BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nieodpłatna pomoc prawna w województwie lubelskim z herbem województwa lubelskiego i wizerunkiem złotego posążka Temidy

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2023 r. na terenie województwa lubelskiego

Na terenie województwa w poszczególnych powiatach funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, koordynowane przez samorządy. Ich lokalizacja oraz zakres działania znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i na stronach poszczególnych powiatów.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło osobom chcącym skorzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej (w systemie NPP) lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w systemie NPO) możliwość osobistego umówienia terminu porady. Poradę można umówić m.in. poprzez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/

Spis powiatów województwa lubelskiego - wybierz, aby przejść

m. Biała Podlaska

Na terenie miasta Biała Podlaska utworzone zostały 2 punkty, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym z nieodpłatnej mediacji.

Informacja oraz umawianie wizyt:

 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 83 341 64 05 w godz.: 7:30 15:30;
 • osobiście w pok. 305 Urzędu Miasta Biała Podlaska w godzinach pracy urzędu;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pomocprawna@bialapodlaska.pl.

1. Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (budynek Urzędu Miasta, pok. nr 22) prowadzi Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Eksperto Pro Bono z siedzibą w Zamościu.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja w tym punkcie świadczone są przez radców prawnych: Panią Marię Wakulewicz i Pana Krzysztofa Frąckiewicza.

Punkt przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 jest otwarty:

 • poniedziałek godz. 8:00-12:00
 • wtorek godz. 8:00-12:00
 • środa godz. 11:30-15:30
 • czwartek godz. 8:00-12:00
 • piątek godz. 8:00-12:00

2. Punkt przy Alei Tysiąclecia 22

Nieodpłatna pomoc prawna w tym punkcie świadczona jest przez adwokata lub radcę prawnego.

Radcy prawni dyżurują w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad.

 • Pani Justyna Marczuk –poniedziałek
 • Pani Monika Głuszczyńska – wtorek
 • Pan Jakub Szczęsny – środa
 • Pani Magdalena Smogorzewska – czwartek
 • Pani Anna Gordziejewska – piątek

 

Adwokaci dyżurują w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.

 • Pani Karolina Kuźmicka – poniedziałek
 • Pani Agnieszka Caruk – wtorek
 • Pani Anita Więcław- środa
 • Pani Katarzyna Pietraszek – czwartek
 • Pani Marzena Mazur- Czubaszek – piątek

 

Punkt przy Alei Tysiąclecia 22 jest otwarty:

 • poniedziałek godz. 12:00-16:00
 • wtorek godz. 12:00-16:00
 • środa godz. 12:00-16:00
 • czwartek godz. 8:00-12:00
 • piątek godz. 8:00-12:00

m. Chełm

Udzielanie porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Chełm tj. Plac Niepodległości 1, I piętro, pokój 142, świadczone jest w formie bezpośredniej.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatną mediację przyjmowane są:

Punkt Nr 1
Adwokaci/
Radcowie prawni

Poradnictwo prawne oraz mediacja

Adwokaci

Radcowie prawni

styczeń-czerwiec
od pon. – do piąt.
w godz. 12:00 – 16:00

lipiec-grudzień
od pon. – do piąt.
w godz. 07:30 – 12:00

Punkt Nr 2

Organizacja pozarządowa

OIC Poland  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego w Lublinie

Poradnictwo prawne i obywatelskie oraz mediacja

styczeń-czerwiec
od pon. – do piąt.
w godz. 07:30 – 12:00

 

lipiec-grudzień
od pon. – do piąt. 
w godz. 12:00 – 16:00

m. Lublin

Wsparcie udzielane jest w 13 punktach funkcjonujących na terenie miasta, o czym przeczytasz w osobnym artykule tutaj.

m. Zamość

W 2023 roku na terenie m. Zamość działać będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów. 

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności w  komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form kontaktu:

 • Poczta elektroniczną- spoleczny@zamosc.pl;
 • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 722 364 992;
 • Listowanie – Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość;
 • Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PROWADZONY PRZEZ  RADCÓW PRAWNYCH/ ADWOKATÓW

Adwokaci: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad

Radcowie Prawni: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień 

Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej),  22-400 Zamość,

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  od 13:00 do 17:00.

Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie

Kamienna 20 (budynek Książnicy Zamojskiej), 22-400 Zamość

 • nieodpłatna pomoc prawna – od poniedziałku do czwartku od 9:00 do 13:00  
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – piątek 9:00-13:00

 

Rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

W 2023 roku nieodpłatną mediację prowadzić będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez Adwokatów/Radców Prawnych, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamość, czynny od 13:00 do 17:00.  

Dyżury mediatorów: 

Styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad – każdy piątek od 13:00 do 17:00- mediator – Barbara Januszewska.

Luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień – każdy piątek od 13:00 do 17:00 – mediator Anna Denis.

Więcej informacji nt. nieodpłatnej mediacji oraz rejestracja pod nr telefonu 722 364 992.

Powiat bialski

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 r. w miejscowościach Wisznice (z punktem mobilnym w Łomazach) i Janów Podlaski powierzono Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Młynarska 15.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (NPP)/MEDIACJA

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie
(83) 351-13-56, e-mail:
obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście.

 1. Radcowie Prawni: 21560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 30/32 – od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 13:00; tel. do punktu: (83) 351-13-99.
 2. Adwokaci: 21550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 132 – wtorki, czwartki,
  piątki w godz. 9:00 – 13:00, środy 13:00 – 17:00; tel. do punktu: (83) 333-10-14.
 3. Adwokaci: Kobylany (Urząd Gminy Terespol), Pl. Kaczorowskiego 1 – poniedziałki od 13:00 do 17:00; tel. do punktu: (83) 411-20-28;
 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych: 21-580 Wisznice, ul.
  Rynek 35
  poniedziałki, czwartki, piątki od 9:00 do 13:00, wtorki od
  12:00 do 16:00
  tel. do punktu: 698-198-432, 518-415-182.
 5. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych: 21532 Łomazy, Pl. Jagielloński 27 – środy od 8:00 do 12:00tel. do punktu: (83) 341-70-03.

 

NIEODPŁATNE PORADY OBYWATELSKIE (NPO)/MEDIACJA

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: centralny nr w powiecie: (83) 351-13-56, e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl lub osobiście.

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych: 21-505 Janów Podlaski, ul. Bialska 6a – poniedziałki, wtorki i piątki od 12:00 do 16:00, środy i czwartki od 8:00 do 12:00; nr do punktu: 609-608-063.

Powiat biłgorajski

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Odbywa się to w następujący sposób:
– osobiście;
– za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
– poza punktem.
Po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu 668 150 589, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, tj. od poniedziałku do piątku od 7:20 do 15:30.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2023, znajdują się na terenie powiatu w następujących miejscach:

PUNKT NR 1
dyżury w godzinach 8:00 – 12:00 pełnią adwokaci
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 144.

PUNKT NR 2
dyżury w godzinach 12:00 – 16:00 pełnią radcowie
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 144.

PUNKT NR 3
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO
dyżury: poniedziałek, środka, piątek w godzinach 9:00 – 13:00, wtorek, czwartek w godzinach 13:00 – 17:00
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 150.

PUNKT NR 4
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO
dyżury: poniedziałek, środka, piątek w godzinach 13:00 – 17:00, wtorek, czwartek w godzinach 09:00 – 13:00
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5C, I piętro pokój nr 150.

Powiat chełmski

W 2023 r. nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone w 3 punktach na terenie powiatu chełmskiego.

Termin wizyty można uzgodnić:

 1. telefonicznie pod nr 82 56 27 507 (w godz. 7.30-15.30)
 2. pisząc na e-mail: npp@powiatchelmski.pl – w treści należy podać jeden z poniższych środków  komunikowania się na odległość wraz z danymi kontaktowymi (uwaga: proszę nie opisywać sprawy oraz nie przesyłać dokumentów jej dotyczących): 
  – telefon – numer kontaktowy 
  – poczta elektroniczna – adres e-mail
  – komunikator internetowy – dane kontaktowe 
  – wideorozmowa – dane kontaktowe
 3. za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.

 Punkt 1 – Nieodpłatna Pomoc Prawna
prowadzony przez radców prawnych
i adwokatów
wskazanych przez ORA i OIRP
Punkt 2 – Nieodpłatna Pomoc Prawna
prowadzony przez Stowarzyszenie
SURSUM CORDA w Nowym Sączu
Punkt 3 – Nieodpłatne Poradnictwo
Obywatelskie
prowadzony przez Polską Fundację Ośrodków
Wspomagania Rozwoju Gospodarczego
„OIC Poland” z siedzibą w Lublinie
poniedziałekLeśniowice
Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
8:00-12:00
Sawin
Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
8:30-12:30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
pl. Niepodległości 1
12:00-16:00
wtorekRejowiec Fabryczny
MOK „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym
ul. Lubelska 24 a
13:00-17:00
Ruda-Huta
Urząd Gminy Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
8:00-12:00
Dorohusk
Urząd Gminy Dorohusk
ul. Niepodległości 50
9:00-13:00
środaWojsławice
Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
8:00-12:00
Kamień
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
8:30-12:30
Rejowiec
Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8 c
9:00-13:00
czwartekSiedliszcze
Biblioteka Publiczna w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15 a
8:00-12:00
Starostwo Powiatowe w Chełmie
pl. Niepodległości 1
11:15-15:15
Starostwo Powiatowe w Chełmie
pl. Niepodległości 1
7:15-11:15
piątekWierzbica
Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8:00-12:00
Żmudź
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
8:30-12:30
Starostwo Powiatowe w Chełmie
pl. Niepodległości 1
12:00-16:00

Powiat hrubieszowski

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w dwóch punktach na terenie powiatu:

 1. Punkt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34. Porad udzielają radcowie i adwokaci wyznaczenia przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.
 1. Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej w Urzędzie Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20. Porad udzielają osoby wyznaczone przez organizację pozarządową – “PASIEKA” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia.

 

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (84) 696 50 68 wew. 31.
Porady prawne udzielane są wg kolejności zgłoszeń.

Harmonogram punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (NPP) i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego (NPO), działających w Powiecie Hrubieszowskim w 2023 roku

1. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
(pomocy udzielają radcowie i adwokaci)
 
RADCOWIE w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad 
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 13.00 – 17.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 13.00 – 17.00
Piątek 9.00 – 13.00
ADWOKACI w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień 
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34
22-500 Hrubieszów
Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 13.00 – 17.00
Środa 13.00 – 17.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00
2. PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI
(pomocy udzielają osoby wyznaczone przez organizację pozarządową “PASIEKA” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia)
 
Urząd Gminy w Mirczu
ul. Kryłowska 20
22-530 Mircze
parter, lok. nr 7
Lokal dostępny dla osób niepełnosprawnych
Poniedziałek – NPO 8.00 – 12.00
Wtorek – NPO  7.30 – 11.30
Środa – NPO 13.00– 17.00
Czwartek – NPP 8.00 – 12.00
Piątek – NPP 13.00 – 17.00

Powiat janowski

Informujemy, że na terenie Powiatu Janowskiego w 2023 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonych punktach.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300, który dotyczy zgłoszeń we wszystkich punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Janowskiego.

 • Punkt pomocy prawnej prowadzony bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe, znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59 (pokój nr 11, parter.
  • Dyżur w Starostwie Powiatowym pełniony jest:
   poniedziałek: 9.00 – 13.00, wtorek: 13.00 – 17.00, czwartek: 9.00 – 13.00, piątek:  9.00 – 13.00
 • W budynku Zarządu Dróg Powiatowych i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 (świetlica na parterze).
  • Dyżur w budynku ZDP / PCPR przy ul Bohaterów Porytowego Wzgórza 29 pełniony jest: środa:  11.00 – 15.00.

Pomoc prawna udzielana jest również w punkcie nieodpłatnych porad prawnych zlokalizowanym w urzędach gmin:

 1. Urząd Gminy Batorz – Siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 1 – Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z gminą Chrzanów)
 2. Urząd Gminy Chrzanów – Siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 02 – Co drugi poniedziałek – od 9.00 do 13.00 (zamiennie z Gminą Batorz)
 3. Urząd Gminy Godziszów – Siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 14 – Wtorek od 9.00 do 13.00
 4. Urząd Gminy Dzwola – Siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 6 – Środa od 9.00 do 13.00
 5. Urząd Miejski Modliborzyce – Siedziba Urzędu Miejskiego, pok. nr 3 – Czwartek od 9.00 do 13.00
 6. Urząd Gminy Potok Wielki – Siedziba Urzędu Gminy, pok. nr 13 – Piątek od 9.00 do 13.00

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Każda zainteresowana osoba, spełniająca kryteria ustawowe może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w każdym z punktów pomocy prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania.

W celu umożliwienia udzielenia nieodpłatnej porady prawnej osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy), SJM (System językowo-migowy) lub SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić przesyłając wiadomość tekstową SMS pod numer telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby o których mowa powyżej, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tym osobom środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Chęć skorzystania z takiej formy porady prawnej można zgłosić telefonicznie lub przesyłając wiadomość tekstową SMS w godz. dyżuru punktu pod numerem telefonu: 669 774 300, przesyłając taką informację za pomocą poczty elektronicznej na adres: npp@powiatjanowski.pl lub w formie pisemnej: faksem pod numer: 15 87 20 559, listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. J. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, pok. nr 202.

Powiat krasnostawski

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13 wew. 160. Dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski

2023Punkt 1
Prowadzony przez
Radców Prawnych
Adwokatów
wskazanych przez ORA i OIRPNieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 2
Prowadzony przez
Organizację Pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”,
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (radcowie prawni, adwokaci)

Nieodpłatna Pomoc Prawna
Poniedziałekbudynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 – 16:00
Urząd Gminy w Łopienniku Górnym,
Łopiennik Nadrzeczny 3A
8:00 – 12:00
Wtorekbudynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 – 16:00
Urząd Gminy Żółkiewka,
ul. Hetmana Żółkiewskiego 2
8:00 – 12:00
Środabudynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 – 16:00
Urząd Gminy Izbica,
ul. Gminna 4
8:00 – 12:00
Czwartekbudynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 – 16:00
Urząd Gminy Kraśniczyn,
ul. Kościuszki 21
8:00 – 12:00
Piątekbudynek Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie
12:00 – 16:00
Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie
ul. Nadrzeczna 4
8:00 – 12:00

Powiat kraśnicki

Na terenie Powiatu Kraśnickiego w 2023 roku funkcjonują 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod numerem 783 660 200 (od poniedziałku do piątku
w godz. 7:3015:00) punkty prowadzone przez Powiat Kraśnicki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
npp@powiatkrasnicki.pl.

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Powiatem Kraśnickim.

Usytuowane w lokalach:

 • budynek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 
 • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter),

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, godz.: 11:30 – 15:30, piątek: 11:30 – 15:00

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Wolontariatu
  w Kraśniku
  Usytuowane w lokalach:
 • budynek Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, pokój 114 (Parter), 
 • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter),

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek godz.: 7:30 – 11:30.

 

 1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku

Usytuowany w lokalu:  

 • Ośrodku Kultury w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów (Parter),

Godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek, godz.: 7:30 – 11:30.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku, pod numerami:

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu u osoby prowadzącej zapisy oraz po złożeniu oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady na innych zasadach) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po umówieniu terminu wizyty.

Powiat lubartowski

Brak informacji na dzień 17 marca 2023 r.

Powiat lubelski

Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr  (81) 52 86 714 lub mailowo: pomocprawna@powiat.lublin.pl Porady udzielane są wg kolejności zgłoszeń w każdej Gminie w Powiecie Lubelskim.

Na terenie Powiatu Lubelskiego utworzono 6 głównych punktów ze zmiennymi adresami stanowiącymi mobilne miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Są to:

 1. Punkt Nr 1 w m. Wysokie (Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1) – punkty mobilne w miejscowościach: Krzczonów (Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 8), Zakrzew (Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26);

 2. Punkt Nr 2 w m. Głusk (Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1) – punkty mobilne w miejscowościach: Bychawa (Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22), Strzyżewice (Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109);

 3. Punkt Nr 3 w m. Konopnica (Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B) – punkty mobilne w miejscowościach: Jabłonna (Świetlica środowiskowa przy OSP, Jabłonna Majątek 110 D), Wojciechów (Urząd Gminy Wojciechów, Wojciechów 5),

 4. Punkt Nr 4 w m. Jastków (Panieńszczyzna, ul. Legionistów 4) – punkt mobilny w miejscowości Garbów (Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie, ul. Krakowskie Przedmieście 54);

 5. Punkt Nr 5 w m. Niemce (Urząd Gminy  Niemce, ul. Lubelska 121) – punkt mobilny w miejscowości Wólka (Urząd Gminy Wólka,  Jakubowice Murowane 8);

 6. Punkt Nr 6 w m. Bełżyce (Centrum Usług Społecznych, ul. Fabryczna 2B) – punkty mobilne w miejscowościach: Niedrzwica Duża (Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kolejowa 6), Borzechów (Urząd Gminy Borzechów, Borzechów 1).

Prowadzenie Punktów Nr 1, 2, 3 powierzono organizacjom pozarządowym, natomiast prowadzenie Punktów Nr 4, 5, 6 adwokatom oraz radcom prawnym. Wszystkie punkty usytuowane są w lokalach gminnych, tym samym informacje o szczegółowym ich umieszczeniu można uzyskać w poszczególnych gminach. Osoby chcące skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, którym ta pomoc przysługuje, mogą ją uzyskać w każdym przedstawionym punkcie niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

2023Punkt 1
Wysokie
Organizacja pozarządowa
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie/ Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 2
Głusk 
Organizacja pozarządowa
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie/ Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 3 Konopnica
Organizacja pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 4
Jastków
Radca Prawny
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 5
Niemce
Radca Prawny
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 6
Bełżyce
Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna 
PoniedziałekWysokie
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Bychawa 
11.00 – 15.00
Urząd Miejski w Bychawie
ul. Piłsudskiego 22
Konopnica
10.00 – 14.00
Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B
Jastków
13.00 – 17.00
Panieńszczyzna
 ul. Legionistów 4
Niemce
12.00 – 16.00
Urząd Gminy  Niemce
ul. Lubelska 121
Borzechów
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Borzechów Borzechów 1
WtorekZakrzew
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26
Bychawa 
13.00 – 17.00
Urząd Miejski w Bychawie
ul. Piłsudskiego 22
Konopnica
10.00 – 14.00
Urząd Gminy w Konopnicy Kozubszczyzna 127 B
Garbów
14.00 – 18.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie Krakowskie Przedmieście 54
Niemce
8.00 – 12.00
Urząd Gminy  Niemce
ul. Lubelska 121
Bełżyce
9.00 – 13.00
Centrum Usług Społecznych
ul. Fabryczna 2B
ŚrodaWysokie
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Głusk
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1
Wojciechów
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Wojciechów
Wojciechów 5
Jastków
10.00 – 14.00
Panieńszczyzna
 ul. Legionistów 4
Niemce
8.00 – 12.00
Urząd Gminy  Niemce
ul. Lubelska 121
Niedrzwica Duża
10.00 – 14.00
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 ul. Kolejowa 6
CzwartekZakrzew
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26
Strzyżewice
11.00 – 15.00
Urząd Gminy  Strzyżewice Strzyżewice 109
Jabłonna
10.00 – 14.00
Świetlica środowiskowa przy OSP
Jabłonna Majątek 110 D
Garbów
8.00 – 12.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie Krakowskie Przedmieście 54
Wólka
7.30 – 11.30
Urząd Gminy Wólka
 Jakubowice Murowane 8
Niedrzwica Duża
10.00 – 14.00
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
 ul. Kolejowa 6
PiątekKrzczonów
8.00 – 12.00
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu
w Krzczonowie
Głusk
10.00 – 14.00
Urząd Gminy Głusk
ul. Rynek 1
Jabłonna
10.00 – 14.00
Świetlica środowiskowa przy OSP
Jabłonna Majątek 110 D
Jastków
10.00 – 14.00
Panieńszczyzna
 ul. Legionistów 4
Wólka
14.30 – 18.30
Urząd Gminy Wólka
 Jakubowice Murowane 8
Bełżyce
9.00 – 13.00
Centrum Usług Społecznych
ul. Fabryczna 2B

Powiat łęczyński

Starosta Łęczyński informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. zmianie ulega harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu łęczyńskiego.

Pomoc w punktach świadczona będzie wyłącznie osobom wcześniej zapisanym na porady. Jednocześnie w dalszym ciągu osoby zainteresowane mogą korzystać z porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

ZAPISY:

PUNKT NR 1 prowadzony przez Powiat Łęczyński

Lokalizacja – ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7, 21-010 Łęczna (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek 8.00 – 12.00
wtorek 8.00 – 12.00
środa 8.00 – 12.00
czwartek 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

PUNKT NR 2 prowadzony przez  Stowarzyszenie „Sursum Corda”

Lokalizacja nr 1 – ŁĘCZNA
ŁĘCZNA, ul. S. Staszica 9 pokój nr 7 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)
poniedziałek  12.00 – 16.00
środa 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 2 – CYCÓW
Urząd Gminy w Cycowie, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców
środa 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 3 – PUCHACZÓW
Gminny Ośrodek Kultury w Puchaczowie, ul. Rynek 3, 21-013 Puchaczów
czwartek 12.00 – 16.00

Lokalizacja nr 4 – MILEJÓW
Urząd Gminy w Milejowie, ul. Partyzancka 13a, 21-020 Milejów
wtorek  12.00 – 16.00

Powiat łukowski

Nieodpłatna pomoc prawna w 2023 r. udzielana jest w trzech Punktach, mieszczących się w dwóch lokalach: w m. Łuków, w lokalu PZO mają siedzibę dwa Punkty: Nr 1 i Nr 2 oraz w Punkcie “mobilnym”.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty:

Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

 

PunktAdres Punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnejRobocze dni tygodniaGodziny przyjmowania osób uprawnionychUdzielający nieodpłatnej pomocy prawnejUwagi
Nr 1Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO) w Łukowie ul. Wyszyńskiego 41od poniedziałku do piątku8:00 – 12:00Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w SiedlcachDawna siedziba I LO im. T. Kościuszki – wejście od ul. Zabrowarnej tel. 25 623 92 90, e-mail: prawnik1-npp@starostwolukow.pl
Nr 2Powiatowy Zespół Oświatowy (PZO) w Łukowie ul. Wyszyńskiego 41od poniedziałku do piątku12:00 – 16:00Radca Prawny wskazany przez Izbę Radców Prawnych w Warszawietel. 25 623 92 90, e-mail: prawnik2-npp@starostwolukow.pl
Nr 3Zespół Szkół im. Gen. F. Kamińskiego w Adamowie ul. Cmentarna 6, 21-412 Adamówod poniedziałku do piątku12:30 – 16:30Fundacja MŁODZI LUDZIOM, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź (Radca Prawny)Lokal nr 1 na parterze Szkoły, tel. 25 755 31 69, e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl
Nr 3aOd 1 czerwca 2023 r. “mobilny: Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie – filia w Wojcieszkowie ul. Kościelna 44, 21-411 Wojcieszkówdruga środa miesiąca12:30 – 16:30Fundacja MŁODZI LUDZIOM, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź (Radca Prawny)Lokal znajdujący się w siedzibie budynku Centrum Usług Społecznych w Wojcieszkowie, ul. Kościelna 44, 21-411 Wojcieszków, tel. 25 755 43 34, e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 r. świadczone jest w jednym Punkcie.

Adres Punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


Robocze dni tygodniaGodziny przyjmowania osób uprawnionychŚwiadczący nieodpłatne poradnictwo obywatelskieUwagi
Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim, Plac Stanisława Wielgoska 5, 21-450 Stoczek Łukowskiod poniedziałku do piątku8:00 – 12:00Fundacja MŁODZI LUDZIOM, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź (Adwokat)Lokal nr 2 na parterze Szkoły, tel. 25 797 02 61, e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl
“mobilny” Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskimpierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca8:00 – 12:00Fundacja MŁODZI LUDZIOM, ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź (Adwokat)Lokal znajdujący się w siedzibie Urzędu Gminy Wola Mysłowska 57, 21-426 Wola Mysłowska, tel. 25 754 25 22, e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl

Powiat opolski

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji można skorzystać po wcześniejszym umówieniu porady:

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15) pod nr 81 458 10 31;
 • mailowo: npp@opole.lublin.pl;
 • na stronie internetowej powiatu opolskiego www.opole.lublin.pl w zakładce “Zapisy na bezpłatne usługi”.
 • Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4A (budynek Przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
  • Poniedziałek 14:00 – 18:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
  • Wtorek 8:00 – 12:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
  • Środa 12:00 – 16:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
  • Czwartek 8:00 – 12:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
  • Piątek 8:00 – 12:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6 (budynek Powiatowego Zarządu Dróg)
  • Poniedziałek 13:00 – 17:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
  • Czwartek 13:00 – 17:00 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F (budynek Urzędu Miasta Józefów nad Wisłą)
  • Wtorek 10:00 – 14:00 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • Łaziska, Łaziska 76 (budynek Urzędu Gminy)
  • Środa 11:30 – 15:30 – Nieodpłatna pomoc prawna
 • Wilków, Wilków 62 a (budynek Urzędu Gminy)
  • Piątek 8:00 – 12:00 – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Powiat parczewski

Informujemy, że z dniem 2 stycznia 2023 r. na terenie powiatu parczewskiego ponownie uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Uruchomiono także usługę nieodpłatnej mediacji. Osoby przyjmowane są według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 14 70 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Parczewie).

Pierwszy punkt zlokalizowany jest w budynku Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ulicy Warszawskiej 24.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne mediacje udzielane są przez radców prawnych i adwokatów zgodnie z następującym harmonogramem:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIĄCACH: I, III, V, VII, IX, XI
Lokalizacja punktu: Starostwo Powiatowe w Parczewie,

ul. Warszawska 24, 21200 Parczew

 • Poniedziałek – 8:00 – 12:00 – Radca prawny: Igor Achrymowicz
 • Wtorek – 8:00 – 12:00 – Radca prawny: Przemysław Wymiatał
 • Środa – 8:00 – 12:00 – Radca prawny: Andrzej Postawski
 • Czwartek – 8:00 – 12:00 – Radca prawny: Łukasz Awgulewicz
 • Piątek – 8:00 – 12:00 – Radca prawny: Jolanta Jasińska mediator

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA W MIESIĄCACH: II, IV, VI, VIII, X, XII
Lokalizacja punktu: Starostwo Powiatowe w Parczewie,

ul. Warszawska 24, 21200 Parczew

AdwokatPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Bartosz
Hawryluk
8:00 – 12:00
II, VI, X
8:00 – 12:00
IV, VIII, XII
8:00 – 12:00
II, VI, X
8:00 – 12:00
IV, VIII, XII
8:00 – 12:00
II, VI, X
Paweł
Kożuszek
8:00 – 12:00
IV, VIII, XII
8:00 – 12:00
II, VI, X
8:00 – 12:00
IV, VIII, XII
8:00 – 12:00
II, VI, X
8:00 – 12:00
IV, VIII, XII

Drugi punkt został powierzony organizacji pozarządowej Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej EXPERTO PRO BONO z siedzibą w Zamościu i prowadzony jest w 5 punktach mobilnych, które mieszczą się w Urzędach Gminy: Milanów, Podedwórze, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Siemień. Jest tam udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także prowadzona nieodpłatna mediacja. Porady udzielane są przez radcę prawnego od stycznia do grudnia, zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Poniedziałek, godz. 9:00 – 13:00, Urząd Gminy Milanów, Kościelna 11a, 21-210 Milanów – adw. Damian Jasiuk;
 • Wtorek, godz. 8:00 – 12:00 Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze – pr. Marcin Żardecki;
 • Środa, godz. 9:00 – 13:00, Urząd Gminy Sosnowica, ul. Spokojna 10, 21-230 Sosnowica – r. pr. Katarzyna Jasiuk;
 • Czwartek, godz. 8:00 – 12:00, Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Dębowa Kłoda 116A, 21-211 Dębowa Kłoda – adw. Damian Jasiuk;
 • Piątek, godz. 7:30 – 11:30, Urząd Gminy Siemień, ul. Stawowa 1b, 21-220 Siemień – r. pr. Katarzyna Benet – mediator.

Powiat puławski

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

 • Punkt 1: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, w punkcie w poniedziałki może być także świadczona nieodpłatna mediacja.
 • Punkt 2: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 16:00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie, w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.
 • Punkt 3: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie z harmonogramem:
  • poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy), w punkcie może być świadczona nieodpłatna mediacja,
  • wtorek: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a (siedziba Świetlicy Środowiskowej),
  • środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),
  • czwartek: Kurów, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),
  • piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

 

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 609 009 469, w godz. 7:00 – 15:00.

Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego:

 • Punkt 1: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie, zgodnie z harmonogramem:
  • poniedziałek: Markuszów, (w godz 9:00 – 13:00) ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),
  • wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1 (budynek Gminnego Zespołu Szkół),
  • środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
  • czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),
  • piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Biblioteki Gminnej).

 

W punktach może być także świadczona nieodpłatna mediacja od wtorku do piątku.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 609 009 469, w godz. 7:00 – 15:00.

Powiat radzyński

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym mediacji zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, lokal 2A (parter)

Czynny od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 7:30 – 15:30; 

Zapisy: tel. 83 352 77 84; e-mail: pomocprawna@pra.pl

 • Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata/radcę w godzinach 7:30-11:30

 • Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja udzielane są przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Sursum Corda – w godzinach 11:30 – 15:30 

Harmonogram dyżurów (od 2 stycznia 2023 r.)

 • Poniedziałek – radca prawny
 • Wtorek – doradca obywatelski, mediator
 • Środa – doradca obywatelski
 • Czwartek – doradca obywatelski
 • Piątek – radca prawny

Powiat rycki

Na nieodpłatne porady można zapisać się za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Rykach (ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pok. 100) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego (poniedziałek-piątek godz. 7:30 – 15:30): 

Punkty

Lokalizacja  

Dni i godziny dyżurów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatna mediacja)

Nr 1

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A
08-500 Ryki
(pok. 4 – parter budynku)

poniedziałek – piątek
od 12:00  do 16:00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatna mediacja)

Nr 2

Gmina Kłoczew:
budynek Urzędu Gminy Kłoczew
ul. Długa 67A
08-550 Kłoczew
(sala Urzędu Stanu Cywilnego)

poniedziałek
od 14:00 do 18:00

Gmina Ułęż
budynek Urzędu Gminy Ułęż
Ułęż 168
08-504 Ułęż
(sala konferencyjna)

wtorek
od 12:00 do 16:00

Miasto Dęblin:
budynek Urzędu Miasta Dęblin
ul. Rynek 12
08-530 Dęblin
(sala nr 1)

środa
od 14:00 do 18:00

Gmina Nowodwór:
budynek Urzędu  Gminy Nowodwór
Nowodwór 71A
08-503 Nowodwór
(sala konferencyjna)

czwartek
od 14:00 do 18:00

Gmina Stężyca:
budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy
ul. Królewska 4
08-540 Stężyca

piątek
od 14:00 do 18:00

W punktach NPP i NPO mediacji udzielać będą mediatorzy po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na mediację.

Powiat świdnicki

Brak informacji na dzień 17 marca 2023 r.

Powiat tomaszowski

Rejestracja telefoniczna wyłącznie w godzinach pracy urzędu pod numerem (84) 665 79 09.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego w 2023 roku – Półrocze I

 1. Punkt NPP i NPO – Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce filia: Urząd Gminy w Ulhówku, ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek (2 dni)

Lp.

Dzień tygodnia

Miejsce

Godziny

Imię i nazwisko

1

Poniedziałek

Urząd Miejski Tyszowce

8.00 – 12.00

Nowosad Krzysztof – radca prawny, mediator

2

Wtorek

Urząd Gminy Ulhówek

11.45 – 15.45

Magdalena Kapłon-Pilipczuk – adwokat, doradca obywatelski, mediator

3

Środa

Urząd Gminy Ulhówek

8.30 – 12.30

Magdalena Kapłon-Pilipczuk – adwokat, doradca obywatelski, mediator

4

Czwartek

Urząd Miejski Tyszowce

12.15 – 16.15

Janczak Natalia – adwokat, mediator

5

Piątek

Urząd Miejski Tyszowce

9.00 – 13.00

Batalia Jakub – radca prawny

Punkt NPP i NPO – Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10, 22-652 Telatyn filia: w Łaszczowie, ul. Partyzantów 12, 22-650 Łaszczów (2 dni)

Lp.

Dzień tygodnia

Miejsce

Godziny

Imię i nazwisko

1

Poniedziałek

Filia Łaszczów

14.00 – 18.00

Czekirda Marta – adwokat

2

Wtorek

Filia Łaszczów

14.00 – 18.00

Gawęda Tomasz – radca prawny

3

Środa

Urząd Gminy Telatyn

12.00 – 16.00

Iwona Daciej-Halinowska – adwokat, doradca obywatelski, mediator

4

Czwartek

Urząd Gminy Telatyn

12.15 – 16.15

Iwona Daciej-Halinowska – adwokat, doradca obywatelski, mediator

5

Piątek

Urząd Gminy Telatyn

7.30 – 11.30

Magdalena Kapłon-Pilipczuk – adwokat, doradca obywatelski, mediator

Punkt NPP, NPO – Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Lp.

Dzień tygodnia

Miejsce

Godziny

Imię i nazwisko

1

Poniedziałek

Starostwo Powiatowe

12.00 – 16.00

Obara Beata – adwokat

2

Wtorek

Starostwo Powiatowe

15.00 – 19.00

Nowosad Krzysztof – radca prawny, mediator

3

Środa

Starostwo Powiatowe

8.00 – 12.00

Okońska – Mandziuk Anita – adwokat

4

Czwartek

Starostwo Powiatowe

7.45 – 11.45

Janczak Natalia – adwokat, mediator

5

Piątek

Starostwo Powiatowe

8.00 – 12.00

Leńczuk Tomasz – radca prawny

Powiat włodawski

W 2023 r. na terenie powiatu włodawskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu włodawskiego w 2023 roku:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej (prowadzony przez Starostwo Powiatowe we Włodawie)
Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)
poniedziałek 9:00 – 13:00
wtorek 9:00 – 13:00
środa 9:00 – 13:00
czwartek 9:00 – 13.00
piątek 13:00 – 17.00

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)
Lokalizacja – Włodawa, al. J. Piłsudskiego 24 pokój nr 216 (budynek Starostwa Powiatowego we Włodawie)
poniedziałek 13:00 – 17.00
piątek 9:00 – 13:00

Mobilny punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza)
Lokalizacja nr 1 – Hańsk, ul. Osiedlowa 4 (budynek Urzędu Gminy w Hańsku)
wtorek 9:00 – 13:00
Lokalizacja nr 2 – Wola Uhruska, ul. Parkowa 5 (budynek Urzędu Gminy w Woli Uhruskiej)
środa 9:00 – 13:00
Lokalizacja nr 3 – Hanna, ul. Rynek 2 (budynek Urzędu Gminy w Hannie)
czwartek 9:00 – 13:00

Powiat zamojski

Od 1 stycznia 2023 r.  na terenie powiatu zamojskiego punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Fundacja Experto Pro Bono.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach realizacji zadania publicznego Fundacja Experto Pro Bono utworzyła infolinię, a także adres e-mail, pod którymi mieszkańcy powiatu mogą zasięgnąć informacji o zakresie prowadzonej pomocy, miejscach i godzinach prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także sposobu rejestracji na poradę prawną:

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

 • poniedziałek 7:30 – 11:30
 • wtorek 8:00 – 12:00
 • środa 7:30 – 11:30
 • czwartek 7:30 – 11:30
 • piątek 7:30 – 11:30

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 14, 22-460 Szczebrzeszyn

 • poniedziałek 14:00 – 18:00
 • wtorek 10:00 – 14:00
 • środa 14:00 – 18:00
 • czwartek 12:00 – 16:00
 • piątek 8:00 – 12:00
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies