BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Fundacja na rzecz osób niepełnosprawnych tacy sami. W środku loga serce, oraz grafika osoby stojącej i osoby na wózku inwalidzkim.

To już dwadzieścia lat

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” jest uniwersalnym sukcesorem Oddziału Lubelskiego Fundacji „Sprawni Inaczej”, który powstał 6 grudnia 1991 roku, a więc działa już 20 lat.

Następną rocznicą, którą teraz obchodzimy, jest osiemnastolecie Ośrodka Terapeutycznego, który powstał w 1993 roku. Fundacja jest współinicjatorem i współzałożycielem Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Ośrodek Terapeutyczny jest  specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, przeznaczoną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od trzech do osiemnastu lat. Obecnie objętych jest taką opieką dziewiętnaścioro osób, o różnym poziomie rozwoju. Ośrodek, nieprzerwanie od osiemnastu lat, świadczy opiekę w zakresie terapii mowy, terapii psychologicznej, zajęciowej, relaksacyjnej, dogoterapii, muzykoterapii z logorytmiką, hipoterapii. Prowadzi też zajęcia plastyczne, rekreacyjne, grupy wsparcia rodziców, ponadto dzieci uczęszczają do kina i teatru, organizowane są też wycieczki. W ośrodku pracują fachowcy – terapeuci z wyższym wykształceniem magisterskim i podyplomowym. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się codziennie od godziny 15:00 do 19:00 przez cały rok, a każde dziecko uczęszcza na zajęcia min. trzy razy w tygodniu.

Fundacja obejmuje swoją opieką także dzieci z terenów wiejskich. Prowadził akcję „Drzwi otwarte” – jednorazowe spotkania dla dzieci i rodziców z terenów wiejskich. To przerodziło się w systematyczne działanie „Poradnie na kółkach” we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na danym terenie i samorządami lokalnymi. Terapeuci wyjeżdżali do małych miejscowości i udzielali porad rodzicom dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną, towarzyszyły temu zajęcia specjalistyczne. Przez organizacje holenderskie projekt ten był uznany za modelowy. Następnym projektem aktualnie realizowanym jest „Szkółka Niedzielna”. Dzieci z małych miasteczek i wsi przyjeżdżają do Fundacji na zajęcia terapeutyczne, a ich rodzice otrzymują wskazówki do dalszej terapii w domu.

Fundacja organizowała też turnusy rehabilitacyjne, ma na swoim koncie radiowe audycje instruktażowe dla rodziców, zrealizowała szereg imprez okolicznościowe np. Dzień Dziecka, zabawy choinkowe, andrzejkowe, spotkania opłatkowe i wielkanocne. Dzieci bardzo chętnie przychodzą i uczestniczą w zajęciach, a zmęczeni rodzice mają chwilę wytchnienia, mogą porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, w ten sposób powstała grupa samopomocowa. Raz w miesiącu prowadzone są przez psychologa zajęcia dla grupy wsparcia rodziców, na których są poruszane i rozwiązywane problemy dotyczące wychowania dziecka niepełnosprawnego.

Fundacja współpracowała z prof. Januszem Kockim z Katedry Genetyki Uniwersytetu Medycznego. Obecnie bardzo dobrze układa się współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 4, z MOPR, z przedszkolami i szkołami specjalnymi, w których podopieczni realizują obowiązek szkolny. Od dwóch lat, w stałych zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka, biorą udział także eksperci z poza Fundacji, poszerza to wiedzę o dziecku oraz terapii umożliwia to także dostosowanie planów terapeutycznych, np. współpraca z hipoterapeutą i hipoterapia w Lubelskim Klubie Jeździeckim.

Działalność Fundacji jest finansowana z dwóch głównych źródeł, zadania zlecone przez PFRON oraz MOPR, czyli Urząd Miasta, organizacja uzyskuje też pewne kwoty z jednego procenta od podatku. Środki te wystarczają na prowadzenie podstawowej działalności.

Przed budynkiem Ośrodka Terapeutycznego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, ale mieszkańcy Lublina nie zawsze przestrzegają przepisów i bezprawnie parkują na tych miejscach. Mieszkańcy tej ulicy często sami interweniują i telefonują do Straży Miejskiej, ale to nie zawsze skutkuje.

Ośrodek Terapeutyczny przez krótki czas funkcjonował przy ul. Legionowej, potem przez osiem lat, mieścił się w lokalu przy ul. Spokojnej 9, obecnie placówka zajmuje lokal przy ul. Narutowicza 74a, przekazany przez Urząd Miejski na okres piętnastu lat.

„Dwadzieścia lat działalności Fundacji jest dużym sukcesem, ale do tego sukcesu przyczyniło się bardzo wielu ludzi, których trzeba liczyć już w tysiącach.” – powiedziała pani prezes Dorota Dutkiewicz.

Kobieta siedzi przy stole. Dłoń ma przy brodzie. Uśmiecha się do zdjecia. W tle za nią regały pełne planszówek

Dziękuję Pani Dorocie Dutkiewicz, prezes Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”, za udzielenie wyczerpujących informacji.

Kazimierz Adomat

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies