BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zdjęcie 4 rąk zaciśniętych w pięści przybijają żółwika

Seminarium: “Dostępność: trendy, perspektywy, strategie” [01.12.2023]

Dużymi krokami zbliża się termin stosowania EAA, czyli Europejskiego Aktu o Dostępności. Ustawa, która przeniesie EAA do polskiego prawa, zacznie obowiązywać 28 czerwca 2025 roku.

Dzięki niej wiele usług i produktów codziennego użytku będzie dostępnych dla wszystkich, niezależnie od indywidualnych sprawności, stałych lub chwilowych trudności funkcjonalnych.

Dostępny biznes to biznes bez barier, otwarty na każdego człowieka, wszystkich konsumentów, którymi są również osoby ze szczególnymi potrzebami. W dyskusji udział wezmą eksperci z różnych dziedzin – nie tylko w obszarze dostępności, ale także ESG, zrównoważonego rozwoju, edukacji czy technologii cyfrowych.

Podczas seminarium Organizatorzy wyjaśnią dlaczego dostępność jest nieodłącznym elementem strategii biznesowych, a przedstawiciele uczelni i biznesu wskażą potrzeby rynku w zakresie kształcenia specjalistów.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przy ul. Wspólnej 2/4 w Sali im. G. Gęsickiej.

W trakcie seminarium zostaną zapewnione pętla indukcyjna, tłumaczenie na PJM, napisy na żywo, miejsca dla osób poruszających się na wózkach.

Program seminarium

 • 9:30

Rejestracja, powitalna kawa

 • 10:00 – 10:15

Otwarcie spotkania

Monika Kusina-Pycińska, Dyrektor Departamentu Spraw
Europejskich i Współpracy Międzynarodowej

 • 10:15 – 11:30

Debata „Dostępność a ESG. Strategiczne podejście do dostępności w przedsiębiorstwie”

Wprowadzenie oraz moderacja: Przemysław Kulik, Dyrektor Biura CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego

Uczestnicy:

 • Wojciech Bagiński, adwokat, B Lab
 • Łukasz Klimek, kierownik projektów, Departament Zarządzania Projektami, DGA S.A.
 • Miłosz Marchlewicz, Dyrektor ds. Komunikacji, Forum
  Odpowiedzialnego Biznesu
 • Przemysław Sandomierski, Dyrektor Biura Komercjalizacji i Ochrony Klientów, Santander Bank Polska
 • 11:30 – 11:45

Wiedza i doświadczenie „Technologie dla ludzi z myślą o ludziach”
Szymon P. Pepliński, artysta, projektant i technolog kreatywny

 • 11:45 – 12:00

Dobre praktyki i inspiracje „Prosty język: business case”
Olga Śmiełowska, ekspert UX, ING Bank Śląski

 • 12:00 – 12.30

Przerwa kawowa

 • 12:30 – 13:45

Debata „Dostępność: zawód przyszłości”
Wprowadzenie oraz moderacja: dr Anna Drabarz, PFON

Uczestnicy:

 • Dr inż. Krzysztof Dobosz, Politechnika Śląska / Accessible EU,
 • Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora, Departament
  Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo
  Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Artur Marcinkowski, założyciel Fundacji Widzialni / Business Accessibility Forum (BAF),
 • Dr Małgorzata Sikora-Gaca, kierownik studiów
  podyplomowych „Zarządzanie dostępnością – specjalista
  ds. dostępności”, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  w Bydgoszczy,
 • Dr Edyta Zduńska-Leseux, Szkoła Główna Handlowa
 • 13:45 – 14:15

Wiedza i doświadczenie „Dostępność – przybliżenie”
Sebastian Biały, Prezes Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Niewidomych
Dr inż. Przemysław Kudłacik, Uniwersytet Śląski

 • 14:15 – 14:45

Dobre praktyki i inspiracje „Niedostępność cyfrowa. O uciekającym pieniądzu i klientach”
Business Accessibility Forum (BAF)

 • 14:45 – 16:00

Obiad, networking

Źródło: kig.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies