BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Za chwilę ruszamy ze wsparciem rehabilitacji społeczno-zawodowej w walce z COVID-19

28 lipca 2020 r. został przyjęty przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dofinansowania projekt „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt jest  ukierunkowany na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19.

Realizowany będzie w ramach POWER, Działanie 2.8.

Głównym celem projektu  jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON.

Zostanie on zrealizowany poprzez udzielenie dofinansowania na pokrycie zakupu:

  • środków ochrony osobistej dla personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę
    z osobami z niepełnosprawnościami,
  • środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantu. Wysokość grantu będzie uzależniona od planowanego okresu wsparcia – max. 63 dni robocze, liczby personelu zaangażowanego w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz przyjętej dziennej stawki w przeliczeniu na 1 osobę personelu, tj. 12 zł.

Okres wsparcia, a tym samym okres realizacji grantu, musi mieścić się w przedziale od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. Środki będą mogły być przeznaczone na bieżące zakupy jak i refundację poniesionych wydatków.

Więcej szczegółów dotyczących naboru wniosków, zasad przyznawania jak i rozliczania zostanie wkrótce opublikowanych na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies