BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika z logotypem "Biznes bez barier" oraz napisem "Zatrudnij asystenta, a my zwrócimy Ci 70% poniesionych kosztów"

Projekt “Włączenie wyłączonych”: Asystent działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.

 • Zatrudnij asystenta działalności gospodarczej , który pomoże Ci w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności.
 • Otrzymaj zwrot 70% kosztów jego zatrudnienia;
 • Zwiększ przychody i rozwiń swoją firmę;
 • Stań się niezależny.

Złóż wniosek o wsparcie

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i planujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą? Zatrudnij asystenta, który pomoże Ci w prowadzeniu biznesu. Prowadzimy nabór do instrumentu, dzięki któremu osoby z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności mogą prowadzić aktywne życie zawodowe z pomocą profesjonalnego asystenta.

Instrument oferuje możliwość zatrudnienia asystenta lub asystentów działalności gospodarczej w wymiarze max. 1 etatu (lub 160 h w miesiącu), którzy pomogą Ci w pokonywaniu barier wynikających z Twojej niepełnosprawności.

Jak to działa?

Złóż dokumenty w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia naboru:

 • wpis do CEiDG potwierdzający prowadzenie działalności przez nie dłużej niż 24 m-ce;
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • umowę o pracę lub cywilnoprawną z asystentem;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • deklarację uczestnictwa w testowaniu;
 • Zarejestruj się na spotkanie informacyjne dostępne na stronie.

W ciągu 14 dni od daty zakończenia naboru otrzymasz od nas:

 • umowę na refundację na okres 6-miesięcy;
 • wzór umowy z asystentem;
 • wzór wniosku o zwrot wydatków poniesionych na zatrudnienie asystenta.

Co miesiąc przyślesz nam:

 • oświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych;
 • rachunek lub fakturę VAT za usługi asystenckie i potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia.

Wniosek może złożyć osoba, która:

 • ma udokumentowaną niepełnosprawność,
 • prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące,
 • zatrudnia bądź planuje zatrudnić asystenta wspierającego go w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Formularze można składać pocztą lub osobiście na adres:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość,
71-111 Szczecin, ul. J. Poniatowskiego 33 D.

W przypadku braku wymaganej liczby chętnych rekrutacja będzie przedłużona.

Dowiedz się więcej na stronie: Asystent działalności gospodarczej

Zadzwoń:  575 480 430

Napisz: asystent@cpt.org.pl

W ramach wsparcia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość możesz również skorzystać z innych instrumentów wsparcia skierowanych do osób z niepełnosprawnościami:

– SPECJALISTYCZNE DORADZTWO ZAWODOWE DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKUJĄ ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;

– DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA;

– USŁUGI WSPARCIA W RAMACH INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OzN.

Instrumenty zostały opracowane w ramach projektu “Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr POWR.02.06.00-00-0065/19.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies