BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner informujący o bezpłatnych, dwudniowych szkoleniach stacjonarnych lub online z logo PFRON oraz iPfron+

Wybierz dogodny termin i przejdź szkolenie z iPFRON+

System iPFRON+ to nowy system PFRON, który umożliwia Beneficjentom wsparcia dostęp do spersonalizowanych danych dotyczących udzielanej im pomocy, ocenę jakości otrzymanego wsparcia oraz zgłoszenia akcesu do projektów finansowanych ze środków PFRON.

Zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia kierowane są do osób z niepełnosprawnościami oraz osób pracującym na ich rzecz.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna bądź online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams.

W ramach szkoleń stacjonarnych zapewniamy Uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz.

Szkolenia stacjonarne

Szkolenia stacjonarne organizowane są w następujących miastach:

  • Kołobrzeg,
  • Poznań,
  • Warszawa,
  • Gdańsk.

Szkolenia online

Kontakt w przypadku pytań:

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Katarzyna Matusz
Ekspert ds. promocji
Wydział ds. projektu SOW finansowanego ze środków PFRON
Departament ds. Programów

al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies