BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czarny napis na białym tle: "Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego"

Powiat kraśnicki: nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 4 września 2023 r. Poz. 5283 zostało zamieszczone ogłoszenie Starosty Kraśnickiego z dnia 1 września 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu kraśnickiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Pisemne zgłoszenia powinny zawierać:

  1. nazwę podmiotu zgłaszającego;
  2. imię i nazwisko kandydata;
  3. adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego kandydata;
  4. krótkie uzasadnienie wyboru (opinia);
  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie do składu Powiatowej
    Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Ogłoszenia.

Zgłoszenie kandydata należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych składać się będzie z 5 osób.
Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przez Starostę Kraśnickiego nastąpi w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.

Pliki do pobrania

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies