BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia".

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia” zaprasza

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia” w Lublinie przy ul. Głuskiej 138 zaprasza osoby z niepełnosprawnością psychiczną do udziału w rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wymagane jest orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ze wskazaniami do terapii zajęciowej.

Osoby nieposiadające orzeczenia prosimy o kontakt. Pomożemy wypełnić odpowiednie dokumenty.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania środków finansowych w formie treningu ekonomicznego. Terapia prowadzona jest w 7 pracowniach: poligraficzno-komputerowej, pamiątkarskiej, techniczno–stolarskiej, gospodarstwa domowego, krawieckiej i prac ręcznych, rękodzieła, organizacyjno–porządkowej. Dzięki temu uczestnicy pobierają nauki podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.

Celem funkcjonowania WTZ „Misericordia” jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób po przebytym kryzysie psychicznym, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy jego zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych, przystosowania i funkcjonowania społecznego na miarę posiadanych możliwości, a także rozwój lub przywracanie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Więcej na stronie www.misericordia.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Misericordia”

ul. Głuska 138, 20-380 Lublin

tel.: 81 759 92 99

Dojazd autobusami MPK 3, 73, 16.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies