BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grupa mężczyzn stoi przed budynkiem. Jeden z nich nakłada zaprawę do pustaka. Przed nimi stoją dziennikarze.

Radość w Krasnobrodzie

Nie od dziś wiemy o niezaprzeczalnych walorach klimatycznych, przyrodniczych  i uzdrowiskowych Krasnobrodu, który nazywany jest perłą Roztocza. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka zlokalizowane jest na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego,  w bezpośrednim sąsiedztwie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Święty Roch”.

Podczas pobytu rehabilitacyjno-wypoczynkowego we wspomnianym Sanatorium (o czym szerzej napiszę w następnym artykule) byłam świadkiem podpisania aktu erekcyjnego pod rozbudowę istniejącego sanatorium przez przedstawiciela Rządu RP, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Burmistrza Krasnobrodu oraz Dyrekcję Sanatorium.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację prorozwojowych zadań w sanatorium, tj. stworzenie obiektów bazy uzdrowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą mającą stanowić serce uzdrowiska Krasnobród. Założeniem dla realizacji celów jest wykorzystanie walorów klimatycznych, krajobrazowych oraz tradycji uzdrowiskowych.

Jak poinformowała mnie Pani Barbara Kowal Dyrektor sanatorium to wielkie przedsięwzięcie, w którym przewidziane jest między innymi:

  1. Przebudowa i rozbudowa kompleksu sanatoryjnego – obejmuje ona zwiększenie bazy noclegowej i zabiegowej oraz wyposażenie pomieszczeń, w tym zakup urządzeń rehabilitacyjnych.
  2. Rewitalizacja obiektów w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym wraz z parkiem oraz szkołą.
  3. Budowa nowej bazy noclegowo-zabiegowej dla kuracjuszy wraz z węzłem kuchennym.
  4. Rozwój infrastruktury zabiegowej- budowa basenu leczniczego, komory krioterapii oraz kompleksu spa i wellness.
  5. Strefa aktywnego wypoczynku- mała architektura, ścieżki zdrowotne, spacerowe, tężnia, siłownia zewnętrzna, hipoterapia, ścieżki rowerowe wraz z wyposażeniem.
  6. Rozwój infrastruktury technicznej oraz zaplecza technicznego.

Przy budowie nowych obiektów realizowane będą nowoczesne technologie z zakresu odnawialnych źródeł energii. Budowa obiektów ma w swoich założeniach również zakup wyposażenia pomieszczeń oraz aparatury medycznej i sprzętu do rehabilitacji.

Koncepcja zakłada wykorzystanie przeznaczonego pod inwestycję terenu z zachowaniem i rewaloryzacją ocalałych historycznych budynków, założenia parkowego istniejących dróg, ciągów pieszych, stawów oraz funkcjonujących obiektów sanatoryjnych i rekreacyjnych. Zabytkowy park zostanie zrewitalizowany, a stary zabytkowy układ pałacu podkreślony i uczytelniony tarasami i zielenią.

Należy wspomnieć, że budynek, w którym obecnie ma swoją siedzibę Sanatorium, przechodził różne koleje dziejów historycznych i jest również nierozerwalnie związany z przeszłością Krasnobrodu. Jednymi z pierwszych właścicieli Krasnobrodu (od pierwszej połowy XVI wieku) była stara magnacka rodzina Leszczyńskich. Około 1595r. majątek został przejęty przez ród Lipskich. Dzięki nim w 1572r. Krasnobród otrzymał prawa miejskie. Pierwsze wzmianki na temat wykorzystania walorów zdrojowych Krasnobrodu datują się na wiek XIX, kiedy to zostało tu założone przez Alfreda Rossego uzdrowisko przeznaczone dla pacjentów chorujących na gruźlicę. W 1939r. obiekt został zniszczony na skutek wybuchu złożonej tam broni i amunicji. W 1949r. budynek główny oraz pałac przejęły lokalne władze partyjne, przeznaczając je na pomieszczenia dla szkoły partyjnej. W 1950r. park wraz z budynkami przeszedł pod egidę Wojewódzkiego Wydziału Zdrowia w Lublinie, który po przeprowadzeniu gruntownego remontu utworzył Sanatorium Przeciwgruźlicze dla Dzieci. W tym kształcie placówka funkcjonowała 2 lata, do 1952r, kiedy to została przekształcona na Dom Zdrowia dla Dzieci w Krasnobrodzie. W latach 1954 – 1957 trwały remonty budynków.

Po zakończeniu niezbędnych prac remontowych w 1957r. powstało Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci Reumatycznych w Krasnobrodzie

Obecnie sanatorium świadczy usługi zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych.

Pani Dyrektor Kowal uważa, że inwestycja rozszerzy ofertę świadczenia usług, a także zwiększy dostępność oraz poprawę warunków świadczenia tych usług. Istniejące obiekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, jednakowoż wspomniane przedsięwzięcie rozszerzy dostępność do placówek dla osób z niepełnosprawnościami, co wpłynie na zwiększenie aktywności tej grupy społecznej.

Dziękuję Pani Dyrektor za informacje i pozostaję z nadzieją, że dostępność dla osób z niepełnosprawnościami będzie konsultowana ze środowiskiem tych osób. Życzę Pani Dyrektor i sobie (byłam tam z synem już czternasty raz), aby plany i założenia w krótkim czasie wkroczyły w obszar realizacji, a Krasnobród zaistniał na mapie uzdrowisk, do którego będą przyjeżdżali kuracjusze nie tylko z Polski, ale i z Europy.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z wizualizacji inwestycji: Sanatorium w Krasnobrodzie

Tekst i zdjęcia: Anna Szmidt

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach
życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.06.2021 – 10.12.2021 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies