BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp z napisem: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Rozpoczęcie konsultacji projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z ngo na 2023 rok

Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił przeprowadzić konsultacje projektu” Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Konsultacje przeprowadzone zostaną z:

  • Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wskazanym w art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w postaci wyrażenia opinii;
  • organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego od 21 września 2022 r. do 4 października 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

Uwagi i wnioski należy składać:

  • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4;
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, z tym, że termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uważa się za zachowany, jeśli dokument zawierający uwagi i wnioski zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej 4 października 2022 r. do godz. 15:30;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@lubelskie.pl, z zastrzeżeniem, że przesyłkę uznaje się za doręczoną z chwilą wpływu na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej do 4 października 2022 r. do godz. 15:30.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Krzysztof Koczmara
Kierownik Oddziału Rehabilitacji
Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
tel. 81 528 76 33

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
tel. 81 528 76 50

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies