BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Regał wypełniony po brzegi grami planszowymi.

Wizyta w lokalu Prusa 2 w dniu 1 sierpnia 2023 r.

Prusa 2 to nowe miejsce na przestrzeń młodzieżową w centrum Lublina, zlokalizowana jak sama nazwa wskazuje na ulicy Bolesława Prusa 2, w bloku mieszkalnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej Prusa 2. Lokal ma być prowadzony przez organizacje Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego oraz Fundacja Trach.

Miejsce wygląda zachęcająco, wnętrze lokalu zdaje się obiecywać, co najmniej odpoczynek przy stoliku z kawą i książką. Największą jednak gwarancją mile spędzonego czasu jest pokój szkoleniowy z ogromnym stołem oraz wypełnionym po brzegi regałem pełnym planszówek. Zaznajomionym z tematyką dużo powiedzą takie nazwy gier bez prądu jak: „Neuroshima Hex 3.0”, „Smallworld”, „Terraformacja Marsa” czy „Cywilizacja”. 

W tym samym pomieszczeniu można również przeprowadzić warsztaty i szkolenia, gdyby ktoś był zainteresowany, a gospodarze przygotowują wydarzenia dla młodzieży, w tym także o charakterze edukacyjnym.

Ponadto innym interesującym elementem wyposażenia sali, jest drukarka 3D, w której można stworzyć figurki do gier planszowych.

Stół w kształcie rombu do grania w planszówki dla kilku osób.

Przebieg spotkania

W grupie osób współpracujących z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, znaleźli się: Kaja Lorenc wraz z asystentką osoby z niepełnosprawnością, Zuzanna Markowska oraz Łukasz Lewicki.

Opiekunowie przestrzeni młodzieżowej Prusa 2 przyjęli nas bardzo serdecznie, byli żywo zainteresowani tematyką poprawy dostępności lokalu, otwarci na nasze sugestie i zadający nam dużo szczegółowych pytań.

Dostępność budynku

Budynek użytkowany przez wyżej wymienione organizacje pozarządowe, jest administrowany przez Wspólnotę Mieszkaniową Prusa 2, co oznacza, że proces wdrażania rekomendacji i poprawy dostępności wymaga koordynacji i współpracy pomiędzy instytucjami. W szczególności jest to konieczne przy remontach i przebudowach na zewnątrz i wewnątrz budynku, w tym także w przypadku ewentualnej organizacji przestrzeni zielonej na zewnątrz budynku.

Otoczenie budynku

Warto byłoby wyznaczyć miejsce parkingowe lub postojowe dla pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnością. Istnieje możliwość dojazdu samodzielnego dla osoby poruszającej się na wózku, od strony miejsca parkingowego znajdującego się na ulicy Probostwo. Z kolei dojazd od strony skrzyżowania na Prusa jest możliwy po nierównej powierzchni, ale jak się sami przekonaliśmy: z pomocą osoby trzeciej. Wielce obiecująca jest przestrzeń zielona znajdująca się między blokami między Prusa a Probostwem, niemniej jednak wymaga włożenia pewnego wysiłku w rewitalizację.

Wejście do budynku

Plusy z dostępności:

  • Szerokie drzwi wejściowe.
  • Większość przestrzeni wewnątrz budynku umożliwia odpowiednią organizację, zapewniająca swobodne poruszanie się.

Nie da się jednak ukryć, że dany lokal jest architektonicznie niełatwy do adaptacji do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Z rekomendacji dotyczących wejścia do budynku w najbliższej przyszłości można zastosować montowaną w razie potrzeby składaną pochylnię oraz dzwonek do drzwi wzywający pomoc w dostaniu się do budynku. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości samodzielnego poruszania się osoby na wózku. Na dłuższą metę jednak konieczny jest generalny remont schodów, z architektonicznym wyróżnieniem pierwszego i ostatniego schodka, poszerzenie przestrzeni przed drzwiami i dobudowanie pochylni spełniającej standardy dostępności, w szczególności w zakresie kąta nachylenia nieprzekraczającego 6 %. Taka modernizacja w kierunku zapewnienia dostępności wymaga jednak dużych nakładów finansowych, być może uzyskanych ze środków zewnętrznych.

Główne wejście do lokalu Prusa 2. By dojść do drzwi trzeba pokonać trzy schodki.

Punkt informacyjny

Plusy z dostępności:

  • Punkt informacyjny jest położony blisko dostępnego wejścia.
  • Biurka są odpowiedniej wysokości.
  • Punkt będzie wyposażony w pętlę indukcyjną.

Warto także zwrócić uwagę na tego typu udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością jak: oznakowanie o istnieniu możliwości uzyskania tłumacza Polskiego Języka Migowego, a także wyróżnienie kolorystyczne punktu informacyjnego.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami

Na dostępnej kondygnacji wysokiego parteru znajduje się toaleta. Po remoncie przestrzeń będzie umożliwiała manewry wózkiem.

W przypadku toalety rekomenduję przede wszystkim generalny remont przestrzeni. Instalację jednego sedesu i umywalki niskosyfonowej z poręczami po obydwu stronach. Problemem są schody, które choć odpowiednio szerokie i z poręczą stanowią barierę w dostępie do toalety dla osoby poruszającej się na wózku. Rozwiązaniem doraźnym może być tutaj również składana pochylnia lub w dłuższej perspektywie podnośnik.

Cztery stopnie schodów na drodze do toalety.

Dostęp do informacji i procedury ewakuacyjne

Plusy z dostępności:

  • Przy wyjściach ewakuacyjnych zastosowano piktogramy, kontrastujące z tłem.

Mimo prostego układu pomieszczeń i niewielkiej przestrzeni brakuje tyflomapy, obrazującej rozmieszczenie pomieszczeń i wyjść.

Strony internetowe iairs.pl i fundacjatrach.org nie są całkowicie zgodne z WCAG 2.1 i posiadają pewne błędy: np. miejscowe braki tekstu alternatywnego w zamieszczonych zdjęciach itd. Brakuje również deklaracji dostępności z opisem stanu dostępności architektonicznej, a także z opisem dostępu alternatywnego w dostaniu się do budynku (w chwili obecnej tylko z pomocą opiekunów przestrzeni młodzieżowej).

Podsumowanie

Podsumowując wizytę, uważamy ją za owocną. Pracownicy mają świadomość konieczności wykonania dużej ilości działań w procesie poprawy dostępności tego lokalu, które wymagają nierzadko znacznych nakładów finansowych. Do rozważenia jest również zmiana lokalizacji, jeżeli jej modernizacja pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami, okaże się zbyt kosztowna. Warto pamiętać o zasadzie racjonalnych rozwiązań, które mówią o równowadze pomiędzy nakładami finansowymi, a skutecznością działań w zakresie zapewnienia dostępności. 

Jeszcze raz pochwalę postawę gospodarzy spotkania z Fundacji Trach oraz Instytut Aktywizacji i Rozwoju Społecznego: chętnie przyjmowali nasze rekomendacje, wskazówki i pomysły oraz z dużą otwartością odpowiadali na zadawane przez nas pytania.

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies