BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na zdjęciu jest twarz kobiety. Ma krótki meśko strzyżone włosy. Uśmiecha sie do zdjęcia

Wychowanie i socjalizacja dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym

Proces wychowania i socjalizacji jest poddawany ciągłym analizom i udoskonaleniom, jednak znacznie mniej miejsca poświęcano specyfice tych procesów w kontekście dziecięcego porażenia mózgowego.

Aby dokładnie omówić temat podjętej przeze mnie pracy należy rozpocząć od wyjaśnienia czym jest wychowanie, socjalizacja, jak i także specyfika dziecięcego porażenia mózgowego.

Osobowość człowieka kształtowana jest przez wychowanie rozumiane jako całokształt oddziaływań społecznych zmierzających do prawidłowego ukształtowania rozwoju człowieka. Podobne znaczenie ma również socjalizacja opierająca się na przystosowaniu jednostki do norm, zasad i praw społecznych obowiązujących w dzisiejszym świecie.

W przypadku dzieci niepełnosprawnych wychowanie i socjalizacja przebiega w nieco inny wolniejszy sposób. Mianowicie dzieci, u których stwierdzono jakiekolwiek zaburzenia, mają dość ograniczony dostęp do poznania otaczającego ich świata, co w rezultacie może negatywnie wpłynąć na ich dalszy rozwój psycho- społeczny. Celem niniejszego artykułu jest więc zarysowanie konsekwencji mózgowego porażenia mózgowego oraz ukazanie funkcjonowania dzieci z tym schorzeniem w rodzinie i społeczeństwie.

Agata Dycha

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies