BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Portret zdjęciowy Marka Miszczaka

Terenowe Warsztaty Praktyczne – spotkanie w Kodniu

Świadectwem gotowości WTZ w Kodniu do udziału w Terenowych Warsztatach Praktycznych była pełna – w momencie przyjazdu ekipy naszego Forum – sala tutejszej placówki.

Jak mieli się przekonać współpracownicy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki: Alicja Jankiewicz, Wanda Kociuba, Kamil Kuliński, wśród nich zaś prelegenci Ewa Kociuba i Zygmunt Marek Miszczak – owa gotowość uczestników i personelu Warsztatu Terapii Zajęciowej nie była czymś przypadkowym.

Zanim dn. 20. XI. br. zorganizowano tutaj Terenowe Warsztaty Praktyczne, kodeński Warsztat pochwalić się mógł wieloma osiągnięciami. Można powiedzieć, iż jego specyfikę wyznaczyło wyraźne skoncentrowanie pracy na tych dziedzinach aktywności, które uczestnikom przynoszą największą satysfakcję, zaś całej placówce składają chlubne świadectwo. Tym, co pochłania podopiecznych Kierownika WTZ Edyty Wojciechowskiej jest zaś działalność artystyczna polegająca na produkcji filmów, poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych. Niektóre z nich były oceniane w toku dorocznego Festiwalu Filmowego Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez WTZ ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej. Dodać należy: oceniane z sukcesem, bowiem przygotowany na pierwszą edycję Festiwalu w 2012 r. film kodeńskich artystów zajął II miejsce.

Na podobne sukcesy ciężko pracują zarówno uczestnicy, jak i grono instruktorów Warsztatu. Dobrym zwyczajem stało się tutaj reżyserowanie filmów przez osoby niepełnosprawne oraz ich udział w produkcji w charakterze aktorów. Zdarzają się filmy autorskie, będące osiągnięciem konkretnych osób niepełnosprawnych. Wspomnieć też należy o praktyce i tradycji wieńczenia ważnych dla społeczności wydarzeń poprzez przygotowanie dokumentującej je prezentacji.

Pasja tworzenia filmów nie jest jedynym atutem uczestników, spośród których niektórzy brali udział w konkursie pieśni patriotycznej, inni – jak Pan Artur – pochwalić się mogą pięknymi, przedstawiającymi zwierzęta rysunkami. To, czego nie zdążyli nam opowiedzieć sami zainteresowani – dopowiedziała wymowa licznych, zawieszonych na ścianach dyplomów: – za sukcesy w konkursie literacko-plastycznym, – konkursach haftu krzyżykowego, haftu płaskiego, malarstwa na szkle, malarstwa sztalugowego i w wielu innych dziedzinach.

Terenowe Warsztaty Praktyczne to okazja do spotkania się z inspirującym przykładem twórczej aktywności osób niepełnosprawnych, będących członkami zespołu redakcyjnego portalu Niepelnosprawni.lublin.pl. W ostatni piątek prelegentami byli: Ewa Kociuba oraz piszący te słowa Zygmunt Marek Miszczak. Ewa zaimponowała słuchaczom wieloma, odniesionymi na przekór doznawanej niepełnosprawności, sukcesami. Jej przykład stanowi wymowną ilustrację tezy o celowości podejmowania wysiłku życia aktywnego. Taka aktywność staje się dobrodziejstwem społeczności, w której żyją osoby niepełnosprawne, zaś świadczą o niej np.: Dyplom Ewy Kociuby za zaangażowanie w działania Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”; szereg certyfikatów i dyplomów ukończenia kursów specjalistycznych; wreszcie wykonywana dziś w wymiarze 0,5 etatu praca w redakcji portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl. Zadaniem prelegentki jako członka kolegium redakcyjnego jest zwłaszcza wyszukiwanie w prasie i w Internecie tekstów predysponowanych do publikacji na łamach naszego portalu.

Zygmunt Marek Miszczak koncentrował się zaś na konieczności dwutorowego zaangażowania osoby przeżywającej kryzys psychiczny – tj. działania zmierzającego do przyjęcia pomocy ze strony otoczenia, jak i do wyzwolenia w sobie potencjałów, którymi sam zainteresowany będzie mógł służyć wielorakim społecznościom.

O celowości zorganizowania Terenowych Warsztatów Praktycznych świadczył zaś żywy udział uczestników kodeńskiego WTZ w dyskusji, a nawet ich deklaracje zaangażowania się w przeprowadzanie wywiadów z uzdolnionymi artystycznie kolegami, udostępniania nakręconych przez uczestników filmów i innych form współpracy z naszym portalem. Dzięki wkładowi autorów i adresatów prezentacji oraz zaangażowaniu LFOON-SW i gościnnej placówki kodeńskiej, przetarty został kolejny szlak na drodze do aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych w naszym województwie.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies