BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wojewódzka Społeczna Rada ds. ON

W dniu 14 października 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się inauguracja posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego.

Na początku posiedzenia wręczenia nominacji dla nowych członków oraz podziękowania dla osób opuszczających Radę złożył członek zarządu Sebastian Trojak.

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Lubelskiego. Składa się z 7 osób powołanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa lubelskiego.

Skład Rady – kadencja 2019-2023:

  • Artur Kwapiński – zgłoszony przez Spółdzielnię Socjalną w Puławach ,,Dukat”,
  • Edyta Długosz – zgłoszona przez Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie,
  • Dorota Fornalska – zgłoszona przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki,
  • Zbigniew Nastaj – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych-Okręg Lubelski,
  • Anna Płoszaj – zgłoszona przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
  • Joanna Olszewska – zgłoszona przez Prezydenta Miasta Lublin,
  • Jan Dzwonkowski – zgłoszony przez Wojewodę Lubelskiego.

Kamil A. Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies