BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
plakat informacyjny projektu W kierunku reintegracji

Zaproszenie do udziału w projekcie “W kierunku reintegracji”

S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn w partnerstwie z Fundacją Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 pn. „W kierunku reintegracji”.

Celem głównym projektu jest podwyższona aktywność społeczna i zawodowa oraz zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia przez 50 (30kobiet [K]/20 mężczyzn [M]) osób fizycznych – wyłącznie osób niepełnosprawnych – zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubelskiego; prowadzący do uzyskania kwalifikacji przez minimum 43 osoby (26K/17M), podjęcia pracy przez minimum 13 osób (8K/5M) oraz poszukiwaniem zatrudnienia przez minimum 23 osoby (14K/9M), dzięki objęciu zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem; w okresie 05.2024- 04.2025.

Zapewniamy między innymi profesjonalną kadrę trenerską, możliwość skorzystania
z usług dostępowych (tłumacza Polskiego Języka Migowego Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego , asystent osoby
z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej, pętla indukcyjna), wyposażone sale szkoleniowe w projektor multimedialny, komputery, tablice flipchart lub tablice suchościeralne oraz bezprzewodowy dostęp do Internetu, ubezpieczenie NNW.

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy między innymi osoby:

 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami psychicznymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • zagrożone wykluczeniem komunikacyjnym,
 • zamieszkujące tereny wiejskie,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • bez doświadczenia zawodowego,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystające z programu FE PŻ (Program Fundusze Europejskie na Pomoc
  Żywnościową 2021-2027),
 • które opuściły jednostki penitencjarne w terminie ostatnich 12 miesięcy,
 • opuszczające placówki opieki instytucjonalnej.

W ramach udziału w projekcie przewidujemy poniższe wsparcie dla Uczestnika/czki projektu:

 • diagnozę indywidualnych deficytów i potencjałów Uczestników/czek Projektu,
 • poradnictwo indywidualne,
 • job coaching,
 • warsztaty kompetencji społecznych,
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/nabycia kompetencji
  zawodowych,
 • staże zawodowe,
 • pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne są na stronie internetowej www.str-project.pl, a także pod numerem telefonu: 575 777 362 (osoba do kontaktu Pani Joanna Dura) oraz e-mail: j.dura@romaniszyn.com.pl, biuro.projekty@romaniszyn.com.pl.

Można również przyjść osobiście do biura projektu w Lublinie przy:

ul. Turystyczna 36, 20-207 Lublin
(S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn)

Budynek dostępny dla wszystkich użytkowników, bez dyskryminacji (pozbawiony barier architektonicznych)

Zuzanna Szmajda

Biuro projektu S.T.R. PROJECT Stanisław Romaniszyn

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies