BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Spotkanie Integracyjne „Otwarci na Nowe”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy zorganizowali Spotkanie integracyjne „Otwarci na Nowe”. Uroczystość odbyła się w budynku WTZ Janowica w dniu 24 maja 2022r.

„Kiedy Bóg chce Ci zrobić podarunek, zwykle opakowuje go w kłopot. Im większy podarunek otrzymujesz, tym większym kłopotem Bóg go maskuje”

Spotkanie to zostało podzielone na kilka części:

 1. Oficjalne otwarcie i powitanie gości,
 2. Podsumowanie projektów i uroczyste otwarcie części rekreacyjno-rehabilitacyjnej,
 3. Zasadzenie Dębu „MARIA” – uhonorowanie ponad 30 lat pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością, 
 4. Wręczenie nagród i odznaczeń dla zasłużonych dla PSONI Koło w Łęcznej oraz dla środowiska osób z niepełnosprawnością, 
 5. Prezentacja artystyczna zespołów Bębnoludy, Figiel oraz solisty, 
 6. Dzień Matki, 
 7. Poczęstunek.
 

Tematem przewodnim spotkania było pokazanie zmian na przestrzeni ostatniego roku, jakie zaszły na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy, mianowicie: 

 1. Docieplenie budynku zrealizowanego ze środków PFRON z Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – w obszarze F – Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej” we współpracy z Powiatem Łęczyńskim oraz 
 2. „Otwarci na Nowe” – projekt zrealizowany ze środków PFRON w ramach modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” we współpracy z Gminą Cyców.

Po oficjalnym otwarciu i wprowadzeniu w tematykę, zaproszeni goście wyszli na zewnątrz, aby dokonać oficjalnego otwarcia części rekreacyjno-rehabilitacyjnej zrealizowanej jako projekt „Otwarci na Nowe”. Wstęgę przecięli pan Starosta Krzysztof Niewiadomski, pan Wójt Gminy Cyców Wiesław Pikuła oraz uczestnik Warsztatu Daniel Leus i instruktor Iwona Anna Jędruszak.

 Następnie Pan Starosta i Pan Wójt poproszeni zostali o uroczyste zasadzenie dębu „Maria”, jako wyraz szacunku i hołdu dla ponad 30-letniej pracy p. Marii Lisek-Zięby na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Błogosławieństwa Bożego udzielił ks. Michał Surowiec z Nadrybia.

Po powrocie do budynku odbyła się część artystyczna przeplatana wręczaniem nagród i odznaczeń dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla PSONI w Łęcznej i środowiska osób niepełnosprawnych. Medalem „Fideliter et Constanter” „Wiernie i Wytrwale” odznaczeni zostali Hanna i Wojciech Adamscy, Iwona Anna Jędruszak oraz Sławomir Giszczak. Odznaczenie to jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w uznaniu szczególnych zasług, za wieloletnią wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kandydaci tego wyróżnienia opiniowani są przez Kapitułę Medalu działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia.

Kulę Doskonałości otrzymały Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Gmina Cyców. Odznaczenie to ustanowione przez PSONI w 1998 r. jest przewidziane dla władz samorządowych i ich jednostek oraz innych podmiotów lokalnych.  Przyznawana jest za szczególne zrozumienie i wsparcie inicjatyw oraz współpracę z PSONI, a także znaczącą pomoc w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podobnie jak medal, Kule opiniowane są przez Kapitułę Odznaczeń, wręczone zaś zostały przez członkinię Zarządu Głównego – Panią Ewę Zięba – PSONI Miechów.

Zarząd Koła postanowił także wręczyć wolontariuszom, uczestnikom oraz pracownikom zaangażowanym w prace ogrodowe i realizację projektu dyplomy „OGRODOWEGO TYTANA”. Na to miano zapracowali uczestnicy: Magdalena Kanadys, Magda Porębska, Daniel Leus, Marcin Giszka, Marcin Mikołajczak, pracownicy: Iwona Anna Jędruszak, Paweł Maj, Edyta Nowak, Wojciech Czupryn, Renata Rozner, wolontariusze: Krzysztof Kowal, Paweł Giszka, Katarzyna Krępacka, Roman Krępacki, Paulina Krępacka, Paweł Mikosza, Bernadetta Mikosza, Jarosław Baraniecki. Wyróżniono także Joannę Okoń, Katarzynę Okoń, Jolantę Forysiuk, Dawid Mazur i Rafała Kamienobrodzkiego.

Przewodnicząca Koła i Kierownik Warsztatów w jednej osobie, Maria Lisek-Zięba podziękowała także wszystkim pracownikom za zaangażowanie w pracę. Każdy otrzymał po róży z rąk p. Ryszarda Dadosa i osobiste podziękowanie od pani Marii. 

Swoją pracę zaprezentowały także zespoły Bębnoludy, grając specjalnie przyszykowane na tą uroczystość utwory: Bucovina, E viva Espania i Polkę spod wody, do której bębniarze zaprosili p. Marię, aby z nimi zagrała. Łukasz Lisek zaśpiewał piosenki: „Czarny Alibaba”, i „Ty się boisz myszy”, a następnie uczestnicy zaprezentowali program przygotowany specjalnie dla mam, z okazji zbliżającego się ich święta i wręczyli im prace wykonane w Warsztacie. Po zakończeniu wszystkich prezentacji, wyróżnień goście zostali zaproszeni na poczęstunek. W między czasie, przedstawiciele samorządów i instytucji zaproszeni zostali na osobiste spotkanie z Przewodniczącą Koła, aby omówić wszystkie ważne kwestie dotyczące funkcjonowania WTZ. 

Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice/opiekunowie uczestników, wolontariusze oraz przedstawiciele następujących instytucji:

 • Wiesław Pikuła – Wójt Gminy Cyców, 
 • Marta Dyszewska – Z-ca Wójta Gminy Cyców, 
 • Krzysztof Niewiadomski – Starosta Powiatu Łęczyńskiego,
 • Katarzyna Kobieredzka – OPS Cyców,
 • Ryszard Dados – PFRON
 • Małgorzata Chruścik – OPS Puchaczów, 
 • Agnieszka Korzeniewska – PCPR w Łęcznej
 • Agata Kostasz – LW Bogdanka
 • Jacek Świrszcz – ZZG Polskich Bogdanka
 • Arkadiusz Biegaj – Przewodniczący Rady Powiatu, 
 • Renata Okoń – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Łęczna
 • Monika Mikołajewska – Dyrektor PUP w Łęcznej
 • Katarzyna Łoś – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej,
 • Daniel Słowik – Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Elżbieta Sidorowska – Zespół Szkół w Cycowie, 
 • Agnieszka Sobiesiak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nadrybiu
 • Ewa Zięba – Zarząd Główny PSONI, PSONI Miechów, 
 • Hanna i Wojciech Adamscy – Centrum Handlowe WAMEX 

Serdecznie dziękujemy za przybycie!

„Umiejętność zdyscyplinowania się, by zrezygnować z natychmiastowej satysfakcji w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie jest nieodzownym warunkiem sukcesu.”

Eliza Bojko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies