BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Napis na tle miętowym: Konferencje. W górnym prawym rogu rysunek identyfikatora na smyczy

Zaproszenie do udziału w warsztatach w ramach konsultacji publicznych: Opracowanie koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie warsztatami organizowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu PO KL „Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej” dotyczącymi opracowania koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych, odpowiadając na sygnały dotyczące zorganizowania kolejnych warsztatów, uprzejmie informujemy, iż dodatkowa sesja warsztatowa zostanie zorganizowana w Katowicach w dniu 20 kwietnia br.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, prosimy o rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego. Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 8 kwietnia do 16 kwietnia br.

W warsztatach jednorazowo może brać udział do 50 osób. Uczestnicy warsztatów pracują w grupach 8-10 osobowych. Każda z grup pracować będzie nad jednym tematem.

Celem pracy będzie wskazanie potrzeb, mocnych i słabych stron rozwiązań z zakresu dyskutowanego tematu. Każdej grupie towarzyszy moderator, który pomaga w kwestiach technicznych, np. przy opracowywaniu wniosków z pracy grupy. Na zakończenie warsztatów każda z grup prezentuje wyniki swojej pracy.

Tematy prac grup warsztatowych:

  • warunki organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych,
  • system wspomagania szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych,
  • finansowanie edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Program warsztatów:

10:30 – 11:00 Wprowadzenie

11:00 – 12:40 Praca w zespołach warsztatowych

12:40 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 13:50 Prezentacja wyników prac zespołów warsztatowych, dyskusja nad wypracowanymi rozwiązaniami

13:50 – 14:00 Podsumowanie.

W trakcie każdego spotkania przewidziany jest serwis kawowy oraz obiad. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zwraca kosztów dojazdu, ani noclegu.

W związku z organizowaniem dodatkowej sesji warsztatowej, zmianie ulega termin przedstawienia raportu z konsultacji publicznych – zostanie on opublikowany do dnia 22 czerwca 2015 roku (pierwotny termin to 15 maja 2015 roku).

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies