BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner "NGO bez barier - lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych"

Zaproszenie na szkolenie w Chełmie dla – Grupa 3 „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych, podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”.

Szkolenie dla Grupy 3 odbędzie się w Chełmie w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Program

Program 4-dniowego szkolenia stacjonarnego „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” (24 godz. lekcyjnych) obejmuje 4 moduły szkoleniowe:
  • M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
  • M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
  • M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
  • M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 

Szkolenie odbędzie się w Hotelu Kamena w Chełmie Al. Armii Krajowej 50 w  terminach: 4, 7, 11 i 12 lipca 2023 r. w godz. 10.00-15.00.

Dla uczestników szkolenia przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online. Dla NGO biorącym udział w szkoleniu i testowaniu standardów będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Rejestracja

Na szkolenie można  zgłaszać się do 29 czerwca 2023 r. (czwartek) za pośrednictwem formularza elektronicznego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Liczba miejsc jest ograniczona. Na etapie rekrutacji preferowane będą NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów, jak też zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami. Brana też będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Informacji w sprawie szkoleń udziela:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600,
e-mail: dostepnengo@gmail.com

Więcej o projekcie na stronie www.flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/

Justyna Spryszak,

Wiceprezes Zarządu
Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies