BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Akademia Liderów COGITO

Przedkongresowe obrady Akademii Liderów

W dniach 10-12 marca br. krakowski Pensjonat U Pana Cogito stał się miejscem obrad Akademii Liderów.

To ogólnopolskie gremium jest opartą na luźnej strukturze płaszczyzną spotkań i współpracy ogółu działających w obszarze psychiatrii organizacji i stowarzyszeń, fundacji i ruchów społecznych (wśród nich Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY). Te z kolei reprezentują zarówno głos profesjonalistów, jak pacjentów, połączonych troską o podmiotowość osoby chorującej i Jej prawa oraz perspektywy rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Wspólnym mianownikiem różnorodnych, skupionych w Akademii Liderów Cogito środowisk jest poparcie postulatów środowiskowego modelu psychiatrii.

Trzydniowe spotkanie członków tego gremium, spośród których wielu pochwalić się może tytułem eksperta przez doświadczenie, eksperta Cogito, wielu zaś ukończyło organizowany przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu kurs Otwartego Dialogu – poświęcone było przygotowaniom do organizacji I Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie. W wyniku obrad przyjęto m.in. projekt Manifestu, nad którym w dniu Kongresu debatować będą jego uczestnicy.

Dnia 8 maja wszyscy, którym nie jest obojętny los polskiej psychiatrii, spotkają się w sali marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, bądź będą mieli możliwość wzięcia udziału w wiecach i przemarszach, wyrażających poparcie dla postulatów kongresowych. Postulatem centralnym i pierwszoplanowym jest zaś jednomyślnie wyrażane przez członków Akademii Liderów żądanie wcielenia w życie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Osoby chorujące psychicznie w całym kraju domagają się zapewnienia Im możliwości leczenia według najnowszych standardów opieki psychiatrycznej, powszechnego dostępu do usług psychiatry i terapeuty środowiskowego, psychologa, specjalistycznych oddziałów dziennych. Domagają się możliwości korzystania z terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej oraz wdrożenia środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej, który sprzyja Ich upodmiotowieniu. NPOZP – to wypracowany w toku wieloletnich konsultacji i przygotowań – instrument urzeczywistnienia postulatów tej grupy społecznej – instrument wyposażony w prawnie wiążącą rangę Rozporządzenia Rady Ministrów z XII. 2010 r.

Zarówno I Kongres Zdrowia Psychicznego, jak towarzyszące mu wiece poparcia – stanowić będą głos tych, którzy nie godzą się z faktem braku realizacji wymienionego Programu. 8. V. 2017 r. – to dzień protestu przeciw dyskryminacji i stygmatyzacji, przeciw lekceważeniu słusznych postulatów jednej z najsłabszych i najbardziej przez rządzących zaniedbanej grupy społecznej.

Już dzisiaj wszyscy, którzy zapragnęliby wesprzeć organizację tego przedsięwzięcia, mogą to uczynić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej na stronie Kongresu : https://zrzutka.pl/kongres-zdrowia-psychicznego.

Do takiego gestu wielkoduszności w imieniu organizatorów wszystkich serdecznie zachęcam.

Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies