BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika z logotypem "Biznes bez barier" oraz napisem "Zaplanuj z nami swój nowy biznes i otrzymaj dotację"

Projekt “Włączenie wyłączonych”: Dostępna i elastyczna dotacja

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji systemowych zmian prawnych.

Elastyczna dotacja. Zdobądź dotację na start!

 • Zaplanuj swój nowy biznes.
 • Zyskaj niezależność.
 • Zwiększ pewność siebie, wiarę we własne możliwości i samodzielność.
 • Zdobądź środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biznesu i usunięciem barier wynikających z niepełnosprawności.
 • Wydaj je w elastyczny i dopasowany do siebie sposób.
 • Otrzymaj wsparcie w wysokości min. 50% dotacji na starcie, a pozostałą kwotę – do 6 miesięcy po rozpoczęciu działalności.

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami? Sięgnij po elastyczną dotację

Dostępna i elastyczna dotacja to ważny instrument, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą realizować się zawodowo prowadząc własny biznes. Pierwszym etapem procesu ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku osoby fizycznej ubiegającej się o dotację na tworzenie działalności gospodarczej wraz z załącznikami. Procedura nie jest trudna. Wszelkie potrzebne informacje i wzory dokumentów znajdziesz na stronie: Dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej.

Jak to działa?

 • Zapoznaj się z regulaminem;
 • Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotację;
 • Pobierz niezbędne dokumenty;
 • Złóż formularz zgłoszeniowy i deklarację uczestnictwa w testowaniu;
 • Napisz wniosek o otrzymanie wsparcia;
 • W razie wątpliwości skontaktuj się z nami;
 • Wyślij do nas wniosek z załącznikami;
 • Poczekaj na rozpatrzenie wniosku.

O dotację mogą ubiegać się w osoby fizyczne z niepełnosprawnościami ukierunkowane na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Część biznesowa dotacji – 37 000 zł – przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z rodzajem prowadzonej działalności, zgodnych z katalogiem kosztów zawartym w regulaminie. Część kompensacyjna przeznaczona jest na koszty usuwające bariery wynikające z niepełnosprawności – do 37 000 zł w formie ryczałtowej (w formie indywidualnej rozliczana po rzeczywistych kosztach – bez limitu). Łącznie można uzyskać wsparcie do 74 000 zł w formie ryczałtowej.

Trwa nabór otwarty!

Nabór wniosków na przyznanie dotacji trwać będzie do wyczerpania środków. Ocena wniosków odbywać się będzie z trybem co dwutygodniowym.

Dowiedz się więcej na stronie: Dotacje na rozpoczęcie działaności gospodarczej

Zadzwoń: 515 175 866

Napisz: dotacje@cpt.org.pl

W ramach wsparcia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:

– SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;

– ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;

– USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN.

Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies