BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kwiaty i medale Prezydenta Miasta Lublin wręczane podczas Gali "Aktywni z Lublina", wrzesień 2022 r.

XV edycja konkursu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością

Prezydent Miasta Lublin zaprasza do składania wniosków o przyznanie medali i wyróżnień specjalnych w XV. Konkursie dla osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi na terenie miasta Lublin przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie osób oraz instytucji i organizacji wyróżniających się
osiągnięciami lub realizowanymi na terenie miasta Lublin przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji
i integracji osób z niepełnosprawnościami

Nagrody

Nagrodami w konkursie są Medale Prezydenta Miasta Lublin, które zostaną wręczone na corocznym uroczystym spotkaniu ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyznanie wyróżnień specjalnych.

Kategorie konkursowe

Medale i wyróżnienia specjalne przyznawane są w trzech kategoriach:

 1. kategoria I – wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób z niepełnosprawnością;
 2. kategoria II – realizacja przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością;
 3. kategoria III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest terminowe złożenie wypełnionego zgłoszenia.

Do Konkursu mogą zgłaszać się samodzielnie lub zostać zgłoszone osoby fizyczne, organizacje
i instytucje posiadające siedzibę lub wykonujące działalność na terenie miasta Lublin, zwane
„kandydatami”.

Każdy może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę kandydata;
 2. dane podmiotu zgłaszającego kandydata;
 3. czytelny podpis kandydata lub podmiotu zgłaszającego kandydata;
 4. uzasadnienie;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych oraz przetwarzanie wizerunku;
 7. ewentualne załączniki potwierdzające wybitne osiągnięcia osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach lub zrealizowane na terenie miasta Lublin przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji osób z niepełnosprawnością.

Uzasadnienie nie powinno obejmować więcej niż jedną stronę formatu A4 dla każdego kandydata.

Terminy

Zgłoszenia należy przesłać do 25 sierpnia 2023 r. pocztą na adres:

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Zana 38, 20-601 Lublin lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału (sekretariat, pok. 012, w godz. 7.30 : 15.30)

lub do Biura Obsługi Mieszkańców (poniedziałek od 07:45 do 16:45 oraz wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15), usytuowanych przy ulicach:

 • ul. Wieniawska 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12 a,
 • ul. Wolska 11.

O zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin.

Dokumenty do pobrania

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies