BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Ruszył nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udziału w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”.

Jego liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś partnerami Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Instituttet for Blinde og Svagsynede z Danii.

Zajęcia prowadzone będą w formie indywidualnych treningów orientacji przestrzennej i mobilności przez instruktorów biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach ww. projektu.

Treningi adresowane są do osób z niepełnosprawnością wzroku: dzieci, osób nastoletnich oraz dorosłych, które potrzebują wsparcia w obszarze samodzielnego i bezpiecznego poruszania się. Przy czym, w przypadku dzieci z zajęć mogą skorzystać te, które przynajmniej rozpoczęły naukę w szkole podstawowej (od klasy 0).

Dokumenty zgłoszeniowe (materiały poniżej) należy przesyłać do 12 czerwca 2022 r.

Zgłoszenie dokonywane jest wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: topon@pfron.org.pl.

Informacji o projekcie oraz zasadach rekrutacji udzielają:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dominika Szewczyk-Dąbrowa
e-mail: DSzewczyk-Dabrowa@pfron.org.pl, tel.: 22 505 55 16; 538 508 031

Katarzyna Krysik
e-mail: KKrysik@pfron.org.pl, tel.: 22 505 55 64; 511 862 229

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
Ada Wróblewska
e-mail: Ada.Wroblewska@laski.edu.pl, tel.: 693 171 213

Agnieszka Zakrzewska
e-mail: agnieszka.zakrzewska@laski.edu.pl, tel: 793 350 169

Adrianna Kaczanowska
e-mail: adrianna.kaczanowska@laski.edu.pl, tel: 606 209 366

Polski Związek Niewidomych
Elżbieta Oleksiak
e-mail: EOleksiak@pzn.org.pl; tel.: 662 225 802

Karolina Domańska
e-mail: KDomanska@pzn.org.pl; tel.: 22 635 52 84

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Anna Rozborska
e-mail: Anna.Rozborska@firr.org.pl, tel.: 663 883 334

Małgorzata Białek
e-mail: Malgorzata.Bialek@firr.org.pl

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Kamila Miler-Zdanowska
e-mail: KMiler@aps.edu.pl, tel.: + 48 501 230 996

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: www.pfron.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies