BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat warsztatów informacyjnych dla otoczenia osób z niepełnosprawnością

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty informacyjne dla otoczenia osób z niepełnosprawnością

Fundacja Rozwoju Społeczno - Oświatowego z siedzibą w Lublinie, przy ul. Głębokiej zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów dotyczy procesu integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie jest kierowane do osób zamieszkujących obszar województwa lubelskiego.

Warsztat szkoleniowy: Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących woj. lubelskie.

Miejsce: ul. Głęboka 10/27, 20-612 Lublin
Data: 25.09.2023 g. 14.00 – 18.00

Program spotkania:

 • Powitanie uczestników.
 • Formy integracji osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym.
 • Projekty społeczne kierowane do osób z niepełnosprawnością
 • Dobre praktyki. Podmioty ekonomii społecznej działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania.

Warsztat szkoleniowy: Zwiększanie aktywności i zaradności życiowej oraz budowanie niezależności osób niepełnosprawnych w oparciu o model ekonomii społecznej

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących woj. lubelskie.

Miejsce: ul. Grodzany 1, Bychawa (Hotel Młyn)
Data: 10.10.2023 g. 10.00 – 14.00

Program spotkania:

 • Powitanie uczestników.
 • Formy aktywizacji społecznej i zawodowej kierowane do osób z niepełnosprawnością.
 • Usługi społeczne dostępne na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Budowanie niezależności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością w oparciu o przedsiębiorczość społeczną.
 • Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania.

Warsztat szkoleniowy: Udzielanie pomocy i zapewniania opieki w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Odbiorcy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych zamieszkujących woj. lubelskie.

Miejsce: ul. Żółkiewskiego 33, Żółkiewka – Osiada
Data: 20.11.2023 g. 10.00 – 14.00

Program spotkania:

 • Powitanie uczestników.
 • Dostępne formy rehabilitacji kierowane do osób z niepełnosprawnością.
 • Zapewnianie pomocy i opieki dla osób z niepełnosprawnością w życiu codziennym.
 • Aktywne formy rehabilitacji społeczno–zawodowej w oparciu o model ekonomii społecznej.
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
 • Podziękowanie za udział. Zakończenie spotkania.

W trakcie warsztatów organizator zapewnia serwis kawowy. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: fundacja@frso.eu z dopiskiem w temacie: Warsztaty szkoleniowe lub poprzez e-formularz: www.frso.eu/warsztaty

Pliki do pobrania

Informacje na temat warsztatów

Organizator spotkania: Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego
Osoba upoważniona do kontaktu: Andrzej Wątroba
Telefon: 579 512 946
E-mail: fundacja@frso.eu

Facebook: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego

Andrzej Wątroba

Fundacja Rozwoju Społeczno – Oświatowego
ul. Głęboka 10/27 Lublin
tel. 579 512 946

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies