BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Mały znicz na czarnym tle. U góry szara wstążka i napis: Pożegnanie.

Zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kondzior

28 października 2020 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega i Przyjaciel – Adam Kondzior.

„Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie.”
 
Napoleon I
Adam Kondzior urodził się 10 września 1948 roku, z wykształcenia był inżynierem budownictwa, społecznie pełnił funkcję prezesa Warmińsko-Mazurskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, będąc osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu znacznym.
W 1993 r. znalazł się w gronie członków założycieli Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Przez kilka kadencji pełnił funkcję skarbnika WMSON oraz konsultanta d/s likwidacji barier urbanistyczno-architektonicznych osób niepełnosprawnych.
W 1998 r. Adam współtworzył Ogólnopolską Federacje Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo-OFOONR, w której od początku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był współinicjatorem z ramienia OFOONR powołania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON). Od 2004 r. PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum-EDF). W latach 2004-2006 Adam Kondzior był przedstawicielem OFOONR w EDF. Brał czynny udział w pracach EDF na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na forum europejskim.
W 1998 r. Adam współtworzył Ogólnopolską Federacje Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo-OFOONR, w której od początku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Był współinicjatorem z ramienia OFOONR powołania Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (PFON). Od 2004 r. PFON należy do Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum-EDF). W latach 2004-2006 Adam Kondzior był przedstawicielem OFOONR w EDF. Brał czynny udział w pracach EDF na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych na forum europejskim.
Adam do chwili obecnej przez kilka kadencji był członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej d/s Osób Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rządu d/s ON.
Od 2003 r. nieprzerwanie v-ce przewodniczącym Miejskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej d/s ON przy Prezydencie Miasta Olsztyna.
W 2011r współorganizował jako członek PFON Międzynarodową Konferencję na temat: „Węzłowe zagadnienia wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.
Był inicjatorem wielu akcji na rzecz likwidacji barier architektonicznych, dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, przestrzegania przepisów prawa budowlanego w mieście Olsztynie i całym województwie warmińsko-mazurskim.
Jednym z ostatnich, dużych wyzwań Adama, pełniącego wówczas rolę przewodniczącego Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, była realizacja ogólnopolskiego projektu „Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” w partnerstwie między innymi z Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych.
Za swoje zasługi w pracy społecznej i zawodowej w 2003 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi a w 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyróżnił w 2018 r. Adama, Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Za licznymi funkcjami i nagrodami krył się życzliwy człowiek, który nigdy nie odmówił pomocy w potrzebie i z uporem oraz dużą skutecznością walczył o sprawy środowiska osób z niepełnosprawnościami. Może nie zawsze wszyscy podzielali jego poglądy, ale nie sposób było mu odmówić wiedzy i zaangażowania dla spraw, które w jego przekonaniu były słuszne. Nawet gdy już zmagał się z chorobą, starał się przełamywać swoje słabości i do końca być aktywnym.
Adamie, brakować nam będzie Twojego doświadczenia i wsparcia, a kolejne miejsce w gronie sejmikowym, które przez 27 lat zajmowałeś, pozostanie puste…
Cześć Twojej pamięci!
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 30 października 2020 r. na cmentarzu komunalnym Olsztyn-Dywity. Kondukt wyruszy o godz.14.30 od bramy głównej (od strony Dywit).
Małgorzata Romaniuk
Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
Z Adamem współpracowaliśmy wiele lat. Sprawy  środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich organizacji zawsze były dla Niego bardzo ważne. Wrażliwość, Honor, Odpowiedzialność wyznaczały kierunek jego działań. Ogromne  zaangażowanie Adama w sprawy innego  potrzebującego pomocy niepełnosprawnego człowieka   wymagały od niego wielu osobistych wyrzeczeń. Często robił to  kosztem własnego zdrowia i spraw rodzinnych. Walczył – często samotnie, ale zawsze dotrzymywał danego słowa.
Będzie nam Adama bardzo, bardzo  brakowało. Pozostaniesz zawsze w naszym sercu i pamięci.
Żegnaj Adaś.
Alicja Jankiewicz
Prezes Lubelskiego Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies