BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zamek Lubelski

Relacja z debaty o dostępności Muzeum Narodowego w Lublinie

Dnia 18 sierpnia 2022 r. na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego odbyła się debata o dostępności z udziałem przedstawicieli różnych środowisk osób z niepełnosprawnością oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz dostępności OzN.

Przedstawiono obecny stan rozwiązań na rzecz zapewnienia równych szans w dostępie do dóbr kultury, w tym wystaw stałych i okresowych, jak np. „Magia Starożytnego Egiptu” oraz dalsze plany poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Sam budynek, w którym odbywało się wydarzenie posiada kilka rozwiązań eliminujących bariery np. podjazdy, podnośniki i windę, pętle indukcyjne. Na debacie nie zabrakło również obecności dwójki tłumaczy Polskiego Języka Migowego.

Warto również odnotować, że na stronie internetowej znajdują się dość szczegółowe informacje o dostępności dla różnych grup odbiorców ze szczególnymi potrzebami, zawartych m.in. w deklaracji dostępności (link do oświadczenia o dostępności Muzeum Narodowego w Lublinie).

Na spotkaniu przedstawiono główne założenia projektu finansowanego ze środków PFRON na rzecz zwiększenia dostępności:

 • zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej,
 • przeszkolenie pracowników i wolontariuszy z zapewniania dostępności,
 • wypracowanie sieci kontaktów wraz poszerzeniem grona odbiorców,
 • wypracowanie standardów wystaw oraz wydarzeń kulturalnych muzeum pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach powyższych celów planowane są takie działania w zakresie likwidacji barier jak: 

 • Obniżenie lady w kasie muzealnej pod kątem potrzeb osób poruszających się na wózkach oraz o niskim wzroście;
 • Instalacja podnośnika pionowego oraz ramp podjazdowych do sali kinowej dla osób mających trudności w poruszaniu się;
 • Montaż stanowiskowej pętli w sklepiku muzealnym jako pomoc dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych z cewką indukcyjną;
 • Zapewnienie zdalnego tłumaczenia w PJM dla osób Głuchych oraz audiodeskrypcji budynku Muzeum dla większej dostępności osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • Instalacja planu tyflograficznego muzeum, wspomagająca w orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • Opracowanie i zamieszczenie w przestrzeni budynku Muzeum opisów w tekście łatwym do czytania i rozumienia.

Ponadto takie wystawy jak wspomniana wcześniej: „Magia starożytnego Egiptu” zostanie rozbudowana o takie elementy dostępności jak:

 • Audiodeskrypcja wystawy i części eksponatów;
 • Tyflografiki i kopie 3D ważniejszych obiektów;
 • Filmy edukacyjne w Polskim Języku Migowym;
 • Materiały informacyjne w tekście łatwym do czytania i rozumienia;
 • Oprowadzanie z przewodnikiem, z audiodeskrypcją oraz PJM.

Uczestnicy korzystali z możliwości zadawania pytań oraz podawali przykładowe rozwiązania w zakresie zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wśród nich wymieniano: wsparcie asystentów i wolontariuszy, przeszkolonych w obsłudze osób z niepełnosprawnością, wygospodarowanie miejsca na przewijaki dla dorosłych („komfortki”) czy organizacji tzw. cichych godzin dla osób wrażliwych na bodźce zewnętrzne np. osób ze spektrum autyzmu.

Debata ta jest kolejnym elementem pozytywnego trendu jakim jest poprawa dostępności, poprzez opracowanie nowych standardów wspólnie z osobami z niepełnosprawnością i przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na ich rzecz.

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies