BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący tańszy gaz dla NGO.

Tańszy gaz dla NGO. Sprawdź, do kiedy musisz złożyć wniosek

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie.

Aby uzyskać ochronę taryfową od 1 stycznia 2022 roku dokument należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca br.

W zeszłym tygodniu Sejm – w ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – przyjął ustawę zapewniającą ochronę taryfową odbiorców paliw gazowych. Dzięki działaniom Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego, Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, organizacje pozarządowe zostały objęte ochroną taryfową do końca 2022 roku.

Do skorzystania z działań osłonowych będą uprawnione tylko te organizacje, które złożą swojemu sprzedawcy paliw gazowych oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 212).

Oświadczenie należy złożyć w terminie 45 dni od wejścia w życie przedmiotowej ustawy, tj. do 14 marca br., aby zostać objętym ochroną taryfową od dnia 1 stycznia 2022 r. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej następuje dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia.

Źródło: www.gov.pl
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies