BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaproszenie do projektu ,,Wsparcie Terapeutyczne”

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pt. ”Wsparcie Terapeutyczne”.

Ta szczególna obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa i konieczną izolacją społeczną ma niekorzystny obciążający wpływ na kondycję i zdrowie psychiczne nas wszystkich.

Odpowiadając na duże zapotrzebowanie na potrzebę wsparcia psychologicznego dla  osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów rozpoczynamy w ramach działań Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych projekt ,,Wsparcie terapeutyczne”. Trwał on będzie od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 roku.

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnościami /dzieci, młodzież ,osoby dorosłe /  z terenu województwa lubelskiego  mogą skorzystać z bezpłatnego indywidualnego wsparcia psychologicznego.

Osoby z niepełnosprawnością słuchu mogą korzystać również  ze wsparcia w obecności tłumacza języka migowego.

DLA KOGO? 

Projekt skierowany jest do:

  • osób z niepełnosprawnością (dorośli, dzieci i młodzież w tym niesłyszący i słabosłyszący)
  • ich rodziców  i opiekunów

Formy wsparcia:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne oraz konsultacje psychologiczne
  • pośrednictwo tłumacza języka migowego

Projekt z uwagi na pandemię zakłada przeprowadzenie wsparcia również w formie online za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Cel projektu:

Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzicom i opiekunom wsparcia w postaci terapeutycznej pomocy psychologicznej w szczególnie trudnej i obciążającej sytuacji pandemii.

Wsparcie powinno wpłynąć na  poprawę  funkcjonowania psychicznego i społecznego osób z niepełnosprawnościami, poprawę relacji między osobami z niepełnosprawnościami  a ich otoczeniem, zapobiegać konfliktom, które w sytuacji izolacji i zamknięcia w domu mogą narastać oraz opiekunom pomóc w realizowaniu codziennych zadań związanych z opieką nad osobą z  niepełnosprawnością.

Zapraszamy do udziału w projekcie  oraz przekazywania tej informacji osobom zainteresowanym.

Kontakt  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod numerem telefonu 81 533 10 22 lub drogą mailową lfoon.lublin@gmail.com

Wideozaproszenie w języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego

Magdalena Zawadzka

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies