BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Grafika dwóch kolorowych postaci. Jedna trzyma w dłoniach kamerę a w druga mikrofon reporterski i jest na wózku inwalidzkim. Postacie uśmiechają się.

Powstaną filmy promujące fundacje i stowarzyszenia osób niepełnosprawnych

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki rozpoczęło realizację zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Lublin. Projekt ma na celu podnieść kwalifikacje zawodowe osób niepełnosprawnych, które wchodzą na rynek pracy.

W ramach projektu zatrudniono stażystów, którzy będą pracowali przy produkcji medialnych prezentacji organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Przygotowane materiały informacyjne mają pomóc wspomnianym organizacjom w dotarciu do większej liczby odbiorców ich działań.

W ramach zadania powstanie pięć krótkich filmów promujących fundacje i stowarzyszenia ze środowisk osób niepełnosprawnych funkcjonujących na terenie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej (LCAO). Praktyki pomogą uczestnikom rozwinąć umiejętności dziennikarskie, komputerowe i organizacyjne.

Zrealizowane filmy reklamowe będą wyświetlane na tablicy informacyjnej LCAO, na portalu niepelnosprawni.lublin.pl oraz na stronach własnych prezentowanych organizacji.

Krzysztof Matyjaszek

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies