BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Akademia Lidera

Uczestniczyliśmy w Akademii Liderów

Sobota 10-go grudnia była dniem krakowskiego spotkania Akademii Liderów. To obradujące już po raz czwarty grono przedstawicieli osób chorujących psychicznie stawia sobie za cel koordynację działań oraz reprezentowanie interesów swojego środowiska w skali całego kraju.

Tym razem do prowadzonego przez osoby po kryzysie psychicznym pensjonatu U Pana Cogito przybyli przedstawiciele Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” z Krakowa, Fundacji eF.kropka z Warszawy, Fundacji Otwarty Dialog z Wrocławia, grupy Zwróceni Ku Słabości z Katowic, Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY z Lublina, Fundacji Rozwoju Świętochłowic ze Świętochłowic, Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z okolic Krakowa.

Posiedzenie Akademii Liderów składało się z dwóch części, z których pierwsza poświęcona została dyskusji, drugą zaś wypełniły warsztaty i praca w grupach wraz z jej podsumowaniem. Wszystko po to, aby wypracować spójny wewnętrznie model tego oddolnego ruchu i otworzyć przed nim drogi do efektywnej służby na rzecz praw i interesów jednej z najbardziej marginalizowanych kategorii uczestników życia społecznego. Serdeczną, domową i twórczą atmosferę tego zebrania dopełniło spotkanie opłatkowe, przygotowane przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”.

Akademia Liderów identyfikowana jest właśnie poprzez odniesienie do jej rozpoznawalnego miejsca zadomowienia, jakim jest pensjonat U Pana Cogito. Jej firmowym „znakiem pisanym” są wydawane systematycznie przy UJ pisma zebrane „Umacnianie i zdrowienie” z „twarzą firmową” prof. Antoniego Kępińskiego. Najbliższym, stojącym przed uczestnikami ruchu wyzwaniem jest przygotowanie i przeprowadzenie I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie dnia 8. V. 2017 r.

Zygmunt Marek Miszczak

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies