BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa osób siedzi na środku sali. Są to czterej mężczyźni i dwie kobiety. Mężczyzna po lewej stronie trzyma mikrofon blisko ust. Za nimi plakat z obrazem “Unii Lubelskiej”.

VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

W dniach 23-24 września na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbył się VIII Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej pod hasłem „1569-2019. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

W pierwszym dniu Kongresu odbyło się Forum Partnerów, mające na celu zainicjowanie nowych partnerstw i projektów wspierających sieciowanie instytucji oraz organizacji Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, a także Giełda Grantodawców, która umożliwi zwiększenie wiedzy w zakresie możliwości korzystania z dostępnych funduszy zewnętrznych.

W trakcie konferencji dla uczestników zaproponowano panele dyskusyjne i warsztatowe, które stały się próbą zmierzenia z ważnymi zagadnieniami związanymi z dziedzictwem i pojednaniem, demokracją lokalną oraz nauką i edukacją, jakże ważną dla wciąż reformującej się Ukrainy. Ciekawymi propozycjami były panele poświęcone turystyce, kulturze, innowacjom, mobilności oraz szeroko rozumianej równości. W jednym z takich paneli moderatorem było Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, które prowadziła Prezes Alicja Jankiewicz, pt.

Równość – Niezależność – Samodzielność – Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (Dostępność, Edukacja, Samodzielność).

Dyskusja podczas panelu dotyczyła realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Konwencja jest zapisem standardów, które mają zapewnić pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Została ona przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006, ratyfikowana przez Polskę 25 września 2012, Ukrainę 4 lutego 2010, Białoruś 25 listopada 2016.

Prelegentami byli:

  • Kapka Panajotowa, Dyrektor Europejskiej Sieci Niezależnego Życia, Bułgaria;
  • Raisa Kravchenko, Ogólnoukraińska organizacja publiczna „Koalicja na rzecz ochrony praw osób niepełnosprawnych z zaburzeniami intelektualnymi”, Ukraina;
  • Alla Andrushchuk, Przewodnicząca organizacji Fundusz ,,Żyj z nadzieją” i Obywatelska Społeczna Organizacja Niepełnosprawnych Dzieci i ich Rodzin „Gwiazda Nadziei”, Krzemieniec, Ukraina;
  • Ivan Shmyha, Prezes młodzieżowej organizacji ,,Inwalidzi i środowisko”, Brześć, Białoruś;
  • Elena Kuliukina, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Białoruskiego Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych”, Białoruś;
  • Dr Arkadiusz Biały, Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Warszawa;
  • Dr Krzysztof Kurowski, Zespół ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies