BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
mężczyzna wchodzący przez drzwi do pomieszczenia, gdzie są inni ludzie. Przed drzwiami po lewej stronie stoi na statywie tabliczka na której pisze "spotkanie Lubelskiego Forum, Środowiskowych Domów Samopomocy"

Spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy

W dniu 16 lutego 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy.

W spotkaniu wzięli udział min.: Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Małgorzata Frant-Błażucka Kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej, Joanna Olszewska oraz Zbigniew Nastaj członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, a także Katarzyna Barcikowska z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Spotkanie adresowane było do członków Lubelskiego Forum Środowiskowych Domów Samopomocy, które zrzesza obecnie 36 ŚDS z terenu woj. lubelskiego.

ludzie siedzący przy długi stole. W oddali stoją cztery flagi polskie.

Podczas spotkania omawiana była realizacja „Programu za życiem” w kontekście wyzwań i możliwości dla działalności Środowiskowych Domów Samopomocy. Planowane zmiany do ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy wzbudziły zainteresowanie członków Forum.

Przedstawiciele Rady z uznaniem odnieśli się do działalności ŚDS, wskazali na korzystanie z możliwości wspierania działań oraz współpracy w zakresie reprezentacji zagadnień ważnych dla środowiska osób niepełnosprawnych.

Kobieta trzymająca w dłoniach mikrofon blisko ust. Obok niej siedzą przy długim stole ludzie. Na stole leżą papiery i mikrofon. Na przeciwko stołu siedzą inni ludzie przy mniejszych stolikach.
Ludzie siedzący przy stole. Na stole jest kawa, ciasto i różne papiery. Pani siedząca w środku opiera twarz swoją dłoń.

Przedstawiono także relację ze spotkania z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Środowiskowych Domów Samopomocy i Sympatyków Domów, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Forum. Informację ze spotkania przekazała członkini Forum Agnieszka Błaszczak.

W prawym górnym rogu stoi kobieta i trzyma mikrofon w dłoniach blisko twarzy. Obok niech siedzą przy stole kobieta i mężczyzna. Za ich plecami są cztery flagi Polski.

Prezentacja tworzenia sieci współpracy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie naszego województwa w ramach Programu Aktion Mensch, możliwość włączenia się do realizacji działań we współpracy z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych była okazją do poznania Programu i nowej jakości pracy. Prezentacji dokonała Pani Katarzyna Barcikowska z FLOP.

Forum prowadziła Anna Płoszaj Dyrektor ŚDS w Łęcznej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies