BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Fundacji Piąte Medium

Trwa nabór do III edycji projektu “Akademia Cyfrowych Kompetencji”

"Akademia Cyfrowych Kompetencji” to program szkoleń, których głównym celem jest przygotowanie ich uczestników do świadomego korzystania z nowych mediów oraz do generowania kreatywnych działań przy ich wykorzystaniu.

Zdobyta przez nich wiedza zostanie zweryfikowana podczas pracy nad koncepcją własnego działania z zakresu edukacji medialnej. Dodatkowo spośród wszystkich wygenerowanych pomysłów najlepszy otrzyma wsparcie finansowe i zostanie zrealizowany przy wsparciu naszej fundacji!!!

Do udziału w III edycji projektu zapraszamy:

  • studentów;
  • osoby aktywne zawodowo;
  • osoby nieaktywne zawodowo i bezrobotnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca przez formularz zgłoszeniowy (Word, 46 KB) na adres mailowy: monika.czapka@5medium.org.

Akademia Cyfrowych Kompetencji obejmuje następujące etapy:

Etap warsztatów:

  1. Szkolenia wyjazdowe w Kazimierzu Dolnym dla uczestników projektu (11-12 marca; warsztat integracyjny, myślenie projektowe, trening twórczości);
  2. Szkolenia stacjonarne w Akademickim Centrum Kultury UMCS “Chatka Żaka” dla uczestników projektu (weekendowe; wstęp do edukacji medialnej, otwarte zasoby w internecie, narzędzia internetowe, sieciowe narzędzia do wizualizacji wiedzy, systemy zarządzania treścią, portale społecznościowe, podstawy grafiki komputerowej, podstawy animacji, podstawy montażu filmów, podstawy montażu dźwięków);

Etap praktyczny dla uczestników projektu obejmujący:

  1. przygotowanie koncepcji działania z zakresu edukacji medialnej dla dzieci, młodzieży lub seniorów (samodzielnie lub grupowo);
  2. udział w konkursie na najlepszą inicjatywę (zwycięzca otrzyma 2,5 tyś. zł na jej realizację);
  3. realizację inicjatywy z zakresu edukacji medialnej (w przypadku zwycięstwa).

Dodatkowo w ramach projektu zostaną zrealizowane szkolenia otwarte dla dzieci (bezpieczeństwo w internecie, prawo w sieci), osób dorosłych (zaawansowane funkcje w Wordzie i Excelu, bezpieczeństwo w internecie i TIK w edukacji) i osób powyżej 50. roku życia (podstawy fotografii cyfrowej i cyfrowa obróbka zdjęć).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:
Monika Czapka
tel.: 605 070 042
e-mail: monika.czapka@5medium.org

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies