BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
11 Lutego Światowy Dzień Chorego.

Światowy Dzień Chorego 2012

Z inicjatywy Jana Pawła II, od roku 1992, dzień 11 lutego obchodzimy jako Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zakon Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie zorganizowali VI ogólnopolskie spotkanie liderów organizacji pacjentów.

Uczestnikami konferencji byli liderzy ponad 150 organizacji pacjenckich, którzy mogli zadawać pytania dotyczące nurtujących ich tematów Ministrowi Zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi oraz reprezentującemu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Maciejowi Dworskiemu. Tematy, które zostały podjęte na spotkaniu to m.in. sytuacja chorych na chorobę Alzheimera, programy profilaktyczne w cukrzycy, problemy z leczeniem onkologicznym, czy refundacja kosztów leczenia zagranicznego. Światowy Dzień Chorego jest szczególną okolicznością do integracji środowiska organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających dla dobra pacjentów. Natomiast wieczorem miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie zostały rozdane Nagrody Świętego Kamila. Na uroczystości obecny był minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, ks. Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Abp Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka, Barbara Krystyna Kozłowska – Rzecznik Praw Pacjenta, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.

Nagroda Imienia Św. Kamila, patrona chorych i pracowników służby zdrowia, została ustanowiona w 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojców Kamilianów oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Nagroda przyznawana jest z okazji Światowego Dnia Chorego, co roku w innej dziedzinie medycyny. Główną ideą Nagrody jest okazanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin, stając się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw. Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby – wyjaśnia Ks. Abp Władysław Ziółek, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej, członek Kapituły Nagrody Imienia Św. Kamila.

W 2012 roku Nagrody Imienia Św. Kamila zostały przyznane za szczególną opiekę i troskę nad osobami starszymi.

Podczas uroczystej Gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, wręczone zostały Nagrody Imienia Św. Kamila w następujących kategoriach:

 1. Instytucje, stowarzyszenia i organizacje będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami:

  • Nagroda Główna – Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera za wieloletnią, wszechstronną i niestrudzoną działalność społeczną dla dobra chorych na Alzheimera, ich bliskich oraz znaczący wkład w rozwój ruchu alzheimerowskiego w Polsce.

  • Wyróżnienie – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku za pomoc w odkrywaniu przez seniorów piękna jesieni życia i nowych pasji po zakończeniu kariery zawodowej oraz skuteczną aktywizację osób starszych.

  • Wyróżnienie – Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” za godną naśladowania postawę wolontariuszy, przywracanie wiary w ludzką empatię i codzienne „uchylanie nieba” polskim seniorom.

 2. Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych i cierpiących:

  • Nagroda Główna – prof. dr hab. med. Grzegorz Opala (Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) za całokształt dorobku naukowego, codzienną służbę chorym oraz wybitne zaangażowanie w tworzenie najwyższych standardów opieki nad osobami starszymi.

  • Wyróżnienie – Marianna Danielewska (pielęgniarka z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Fidos” w Białymstoku) za urzeczywistnianie szczytnych idei pielęgniarstwa poprzez codzienną pracę dla dobra osób starszych oraz wzorową postawę pielęgniarki.

  • Wyróżnienie – Irena Krucz (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karczewie) za szczególną wrażliwość na problemy i potrzeby osób starszych oraz gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim potrzebującym opieki.

 3. Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną:

  • Nagroda Główna – Beata Jaworowska oraz Ewa Zientarska (Gazeta Wyborcza) w uznaniu roli projektu „Lata lecą”, podjętej próbie przełamania izolacji seniorów oraz ukazaniu potrzeb i problemów osób starszych.

  • Wyróżnienie – Artur Wolski (PR 1) za niezliczoną ilość rzetelnych audycji o zdrowiu Polaków oraz osobiste wieloletnie zaangażowanie w upowszechnianie na antenie Polskiego Radia edukacji zdrowotnej.

  • Wyróżnienie – Marek Nowicki (TVN) za profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego, redakcję telewizyjnych programów o zdrowiu oraz osobisty wkład w kształtowaniu prozdrowotnych zachowań Polaków.

 4. Nagroda Specjalna:

  • prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik (Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Alergii i Immunologii Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) w dowód uznania za całokształt pracy naukowej, nieskazitelną postawę lekarza humanisty oraz skuteczne odkrywanie duszy w medycynie,

  • prof. dr hab. med. Anna Tylki – Szymańska (Oddział Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”) za całokształt dorobku naukowego, doniosły wkład w propagowanie wiedzy o chorobach rzadkich oraz niespotykaną wrażliwość i miłość do małego pacjenta,

  • Krystyna Wechmann (Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” w Poznaniu) w dowód uznania za osobiste niestrudzone przywracanie uśmiechu na twarzach kobiet chorujących na raka piersi oraz wiary i radości życia tym wszystkim, którym pomógł ruch Amazonek w Polsce.

  • Maja Komorowska (aktorka teatralna i filmowa) w dowód wdzięczności za ukazanie własnym przykładem, że bezinteresowna pomoc najsłabszym to najpiękniejsza ze sztuk pięknych.

Galę uświetnił charytatywny występ Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu.

Kapituła Nagrody Imienia Św. Kamila 2012:

 • Jego Ekscelencja Ks. Abp Władysław Ziółek – Metropolita Archidiecezji Łódzkiej
 • o. Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie
 • Magdalena Bojarska – Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
 • Jadwiga Kamińska – Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia
 • Elżbieta Radziszewska – lekarz medycyny, poseł na Sejm RP
 • Eleni Tzoka – artystka, przedstawicielka świata kultury
 • prof. dr hab. med. Marek Jarema – Krajowy Konsultant w dziedzinie Psychiatrii
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – Dziekan Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Podczas drugiego dnia, uczestnicy konferencji mieli okazje wysłuchać następujących wykładów:

 1. „Starzenie się, starość – cele życiowe”, prof. Cezary Włodarczyk – Uniwersytet Łódzki 
 2. „Choroby Mózgu w wieku podeszłym”, prof. Grzegorz Opala – Śląski Uniwersytet Medyczny
 3. „Prawa pacjenta w UE w świetle badań przeprowadzonych przez ACN w 2010r.”, Teresa Petragolini – Dyrektor Active Citizenship Network

W programie znalazł się także spektakl edukacyjny wieloaspektowo przedstawiający sytuację pacjenta pt: Okiem anioła”. Spektakl przygotowała dr Katarzyna Korpolewska z Profesja Consulting.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowały Panie Danusia Gołębiowska i Edyta Długosz-Mazur.

Postscriptum: Sukcesem środowiska lubelskiego jest przede wszystkim nagroda dla Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Wydaje się, ze ogromny wkład organizacji alzheimerowskich zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu, a także niezwykła praca Pani Prezes Alicji Sadowskiej, zostały zauważone i docenione na forum ogólnopolskim. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie. Za sukces prywatny natomiast uznaję poznanie Pani Eleni Tzoka, która jest jeszcze bardziej niezwykła niż prezentowana w telewizyjnych programach.

Edyta Długosz-Mazur

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies