BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp z napisem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Wyniki konkursu zadania “Wdrażanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2024 roku

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji na realizację zadania pt. „Wdrażanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujących włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy” w 2024 roku.

Do dofinansowania na powierzenie/wsparcie realizacji ww. zadania, zostało wskazanych 5 organizacji pozarządowych. Są to:

Razem, dla tych 5 organizacji, zarekomendowano dofinansowanie w wysokości 114 815,00 zł na łączny koszt zadania wynoszący 117 085,00 zł.

Jest to krok w kierunku włączenia osób z zaburzeniami psychicznymi w rynek pracy i realizacji celów zadania.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies