BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ekran z logotypami i czarnym napisem na białym tle „Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej 14.12.2022”

Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej

W dniu 14 grudnia 2022 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się „Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej”.

Spotkanie otworzyła Pani Marta Rak – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, która powitała wszystkich przybyłych gości, w tym przedstawicieli: Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Województwa Lubelskiego, jednostek pomocy i integracji społecznej, Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Pani Iwona Kędziera, jako Koordynator Projektu Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II, przedstawiła zebranym dotychczasowe działania, osiągnięcia, ale także wyzwania ekonomii społecznej, wynikające z działań prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Następnie głos zabrały Panie Karolina Kondracka oraz Joanna Marszalec – Specjalistki z Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego), które zaprezentowały zagadnienia związane z finansowaniem działań z zakresu ekonomii społecznej na poziomie regionalnym.

Ponadto, zebrani goście wysłuchali wystąpień przedstawicielek Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, które omówiły działania, zrealizowane w mijającym roku. Panie Agnieszka Magdziarz-Orłowska oraz Aneta Radomska z OWES Modrzew, przedstawiły działania prowadzone w subregionach bialskim i lubelskim, natomiast Pani Małgorzata Kotowska, z OWES prowadzonego przez Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, przybliżyła działania realizowane w subregionach puławskim i chełmsko-zamojskim.

W drugiej części spotkania, odbyły się cztery odrębne – moderowane przez pracowników ROPS – warsztaty z udziałem ekspertów, dotyczące obszarów istotnych dla ekonomii społecznej:

  1. „Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej”, (prowadząca: Zofia Jaroszek, ekspert: Mirosław Urban);
  2. „Współpraca JST i PES w obszarze usług społecznych”, (prowadząca: Ewa Chudzik, ekspert: Łukasz Chlebny);
  3. „Edukacja dla ekonomii społecznej”, (prowadząca: Iwona Kędziera, ekspert: Marian Maruszak);
  4. „Sieciowanie PES”, (prowadząca Katarzyna Szafran, ekspert: Izabela Nowak).

Spotkanie, zakończyło wspólne – dla wszystkich grup warsztatowych – podsumowanie, połączone z prezentacją, wypracowanych podczas pracy warsztatowej kierunków ekonomii społecznej, możliwych i potrzebnych do realizacji w nadchodzącym 2023 roku.

Galeria zdjęć

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies