BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Od lewej stoi dwóch mężczyzn i jedna kobieta; mężczyzna w środku jest przedstawicielem firmy jubilerskiej „Savicki 1976 Sp. z o. o., ”uhonorowanej Medalem Prezydenta Miasta Lublin „W uznaniu za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz tworzenie miejsca służącego integracji i aktywizacji zawodowo-społecznej osób głuchych i słabo słyszących z podziękowaniem za szacunek i pomoc okazywaną drugiemu człowiekowi”.

Aktywni z Lublina nagrodzeni

Tegoroczna Gala „Aktywni z Lublina” odbyła się dnia 19 września w sali Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12.

Poprowadziła ją Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin Joanna Olszewska z pomocą Agnieszki Zańko – osoby o wielu zaangażowaniach i pasji służenia osobom z niepełnosprawnościami, Sekretarza Zarządu Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Ważna rola w przeprowadzeniu Gali przypadła biegłej tłumaczce języka migowego Magdalenie Gach, która uprzystępniła każde z wystąpień (w tym także rozpoczynające i kończące imprezę występy artystyczne) przybyłym na imprezę osobom głuchym i niedosłyszącym.

Punktualnie o godz. 11:00 rozległy się dźwięki piosenek, śpiewanych przez znaną lubelską wykonawczynię Agnieszkę Zarzycką, której akompaniował przy keyboardzie Marek Kowal. W wykreowanym przez artystów nastroju odnaleźć mógł się chyba każdy z przybyłych, stąd też po zakończeniu tej części artystycznej łatwiej było o atmosferę radości, ale także powagi i skupienia.

Część merytoryczną imprezy zainicjowała Joanna Olszewska, która dokonała powitania zaproszonych gości, w tym szczególnie: Wiceprezydenta Miasta Lublin Moniki Lipińskiej, posłanki Marty Wcisło, Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON Ryszarda Dadosa, dziekana ks. Mariusza Nakoniecznego, a także przedstawicieli wydziałów i biur jednostek UM Lublin, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych lubelskich uczelni wyższych, pracowników przedszkoli i placówek wychowawczych, organizacji pozarządowych (w tym Rady Seniorów Miasta Lublin i Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych) i in.

Jeszcze przed wystąpieniami zaproszonych gości minutą ciszy uczczony został śp. Adam Orzeł, laureat Medalu Prezydenta Miasta Lublin z 2013 r. oraz inne zmarłe w ostatnim czasie zasłużone dla środowiska osób niepełnosprawnych i dla samego miasta osoby.

Praktycznie każdy z występujących na Gali mówców poświęcał swoją uwagę (chociaż z niejednakowej perspektywy) podsumowaniu doświadczeń służby osobom z niepełnosprawnościami w trudnym okresie pandemii. Wiceprezydent Monika Lipińska wskazała na sukcesy, jakie w tym trudnym okresie udało się odnieść miastu. Należały do nich rozwój i promocja usług wspierających, w tym nowa usługa asystenta dziecka z niepełnosprawnością. Wśród nowych inwestycji znalazł się np. nowo oddany ośrodek wsparcia przy ul. Kalinowszczyzna, zapewniający podopiecznym opiekę wytchnieniową i rehabilitację według standardów europejskich.

Dyrektor Ryszard Dados odczytał skierowany do uczestników Gali list Prezesa PFRON Krzysztofa Michałkiewicza. W okolicznościowym przemówieniu Marty Wcisło znalazły się m.in. słowa mogące posłużyć jako motto spotkania: „Człowiek jest wart tyle, ile może dać drugiemu człowiekowi. Mimo, że pomoc jednemu człowiekowi nie może zmienić świata, to może zmienić świat jednego człowieka”.

Po zakończeniu okolicznościowych przemówień Wiceprezydent Monika Lipińska przystąpiła do wręczenia nagród osobom zasłużonym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Piszący te słowa musi usprawiedliwić się przed Czytelnikiem: ramy niniejszej relacji nie pozwalają na poświęcenie jednakowej uwagi wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, jakkolwiek z pewnością każdy i każda z Nich oferowali beneficjentom Swoich działań podobny trud i zapał.

Pierwszym spośród nagrodzonych Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin został Jan Arczewski, psycholog w Domu Pomocy Społecznej Kalina, inicjator i prowadzący pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych, finalista konkursu „Człowiek bez barier 2004”, pierwszy laureat Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, w 2017 r. uhonorowany Nagrodą TOTUS Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W gronie laureatów Medalu znalazł się Marek Stępniak, założyciel i Wiceprezes Fundacji Fuga Mundi – jednej z pierwszych organizacji pozarządowych, które podjęły się realizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej w naszym mieście.

Kolejni laureaci to Anna Szema z MOPR w Lublinie, której dziełem była koordynacja działań Miasta Lublin na rzecz osób starszych, samotnych i z niepełnosprawnością w trudnym okresie pandemii; Sylwia Góźdź Dyrektor ŚDS Mozaika w Lublinie, pod kierunkiem, której pracownicy i podopieczni tej placówki zaangażowali się w szycie maseczek i inne działania pomagające pomyślnie przejść przez pandemię wielu beneficjentom; Tomasz Sułek, pracownik Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie odpowiedzialny za zapewnienie osobom starszym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnym dotarcie do punktu szczepień przeciw COVID-19 w sposób sprawny, zorganizowany i bezpłatny.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin uhonorowani zostali:

 • Mirosław Stępniak, działacz Lubelskiego Stowarzyszenia dla Osób Głuchych „Migiem przez Świat”, który – obok licznych innych zaangażowań – znalazł także czas i środki na nagrywanie vlogów dla osób niesłyszących.
 • Dorota Krać, Prezes Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych, nauczająca beneficjentów języka angielskiego i nadzorująca pracę zdalną oraz hybrydową w Związku.
 • Zofia Brzozowska, Wiceprezes Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki szczególnie zaangażowana w dzieło integracji środowisk i organizacji reprezentujących interesy osób z niepełnosprawnością.
 • Janusz Włodarczyk, tłumacz, lektor i wykładowca języka migowego, z ofiarnością pomagający osobom głuchym w Ich codziennym życiu.
 • Dorota Łukasiewicz, członek Zarządu Fundacji Fuga Mundi zaangażowana w wyrównywanie szans w życiu społecznym osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
 • Monika Sieniuta-Kozakiewicz, współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CAMINO, organizatorka Festiwalu Mikołajki Hip-Hopowe i autorka licznych fotografii odzwierciedlających prawdę o pięknie i godności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Agnieszka Burda, wolontariuszka w Fundacji Teatroterapia Lubelska, ucząca od lat języka angielskiego podopiecznych tej Fundacji.
 • Łukasz Siatkowski, znany lubelski grafik i muzyk, twórca techniki karambolizacji przestrzeni, producent muzyki noize.
 • Szymon Węgrzycki, prowadzący firmę Węgrzycki i Biuro Rachunkowe obsługującą liczne firmy i organizacje, w tym te, które służą osobom z niepełnosprawnościami.
 • Savicki 1976 sp. z o.o., firma jubilerska zatrudniająca osoby głuche i słabosłyszące, które stanowią 25% zatrudnionych.

Oprócz wymienionych wyżej, inną formą wyróżnienia – okolicznościowym dyplomemuhonorowane zostały organizacje pozarządowe oraz instytucje:

 • Stowarzyszenie Synergia – za profesjonalną realizację usług o charakterze opiekuńczym, Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz innych projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która swą skuteczność, a także profesjonalizm i bezinteresowność w działaniu potwierdziła w okresie pandemii np. zbieraniem środków finansowych na zakup respiratora, utworzeniem sieci wolontariuszy pomagających najsłabszym członkom naszej miejskiej społeczności;
 • Lubelski Oddział Okręgowy PCK, którego pracownicy z oddaniem i ofiarnością realizowali w okresie pandemii zlecone Im przez Miasto Lublin zadania w służbie osób z niepełnosprawnościami;
 • Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski, łagodzący w okresie pandemii wiele niedogodności o charakterze społecznym, które dotykały osoby głuche – podopiecznych Związku.

Szczególne zaangażowanie, z jakim w ostatnim czasie wiele spośród funkcjonujących w Lublinie warsztatów terapii zajęciowej wypełniało swoją misję służenia osobom niepełnosprawnym stało się podstawą wyróżnienia tych placówek okolicznościowym dyplomem. Wśród wyróżnionych wtz-tów znalazły się: WTZ przy Fundacji Teatroterapia Lubelska, WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, WTZ przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności, WTZ przy Spółdzielni Niewidomych im. Modesta Sękowskiego, dwa WTZ-ty przy Stowarzyszeniu „Źródło” Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół, WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, WTZ przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”, WTZ przy Fundacji Aktywator.

Analogiczną formą wyróżnienia uhonorowane zostały Środowiskowe Domy Samopomocy:
ŚDS MOZAIKA, ŚDS Kalina, ŚDS Absolwent, ŚDS MISERICORDIA, ŚDS Serce, SDS Mefazja, ŚDS Akademia Artystyczna, ŚDS Roztocze.

Dyplomem wyróżnione zostały także Dzienne Ośrodki Wsparcia: Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ośrodek Wsparcia dla Dzieci z Niepełnosprawnością „Benjamin”; placówki edukacyjne: SOS-W Nr 1 i SOS-W Nr 2 w Lublinie, SOS-W dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, SOS-W dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II i Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26; a także MOPR w Lublinie i Zespół Ośrodków Wsparcia.

Pomimo pewnej powściągliwości w zakresie związanym z oprawą Gali, zostanie ona zapewne zapamiętana przez wszystkich jej uczestników jako impreza, której blasku przydał także końcowy występ Chóru Mała Kasjopea uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie pod dyrekcją Alicji Grzeszczyk oraz występującej w asyście chóru Natalii Rabczuk, finalistki Voice Kids. Znane i lubiane piosenki taki, jak „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, „Ale to już było” Maryli Rodowicz, czy „To, co mam” Anny Jantar w wykonaniu Chóru dziecięcego i towarzyszącej Mu Natalii przyniosły widowni wiele radości i odprężenia, sygnalizując zarazem moment, po upływie, którego nadszedł ten moment Gali, który przeznaczyć można na rozmowy kuluarowe.

Osobom o pasji społecznikowskiej potrzebna jest bowiem i taka chwila, w której podzielić się mogą z bliskimi swoimi planami na przyszłość, odniesionymi sukcesami, czy przeżytymi wzruszeniami. Także i ze względu na tę okoliczność uroczysta Gala Aktywni z Lublina warta była trudu przygotowań.

Wszystkim osobom nagrodzonym i wyróżnionym należą się zaś najszczersze gratulacje wraz z życzeniem, aby w trudzie Swojej jakże cennej pasji nie ustawały.

Galeria zdjęć

Tekst: Zygmunt Marek Miszczak

Zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies