BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE prowadzi Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach oferowanego wsparcia istnieje możliwość sfinansowania dostosowania lokalu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, która nabyła niepełnosprawności w wyniku przestępstwa (np. wypadek komunikacyjny, przemoc). W zakres pomocy wchodzą drobne prace remontowe jak np. remont kuchni, łazienki czy sypialni w miejscu zamieszkania tej osoby.

Stowarzyszenie świadczy również bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Lublinie i w 9 filiach w woj. lubelskim.

Aby uzyskać wsparcie należy się skontaktować pod numerem tel. 81 534 38 87, mailowo: poczta@agape.lublin.pl lub pojawić się osobiście w biurze Stowarzyszenia w Lublinie, przy ul. Bernardyńskiej 5.

Zarząd Stowarzyszenia AGAPE

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym “AGAPE”
ul. Bernardyńska 5
20- 109 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies