BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo uropean Network on Independent Living

Tygodniowa sesja dla młodych niepełnosprawnych osób w Strasburgu / z tłum. IS

Europejska Sieć na Rzecz Niezależnego Życia (ENIL) we współpracy z Radą Europy, organizuje sesję badawczą "Wspieranie młodych niepełnosprawnych ludzi w odkrywaniu seksualności i relacji jako integralnych z ich integracją społeczną i niezależnym życiem".

Sesja odbędzie się w Strasburgu, w dn. 17-24 kwietnia 2016 r. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do udziału w badaniu. Grupą docelową projektu są osoby niepełnosprawne w wieku od 18 do 35 lat. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 listopada 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie organizatorów: www.enil.eu

Europejska Sieć na Rzecz Niezależnego Życia (ENIL) to ogólnoeuropejska sieć osób niepełnosprawnych posiadająca członków w całej Europie i obejmująca wszystkie osoby niepełnosprawne i ich pełnosprawnych sojuszników w kwestiach dotyczących samodzielnego życia.

ENIL reprezentuje ruch Niepełnosprawnych na rzecz praw człowieka i integracji społecznej. Jedną z głównych misji ENIL jest przeprowadzenie szkoleń i podnoszenia świadomości na poziomie europejskim. Dlatego ENIL organizuje tego typu sesje dotyczące niepełnosprawności i seksualności.

Będzie to tygodniowa sesja dla młodych niepełnosprawnych osób w Strasburgu, we Francji, między 17 kwietnia i 24 kwietnia 2016 r.

Co dwa lata ENIL organizuje sesje na dany temat. Zbliżająca się sesja będzie trzecią, a jej celem będzie zbadanie znaczenia seksualności w życiu młodych dorosłych niepełnosprawnych osób oraz opracowanie kampanii w celu podniesienia świadomości o istnieniu seksualności wśród osób niepełnosprawnych. Sesja będzie działać poprzez nieformalne metody edukacji.

Sesja prowadzona będzie w języku angielskim i międzynarodowym języku migowym Piktogram obrazujący tłumacza języka migowego lub za pomocą obrazowania w czasie rzeczywistym (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Przeznaczona jest dla osób w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, z Rady Europy, państw członkowskich, które uważają się za osoby niepełnosprawne.

Podczas sesji:

  • Będziemy promować integrację społeczną młodych niepełnosprawnych osób poprzez zapewnienie im bezpiecznego miejsca do odkrywania, jak seksualność i relacje odnoszą się do integracji społecznej i osiągania samodzielności w życiu;
  • Odniesiemy się do różnorodnych aspektów związanych z tożsamością jednostki podczas odkrywania barier w niepełnosprawności i seksualności, ze szczególnym naciskiem na proces uświadamiania sobie seksualności i prawa do posiadania dzieci;
  • Przygotujemy materiały, które wspierać będą młodych niepełnosprawnych w całej Europie w celu zbadania ich tożsamości seksualnej i związków w kontekście integracji społecznej i niezależnego życia;
  • Umożliwimy niepełnosprawnym młodym osobom, bycie liderami w swoich społecznościach i wspieranie innych młodych niepełnosprawnych osób, w zrozumieniu swoich praw dotyczących seksualności i związków;
  • Damy młodym niepełnosprawnym ludziom potrzebne umiejętności do zbadania delikatnych kwestii poprzez nieformalne metody edukacji, w ramach swoich działań na rzecz promowania samodzielnego życia młodych niepełnosprawnych osób;
  • Zachęcimy młodych niepełnosprawnych ludzi do zrozumienia związku między filozofią Niezależnego Życia, prawami kobiet i kwestiami mającymi negatywny wpływ na społeczność LGBT oraz do pracy na drodze współpracy z różnymi grupami w ich krajach.

Podobnie jak podczas poprzednich sesji, będziemy postępować zgodnie z tą samą procedurą posiadania niewielkiej grupy uczestników w celu stworzenia środowiska bardziej poufnego, jak również do rozpowszechniania celów sesji w bardziej przystępny sposób. Niezależnie od rodzaju niesprawności, orientacji seksualnej, religii, wykształcenia lub innych cech osobistych, ENIL zobowiązała się do wspierania różnorodności uczestników i zachęca wszystkich młodych niepełnosprawnych ludzi do aplikowania.

Ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 12 Listopada 2015.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.enil.eu

European Network on Independent Living (ENIL)
ENIL Regional Coordinator and
Coordinator of ENIL Youth Network
email: dilyana.deneva@enil.eu; enilstudysession2016@gmail.com
tel.: 00359 899 190 284

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies