BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp z napisem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Warsztaty szkoleniowe dla kadr terapii zajęciowej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza do udziału w projekcie: "Wiedzieć i umieć II" - cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu różnorodnych technik rękodzieła artystycznego wykorzystywanych w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością, adresowanym do kadry świadczącej wsparcie tej grupie osób.

Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie.

Zakres szkolenia i terminy:

W ramach zadania zaplanowano 6 warsztatów szkoleniowych:

 1. Decupage – kreatywne sposoby tworzenia pięknych przedmiotów – w dniu 22.10.2022 roku  
 2. Farby kredowe – wykorzystanie techniki do wykonania przedmiotów ozdobnych i użytkowych – w dniu 23.10.2022 roku;
 3. Filcowanie na mokro – kwiaty, biżuteria – w dniu 05.11.2022 roku;
 4. Filcowanie na sucho – biżuteria, przestrzenne formy ozdobne, zabawki – w dniu 06.11.2022 roku;
 5. Uzyskiwanie faktur na przedmiotach – wazon kwiatowy, bombka, pudełko – w dniu 19.11.2022 roku
 6. Awangarda świąteczna – kompozycje florystyczne – w dniu 20.11.2022 roku

Wszystkie zajęcia będą się odbywały w godz. 8:00 – 15:00 ( w tym 2 przerwy 15 minutowe).

Miejsce szkolenia:

Warsztaty będą się odbywały w Lublinie przy ul. Lwowskiej 28 – w siedzibie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

Adresaci szkolenia:

Udział w warsztatach szkoleniowych może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 1. Jest zatrudniona w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej przeznaczonych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, motoryczną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością spowodowaną schorzeniami somatycznymi, funkcjonujących na terenie jednego z n/w powiatów:
  • powiat lubelski grodzki;
  • powiat świdnicki;
  • powiat kraśnicki;
 2. Bezpośrednio uczestniczy w procesie terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym lub opiekuńczym wobec osób z niepełnosprawnością.

Udział w warsztatach jest bezpłatny

Zgłoszenia do udziału:

Chęć uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 660 427 060.

Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu warsztatów szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Dla osób niezakwalifikowanych, ale spełniających wymogi formalne zostanie utworzona lista rezerwowa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailowo.

Anna Ryńska
Koordynator projektu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies