BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stowarzyszaenie Osób z NTM "UroConti".

UroConti bada potrzeby pacjentów i opiekunów

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb osób z dolegliwościami układu moczowo-płciowego, w tym nietrzymaniem moczu. Badanie ma posłużyć przygotowaniu szczegółowego raportu na temat rzeczywistych potrzeb chorych w zakresie wykorzystywania wyrobów medycznych, w tym środków chłonnych oraz ich dostępności.

– Badanie pozwoli na zebranie anonimowych danych statystycznych i ocenę sytuacji chorych i ich opiekunów, związaną z użytkowaniem wyrobów medycznych, a także zdiagnozowanie ewentualnych problemów, z jakimi się zmagają w tej sferze. W ramach badania chcemy ocenić potrzeby chorych w zakresie wykorzystywania środków chłonnych i innych wyrobów medycznych oraz ich dostępności. Po zakończeniu zbierania ankiet, które potrwa do końca października, zostanie przygotowany raport, który pozwoli nam bardziej zrozumieć rzeczywiste potrzeby pacjentów i ich opiekunów – tłumaczy Anna Sarbak, Prezes Stowarzyszenia „UroConti”.

Kwestionariusz składa się z trzech części, które łącznie zawierają 42 pytania podzielone na trzy obszary tematyczne:

  • podstawowe dane o osobie ankietowanej,
  • zakres realizowanej opieki zdrowotnej w ostatnich 12 miesiącach,
  • ocena stosowanych wyrobów medycznych.

Anonimowe wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 15 minut.   

Ankieta jest realizowana we współpracy z firmą HTA Consulting i będzie aktywna do 31 października 2023 r. Pomysłodawcy ankiety liczą na to, że wypełni ją 5 tys. osób.

Nietrzymanie moczu stanowi jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata – przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych dotyczy przynajmniej 10 proc. społeczeństwa. W Polsce brakuje precyzyjnych badań wskazujących, ile osób dotyka ten problem. Przez wiele lat szacunki wskazywały, że może to być ok. 2,5 mln osób – biorąc pod uwagę jednak upływ czasu (postępująca zmiana struktury demograficznej, wzrost świadomości), liczba ta obecnie może być znacznie wyższa.

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” powstało w kwietniu 2007 roku. Obecnie posiada 8 oddziałów wojewódzkich i 3 sekcje tematyczne: prostaty, pęcherza oraz neurourologii (w organizacji). Organizacja zrzesza osoby z problemem nietrzymania moczu (NTM). Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z NTM oraz popularyzacja wiedzy na temat chorób układu moczowo-płciowego, metod diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i opieki. Organizacja aktywnie walczy o prawa pacjentów z dolegliwościami urologicznymi i poprawę ich sytuacji w Polsce. Więcej informacji na: www.uroconti.pl 

HTA Consulting – Spółka została założona w 2001 roku w Krakowie. Jest pionierem studiów oceniających technologie medyczne zarówno w skali kraju, jak i Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie podstawową działalnością HTA Consulting jest dokonywanie oceny bezpieczeństwa, skuteczności i kosztów opcjonalnych sposobów postępowania medycznego, zgodnie z najlepszymi kryteriami wiarygodności przyjętymi na świecie, w oparciu o Evidence-Based Health Care. Więcej informacji na: https://hta.pl/pl/

Anna Sarbak,
Prezes Zarządu Głównego

Tel. 884-997-931, e-mail: zg@uroconti.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies