BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lewej stoją: Pani Agnieszka Chmielewska oraz Pan Grzegorz Chmielewski

Warsztat szkoleniowy: Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, 25.09.2023 r.

W poniedziałek, 25 września 2023 r. w Lublinie przy ul. Głębokiej 10/27 odbyło się pierwsze z trzech spotkań, zorganizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczno - Oświatowego w ramach bezpłatnych warsztatów informacyjnych dla otoczenia osób z niepełnosprawnością.

Tematem warsztatu szkoleniowego była “Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym”.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące:

  • Form integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym;
  • Projektów społecznych kierowanych do osób z niepełnosprawnością;
  • Dobrych praktyk. Podmioty ekonomii społecznej działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie otworzyli Państwo Agnieszka oraz Grzegorz Chmielewscy, którzy przywitali przybyłych i w kilku słowach opowiedzieli o działalności Fundacji Rozwoju Społeczno – Oświatowego.

Warsztaty poprowadził Pan Grzegorz, który wyjaśnił, że są one organizowane w sposób cykliczny – poprzednie odbyły się we wrześniu ubiegłego roku.

Wśród uczestników spotkania znalazły się zarówno osoby z niepełnoprawnością, jak również osoby pracujące w środowisku OzN. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe, zawierające wiedzę teoretyczną z omawianego zakresu, które stały się także podstawą do dyskusji i wzajemnej wymiany doświadczeń.

W tym miejscu pragnę złożyć Panu Grzegorzowi Chmielewskiemu serdeczne podziękowania za możliwość prezentacji Biuletynu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych niepelnosprawnilublin.pl osobom obecnym na warsztatach.

Dwa kolejne spotkania warsztatowe odbędą się w mniejszych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego, tj. w Bychawie (październik br.) i w Żółkiewce (listopad br.), o czym informowaliśmy tutaj.

Zadanie publiczne jest realizowane w trybie art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Zostało sfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies