub.pl

      

Godziny przyjęć
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-12:00
Czwartek 9:00-13:00

Biuro Karier – pok. 13 (parter)

      

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

tel.: 81 448 50 75

e-mail: biurokarier@umlub.pl

      

Facebook – Biuro Karier

WSNS

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

      

ul. Zamojska 47

20-102 Lublin

e-mail: info@wsns.lublin.pl

      

www.wsns.lublin.pl

 

Biuro Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych – pok. 225

      

ul. Zamojska 47

20 – 102 Lublin

   

dr Anna Skiert – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

e-mail: askiert@wsns.pl

      

dyżur: środa godz. 13.00-15.00

      

www.wsns.lublin.pl – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

WSSP

Akademia nauk stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

      

ul. Choiny 2

20-816 Lublin

tel.: 81 740 72 40

e-mail: info@wssp.edu.pl

      

www.akademia-pol.edu.pl/

Zespół ds. studentów niepełnosprawnych

      

dr hab. Mariusz Korczyński – przewodniczący

    

członkowie:  Magdalena Futa, Izabela Gauda

      

www.akademia-pol.edu.pl – Student niepełnosprawny

Biuro Karier WSSP

      

e-mail: inter.rel@wssp.edu.pl

tel.: 81 740 72 40

      

www.akademia-pol.edu.pl – Biuro karier

 

dr Radosław Dolecki – Inkubator Przedsiębiorczości

e-mail: rdolecki@wssp.edu.pl

WSPA

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

      

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

      

www.wspa.pl

Logo z napisem: “Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji”.

 

WSPA dla niepełnosprawnych

      

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

      

Marta Komorska – Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych – pok. 128 (piętro I)

e-mail: m.komorska@wspa.pl

      

dyżur: środa 10:00 – 10.45

    

WWW – WSPA dla niepełnosprawnych

Biuro ds. osób niepełnosprawnych (BON) 

      

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

tel.: 81 452 94 11

      

www.bon-wspa.pl

Akademickie Biuro Karier – pok. 200 (piętro II)

      

ul. Bursaki 12

20-150 Lublin

tel.: 81 45 29 439

e-mail: biurokarier@wspa.pl

      

www.abk.wspa.pl

POLUB

      

Politechnika Lubelska

      

ul. Nadbystrzycka 38 D

20–618 Lublin

e-mail: politechnika@pollub.pl

tel.: 81 538 41 40

      

www.pollub.pl

Siedziba Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych – pok. 130

      

ul. Nadbystrzycka 40A

20-618 Lublin

 

mgr Edyta Alinowska – Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych

tel. 81 538 41 79

e-mail: e.alinowska@pollub.pl

      

Pełnomocnik przyjmuje interesantów w – ŚRODY godz. 08.00-12.00(kontakt w innych dniach i godzinach  jest możliwy, proszę o wstępne umówienie się telefoniczne)

      

WWW – Pełnomocnik

Biuro Karier

      

ul. Nadbystrzycka 42 DS 1

20-501 Lublin

      

tel.: 81 538 46 63

e-mail: biurokarier@pollub.pl

      

www.pollub.pl – Biuro karier

BIAŁA PODLASKA

PSWBP

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

 

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

tel.: 83 344 99 00

e-mail: psw@pswbp.pl

 

www.pswbp.pl

 

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością – pok. 175R (BON)

      

ul. Sidorska 95/97

 21-500 Biała Podlaska

      

Derlukiewicz Aleksandra – koordynator biura ds. osób z niepełnosprawnością

tel.: 83 344 99 07

tel. kom.: 797 157 845

e-mail: a.derlukiewicz@pswbp.pl

      

Godziny pracy Biura:
PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK: 10:00-12:00

      

www.pswbp.pl/index.php/pl/bon – Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością

Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier – pok. 267R i 268R

      

ul. Sidorska 95/97

21-500 Biała Podlaska

     

Godziny otwarcia:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 07:30 – 15:30

 

www.pswbp.pl/index.php/pl/kontakt-bk – Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

CHEŁM

PWSZ

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
w Chełmie

   

ul. Pocztowa 54

22-100 Chełm

tel.: 82 565 88 95

fax: 82 565 88 94

e-mail: rektorat@pwszchelm.edu.pl

   

www.pwszchelm.edu.pl

   

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (Budynek A, Rektorat; Biblioteka – parter )

    

ul. Pocztowa 54

22-100 Chełm

tel. kom.: 721 910 356

      

mgr Kamil Jaszczuk – Pełnomocnik Rektora ds. dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami

tel.: 82 562 06 13

e-mail: bezbarier@pwszchelm.edu.pl

      

Godziny pracy:
WTOREK – PIĄTEK:  8:00-13:00

      

www.pwszchelm.edu.pl/uczelnia/uczelnia-bez-barier – Uczelnia bez barier

Biuro karier “Żak- pok. 209 (Budynek Rektoratu PWSZ)

    

ul. Pocztowa 54A

22-100 Chełm

tel.: 82 564 03 59

e-mail: zak@pwsz.chelm.pl

   

www.zak.pwsz.chelm.pl – Biuro Karier ŻAK

ZAMOŚĆ

WSHE

Wyższa Szkoła
Humanistyczno-Ekonomiczna
w Zamościu

    

ul. Koszary 8

22-400 Zamość

tel.: 84 638 82 22

fax: 84 638 82 00

e-mail: dziekanat@wshe.zamosc.pl

    

www.wszh-e.pl

    

PROREKTOR

 

dr Magdalena Kuranc – Szymczak – prorektor

e-mail: dziekanat@wshe.zamosc.pl

Biuro karier

 ul. Koszary 8

22-400 Zamość

tel.: 84 638 82 00

fax: 84 638 82 00

      

www.biurokarier.wshe.zamosc.pl – Biuro Karier

WSZiA

Wyższa Szkoła
Zarządzania i Administracji
w Zamościu

    

ul. Henryka Sienkiewicza 22a

22-400 Zamość

tel.: 84 677 67 09

e-mail: poczta@wszia.edu.pl

    

www.wszia.edu.pl

    

 

 

Centrum Szkoleń i Karier

tel.: 84 677 67 76

tel.: 84 677 67 18

 

www.szkolenia.wszia.edu.pl – Centrum Szkoleń i Karier

UPZ

Uczelnia Państwowa
im. Szymona Szymonowica
w Zamościu


(Akademia Zamojska)

    

ul. Pereca 2

22-400 Zamość

tel.: 84 638 34 44

fax: 84 638 35 00

e-mail: rektorat@akademiazamojska.edu.pl 

    

www.upz.edu.pl

 

 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Zamojskiej

ul. Hrubieszowska 24

22-400 Zamość

tel.: 84 638 34 00

 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. kom.: 693 188 009

 

Asystent Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. kom.: 535 900 716

 

www.upzbon.vxm.pl – Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Zamojskiej

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies