BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Zaproszenie do udziału w badaniu PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował krótką ankietę badawczą on-line, do wypełnienie której zapraszamy osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem.

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Prosimy o przekazanie informacji o badaniu i linku do ankiety jak największej grupie osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunom, gdyż im więcej danych, tym Fundusz będzie miał lepszą wiedzę.

Poniżej link do ankiety. Link jest uniwersalny, będzie działać zarówno po wysłaniu mailem, zamieszczeniu na stronie internetowej czy też w mediach społecznościowych.   

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Małgorzata Radziszewska
Pełnomocnik Prezesa Zarządu PFRON
ds. koordynacji i współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies