BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sprawozdanie z Konferencji „Wady Genetyczne i co dalej?”

24 listopada 2022 roku odbyła się konferencja „Wady Genetyczne i co dalej?” skierowana do dyrektorów, nauczycieli, specjalistów wszystkich typów szkół i placówek oraz rodziców.

Organizatorem było Stowarzyszenie dla osób z niepełnosprawnością Talent Top
działające od 1 marca 2022 roku pod kierownictwem Małgorzaty Eitler.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych trzech młodych artystów z niepełnosprawnościami:

  1. Kacper Siemakowski,
  2. Daniel Szarpak,
  3. Konstantinos Theodorou

Oprawę muzyczną stworzył Mateusz Bobruś, dla którego przez całe spotkanie zbieraliśmy fundusze na podnośnik elektryczny, niezbędny dla jego funkcjonowania.

Tematyka konferencji brzmiała: Wady genetyczne i co dalej?. Wygłoszonych zostało siedem referatów w dwóch blokach. Przed każdym z wystąpień Pani Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej ARKA NASZ DOM Beata Witamborska raz Pani Dyrektor Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych ARKA Beata Bajkiewicz – prowadzące przedstawiały sylwetkę naukową każdego z prelegentów i temat referatu.

Pierwszą część rozpoczął prof. dr hab. n.med. genetyk Robert Smigiel (Wrocław). Temat referatu brzmiał: Choroby rzadkie: od genów do społeczeństwa a pośrodku człowiek. Pan profesor ujął wszystkich uczestników sposobem przekazywania Swojej wiedzy, dzięki czemu była Ona zrozumiała dla wszystkich. Następnie zabrała głos Pani Psychiatra dr Anna Borowska (Warszawa) a mówiła o skuteczności farmakologii psychiatrycznej w różnych wadach genetycznych.

W dalszej części głos zabrała dr hab. Anna Prokopiak (Lublin) pedagog specjalny, która opowiadała o aktywności i uczestniczeniu osób z wadami genetycznymi w świadomości społecznej. Prelekcji towarzyszyła prezentacja oraz film o wolontariacie rówieśniczym.

Drugi panel wykładów rozpoczęła Pani Dyrektor MOPR w Chełmie Anna Szalast, która opowiadała o Swojej wspólnej drodze z 12 letnim synem ze spektrum autyzmu „ Jeszcze w zielone gramy…”. Następnie zabrała głos dr. n. med. Katarzyna Wojciechowska ( Lublin) a temat jej wykładu to: Czy łatwo postawić diagnozę, zespołu genetycznego?

Jako trzecia w tej części wystąpiła psychiatra Maja Krefft (Wrocław) z wykładem na temat „Zdrowie pacjenta z wadą genetyczną”. Referat zamykający całą konferencję „Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w planowaniu terapii i edukacji” wygłosiła pedagog specjalny związany z orzecznictwem przez całe Swoje życie zawodowe Teresa Pudłowska (Chełm).

Na tym zakończono konferencję Stowarzyszenia dla osób z Niepełnosprawnością Talent Top, konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony pedagogów jak i rodziców.

W wydarzeniu wzięło udział 90 uczestników. Tematyka oraz wysoki poziom merytoryczny konferencji spotkały się z dużym uznaniem.

Beata Galewska

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies