BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner konkursu Lubelski Lider Ekonomii Społecznej 2023

Uwaga konkurs: LUBELSKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ 2023 – zgłoszenia do 20 sierpnia 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego, samorządowców, lokalnych liderów oraz przedstawicieli lokalnych mediów za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym m.in. skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęta do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocja ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Adresaci konkursu

Konkurs skierowany jest do:

  • Gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej, co przekłada się na skuteczne stosowanie klauzul społecznych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej.
  • Pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.
  • Lokalnych liderów działających w obszarze ekonomii społecznej aktywnie współpracujących z samorządem.
  • Przedstawicieli lokalnych mediów za zaangażowanie w promowanie podmiotów oraz idei ekonomii społecznej w środkach masowego przekazu.

Kategorie konkursowe

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • Kategoria ISamorząd przyjazny ekonomii społecznej (w kategorii tej głosy oddają tylko podmioty ekonomii społecznej).
  • Kategoria II – Osobowość ekonomii społecznej (w kategorii tej głosy oddać mogą zarówno podmioty ekonomii społecznej jak i przedstawiciele JST głosując na lokalnego lidera).*
  • Kategoria III – Inicjatywa samorządowa ekonomii społecznej 2022 r. (w kategorii tej głosy oddają tylko podmioty ekonomii społecznej).
  • Kategoria IV – Dziennikarz przyjazny ekonomii społecznej (w kategorii tej głosy oddać mogą zarówno podmioty ekonomii społecznej jak i przedstawiciele JST).

*„1.2.3.Z konkursu wykluczone będą rekomendacje składane przez instytucje/organizacje, których członkiem/pracownikiem jest rekomendowana osoba.”

Zgłoszenia

Zgłoszenia do dnia 20 sierpnia 2023 r.  mogą składać wszyscy zainteresowani zgodnie z Regulaminem Konkursu umieszczonym w załączeniu.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Ewa Chudzik, tel.: 81 528 76 24.

Dokumenty do pobrania - załączniki

Ewa Chudzik
Specjalista ds. Współpracy z JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2,
20-447 Lublin
tel. 81 528 76 24, 609 721 809
fax 81 528 76 30

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies