BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szacunek i tolerancja

Dnia 27 kwietnia w Gimnazjum w Spiczynie było organizatorem spotkania mającego na celu podniesienie świadomości wśród uczniów na temat skutków uzależnień oraz szeroko rozumianej tolerancji.

Szacunek i tolerancja to godnego życia gwarancja to jedno z haseł „Wiosennego spotkania z profilaktyką przygotowanego przez grupę profilaktyczną PaT ze Spiczyna. Tu przygotowuje się geniuszy zdrowego społeczeństwa.

„Dobra szkoła nie produkuje geniuszy,

tylko zdrowe społeczeństwo” 

P. Szereniawski

W spotkaniu oprócz uczniów wzięli udział:

  • reprezentacja grupy PaT Ludwin;
  • Wójt Gminy Spiczyn – p. Dorota Szczęsna;
  • przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łęcznej;
  • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie;
  • dyrektorzy szkół i placówek wychowawczych ze Szkoły Podstawowej w Spiczynie, Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, Gimnazjum Publicznego w Ludwinie;
  • członek zarządu Europejskiej Fundacji Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON pan Wiesław Olechowski;
  • osoby niepełnosprawne z WTZ Janowica z kierowniczką warsztatu i przewodniczącą w jednej osobie  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy w Łęcznej p. Marią Lisek-Zięba.
Ludzie stoją na senie na sali gimnastycznej. W dłoniach mają mikrofony. Uśmiechają się.

Wójt gminy, dyrektor szkoły.

Spotkanie odbywało się w blokach tematycznych. Nad całością spotkania czuwali pan dyrektor Szkoły – Tomasz Żuraw oraz pani Izabela Opajdowska (psycholog) opiekun grupy PaT w Spiczynie.

Pan Wiesław Olechowski w swoim wystąpieniu uwrażliwiał uczniów na wiele aspektów niepełnosprawności oraz poszerzył świadomość zebranych, na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Odczytał list matki dziecka niepełnosprawnego, w którym przedstawiła swoje uczucia i prośby, jak chciałaby aby społeczeństwo traktowało ją i jej dziecko.

W podobnym kontekście mówiła o niepełnosprawności p. Maria Lisek-Zięba.

Kolejny etap to: prezentacja artystyczna osób niepełnosprawnych – witając grupę pan Tomasz Żuraw i p. Izabela Opajdowska podziękowali za przybycie poprosili o informację o podejmowanych działaniach przez stowarzyszenie i placówkę. Dyrektor nim oddał głos grupie między innymi powiedział:

„ … nim zaproszono osoby niepełnosprawne do szkoły na spotkanie, przeprowadzone zostały lekcje wychowawcze, których celem było przełamywanie barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi oraz burzenie funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących tych osób” .

W telegraficznym skrócie została przedstawiona przez p. Marię Lisek-Zięba działalność placówki, stowarzyszenia oraz osiągnięcia zespołów artystycznych i solisty. Zespół „Bębnoludy”, zagrał na instrumentach perkusyjnych melodie świata.

Ludzie stoja na scenie sali gimnastycznej. Mają instrumenty.

Obserwując uczniów zebranych na spotkaniu, ich reakcje, chciało się dalej grać, grać i być jak najdłużej. Uczniowie, zebrani, żywo reagowali, świetnie się bawili przy piosenka śpiewanych przez Łukasza. W jego repertuarze były piosenki znane i lubiane.

Zabawa była doskonała, do jednego ze swoich utworów muzycznych (utwór hiszpański) granych prze zespół, prowadząca p. Maria poprosiła gości spotkania – p. wójt, dyrektora szkoły ze Spiczyna, Ludwina , księdza … Wspólne muzykowanie okazało się świetną zabawą i przyjęte zostało przez uczniów z wielkim aplauzem.

Cytat z relacji o tym spotkaniu ze strony szkoły:

„Umiejętności artystyczne wokalisty zespołu – Łukasza Liska oraz dobry kontakt z publicznością, sprawił, że cała widownia klaskała i śpiewała z Łukaszem. Wiele pozytywnych emocji uczniowie doświadczyli, słuchając występu. Pod koniec występu rozśpiewana publiczność, zeszła z trybun, ponieważ nogi same „rwały się do tańca”.

Ludzie są na sali gimnastcznej. Mężczyzna w garniturze trzyma prezent. Za drugi koniec prezenty trzyma mężczyzna w białej koszuli i czarnych wizytowych spodnaich. W tle ludzie wokoło.

Dyrektor szkoły dziękując za udział w spotkaniu wręczył grupie okolicznościowe podziękowanie oraz obdarował zespół słodyczami. Przedstawiciele zespołu zaś nie byli dłużni i w imieniu wszystkich uczestników warsztatu na ręce pana dyrektora szkoły przekazali prace w wykonaniu uczestników warsztatu, dziękując za spotkanie. Uczniowie zostali zaproszeni do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy na lekcje edukacyjne w zakresie wytwarzania podpałki ekologicznej.

Po występie zespołu, został rozstrzygnięty konkurs pt. RolkoPaTia – cała szkoła rolkuje z grupą Pat. W ramach konkursu wszyscy uczniowie z danej klasy, przez trzy tygodnie, zbierali rolki od ręczników papierowych, papieru toaletowego. Zebrany materiał został przekazany na ręce p. Marii Lisek-Zięba do wykorzystania podczas zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy.

Uczniowie w sumie zebrali i przekazali ponad 2500 sztuk rolek. Zwycięzcami okazali się uczniowie klasy IC, którzy zebrali 402 rolki i zajęli I miejsce. Nagrodzone klasy zostały obdarowane przez dyrektora szkoły słodyczami oraz podpałkami ekologicznymi przekazanymi przez p. Marię Lisek-Zięba. Oczywiście nie zapomniano o słodkim poczęstunku dla wszystkich.

Uczniowie z Dyrekcja Szkoły zadeklarowali dalsze zbieranie rolek oraz odwiedziny w warsztacie. Zapraszamy.

 „Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie maja wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.”

Dziękujemy Wam Aniołowie bez skrzydeł. Dziękujemy pani Izie, dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wiosennego spotkania tak bogatego w treści.

„Jesteśmy zdolni do wielkich rzeczy jeżeli nie pozwolimy, by pokonał nas lęk przed własną słabością.

Kolejnym punktem programu była prelekcja przedstawicieli prawa. Policjanci zapoznali uczniów z aktami prawnymi regulującymi sprawy nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych, jak i tych, którzy nie weszli w konflikt z prawem, ale przejawiają cechy demoralizacji. Poruszona została także problematyka cyberprzemocy.

Kobieta ma mikrofon w dłoni. Ludzie są na scenie w sali gimnastycznej.

Wiosenne spotkanie z profilaktyką w Spiczynie to całodzienne, różne prezentacje, bardzo wiele przekazanej wiedzy, to edukacja, zabawa, mile spędzony czas.

“Tylko życie poświęcone innym

warte jest przeżycia.”

Albert Einstein 

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies