BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z tekstem: Ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór wniosków w konkursie grantowym Nowe Relacje

Ruszył nabór wniosków w programie grantowym “Nowe relacje - działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym”.

Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Celem programu jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Wspierane będą aktywności zapobiegające dyskryminacji, promujące wielokulturowość oraz opierające się na poszanowaniu autonomii i tolerancji.

Poszukiwane są organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które mają doświadczenie w aktywizacji lub integracji osób w wieku 50+, realizowały działania międzypokoleniowe lub organizowały inicjatywy na rzecz integracji migrantów i/lub uchodźców.

Odbiorcami bezpośrednimi prowadzonych w programie działań powinny być też inne grupy, np.: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Okres realizacji projektu może trwać do 8 miesięcy, a działania projektowe powinny się zacząć się później niż 28 października 2022 roku.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 9 października 2022 roku. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 18 października.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org.

Realizatorem programu jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program finansowany jest przez Help Age International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel. 81 466 30 50
e-mail: wips@lublin.eu
www.lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies