BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina z logotypem "Lublin Miasto Inspiracji" i wizerunkiem posążka Temidy

Miasto Lublin: Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina

Urząd Miasta Lublin przypomina mieszkańcom Lublina o możliwości skorzystania z usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji. Wsparcie udzielane jest w 13 punktach funkcjonujących na terenie miasta.

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: ms.gov.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Potrzebę skorzystania ze wsparcia należy zgłosić wcześniej.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji świadczone są od poniedziałku do piątku, zarówno osobiście, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Ponadto osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się osobiście mają możliwość umówienia wizyty w miejscu swojego zamieszkania, a osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Instrukcja umówienia i otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej przy udziale tłumacza języka migowego

Poradę należy umówić przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem:

  • pod adresem: np.ms.gov.pl wybierając odpowiedź “Tak” na pytanie “Potrzebujesz pomocy tłumacza migowego?” lub
  • łącząc się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowego w godzinach 9:00-15:00;

Aby skorzystać z porady należy w umówionym terminie połączyć się z tłumaczem języka migowego w zakładce: Tłumacz języka migowegootwiera się w nowej karcie.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Lublin

Na terenie miasta Lublin utworzonych zostało 13 punktów, w których przez 5 dni w tygodniu można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dzielnica
Lokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji
Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatną mediację
Rodzaj dyżuru
Dostępność punktu dla osób z niepełno-sprawnościami
Wieniawa
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, parter, s. 27
Poniedziałek – Piątek godz. 10.00-14.00
Radcy Prawni
Nieodpłatna pomoc prawna
tak
Stare Miasto
Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11, I piętro, s. 148
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tak
Śródmieście
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, ul. Lipowa 25, parter, s. 8
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec/Sierpień 2023 r. godz. 8.00-12.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
nie
Tatary
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, ul. Maszynowa 2, parter
Poniedziałek – Piątek godz. 10.00-14.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
nie
Czechów Południowy
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie, ul. Józefa Śliwińskiego 5, I piętro, s. 119
Poniedziałek – Piątek godz. 15.30-19.30
Organizacja pozarządowa: PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Kilińskiego 2: Radcy Prawni i Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
tak
Dziesiąta
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie, ul. Kunickiego 116, I piętro, s. 28
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
nie
Sławin
Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, parter, s. 70
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna (w każdy poniedziałek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)
tak
Rury
Budynek Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, II piętro, s. 319
Poniedziałek – Piątek godz. 8.00-12.00
Radcy Prawni
Nieodpłatna pomoc prawna
nie
Kalinowszczyzna
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Tumidajskiego 6a, parter, sala nauczania indywidualnego
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Radcy Prawni
Nieodpłatna pomoc prawna (w każdy czwartek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)
tak
Wrotków
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie, ul. Nałkowskich 110, parter , s.11, główne wejście
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec/Sierpień 2023 r. godz. 10.00-14.00
Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
tak
Węglin Południowy
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, ul. Roztocze 14, parter, s. 6
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tak
Kośminek
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2, parter, s. 1
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00 Lipiec /Sierpień 2023 r. godz. 8.00-12.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
tak
Czuby Północne
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie, ul. Radości 13, parter, sala konferencyjna
Poniedziałek – Piątek godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy Obywatelscy
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
tak

Obecnie, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest we wszystkich punktach w sposób hybrydowy, tj. zarówno osobiście, w punkcie, jak i za pomocą środków porozumiewania się na odległość.pisemne oświadczenie, w którym deklaruje, że nie ma możliwości ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Opiniowanie otrzymanej porady

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. W przypadku:

  • porady stacjonarnej – należy wypełnić formularz “karta pomocy – część B” i wrzucić go do znajdującej się w punkcie urny;
  • porady zdalnej  – należy przekazać opinię w formie elektronicznej między innymi na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu;
  • osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) – można przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie do Urzędu Miasta Lublin (adres: Wydział Organizacji Urzędu, Urząd Miasta Lublin, ul. Dolna 3 Maja 5, 20-079 Lublin) lub pod numerem telefonu: 81 466 12 10.

Więcej informacji

Pytania w zakresie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Lublin należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: pomocprawna@lublin.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 12 10.

Nieodpłatna pomoc prawna w serwisie Urzędu Miasta Lublin

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Lubelskiego

Starostwo Powiatowe w Lublinie poinformowało, że od 1 stycznia 2023 r. na terenie Powiatu Lubelskiego ponownie świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące również nieodpłatną mediację, o czym przeczytasz tutaj.

Notatka, powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies